Styrelse och funktionärer

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter.

Styrelsen har ordinarie möte en gång per månad, undantaget januari och juli.
Årsmöte ska hållas varje år innan mars månads utgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller en speciell funktion är du välkommen att skicka e-post: styrelsen@krpk.se där du når samtliga styrelsemedlemmar.

Klubbens styrelse 2019
Ordförande Jon Christian  
Vice ordförande Tommy Nässén
Sekreterare Lars Werner
Kassör Börje Millberg
Ledamöter
Kay Dufström
Adam Nilsson
Karin Dybeck
 

 

Suppleanter Patrik Högdahl
Fidan Jasari