Medlemskap

För att bli medlem i Kristinehamns Pistolklubb, ska du ansöka om medlemskap.
Denna ansökan behandlas sedan av styrelsen på ett ordinarie styrelsemöte.
Här finns medlemsansökan att skriva ut – i pdf-format.

Tillsammans med din ansökan ska du även bifoga ett utdrag ur Polisens belastningsregister.  OBS! Kuvertet från polisen, med utdraget ur belastningsregistret, MÅSTE lämnas oöppnat till klubben i samband med ansökan.

Utdrag ur polisens belastningsregister beställer du enkelt från Polisens hemsida. Du hittar beställningsblanketter och beställningsinformation på denna länk.

Lämna din ansökan till styrelsen eller skicka in den via brev. Eftersom den ska skrivas under personligen kan den inte skickas in med mail.

Du kan också besöka oss på utebanan de kvällar vi har nybörjarskytte.

Medlemskap i Kristinehamns pistolklubb kostar 2016:
Senior 850 kr.
Junior 200 kr.
Familjemedlemskap 1000 kr.
Passiva medlemmar 350 kr.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 440-1535, märk med namn och att det gäller årsavgift, efter att medlemsansökan behandlats.

I medlemskapet ingår medlemskap i Svenska Pistolskytteförbundet som ger ut tidningen Svenskt Pistolskytte.

Skriv ut filen.
Fyll i uppgifterna.
Beställ utdrag ur belastningsregistret
Skicka ansökan och utdraget till styrelsen via adress:

Kristinehamns Pistolklubb
C/o  Börje Millberg
Grindvaktarvägen 6
68137 Kristinehamn

Eller

Lämna den till någon i styrelsen.

Att tänka på innan du söker passivt medlemskap:
Intyg om aktivt medlemskap skrivs inte ut vilket påverkar ansökan om vapenlicenser.
Du får inte tidningen Nationellt Pistolskytte från Pistolskytteförbundet.
Vill du under året börja skjuta igen ska full medlemsavgift betalas.
Du är röstberättigad på årsmötet.

Kom ihåg när det är skjutförbud.

Fredagen den 29.e juni efter kl 16.00, är det skjutförbud på alla våra banor.
Brukshundsklubben har en kvällstävling.

Tänk på att hålla koll på i vår kalender, så att det inte är skjutförbud då ni vill ut och träna

Till vår tävlingskalender