Styrelse och funktionärer

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter.

Styrelsen har ordinarie möte en gång per månad, undantaget januari och juli.
Årsmöte ska hållas varje år innan mars månads utgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller en speciell funktion är du välkommen att skicka e-post: styrelsen@krpk.se där du når samtliga styrelsemedlemmar.

Klubbens styrelse 2020
Ordförande Lars Werner  072 9195067
styrelsen@krpk.se
Vice ordförande Patrik Högdahl
Sekreterare Annette Brandelid
Kassör Börje Millberg
Ledamöter
Kay Dufström
Adam Nilsson
Fidan Jasari
 

 

Suppleanter Björn-Henrik Rolfsson
Roland Tunér