Styrelse och funktionärer

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen har ordinarie möte en gång per månad, undantaget januari och juli.
Årsmöte ska hållas varje år innan mars månads utgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller en speciell funktion är du välkommen att skicka e-post: styrelsen@krpk.se där du når samtliga styrelsemedlemmar.

Klubbens styrelse 2022
Ordförande Lars Werner  070 544 80 60
styrelsen@krpk.se
Vice ordförande Patrik Högdahl
Sekreterare Olof Nilsson styrelsen@krpk.se

 

Kassör Börje Millberg
Ledamöter
Adam Nilsson
Fidan Jasahri
Mikael Kaiding
 

 

Suppleanter Björn-Henrik Rolfsson
Kay Dufström