Styrelse och funktionärer

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter.

Styrelsen har ordinarie möte en gång per månad, undantaget januari och juli.
Årsmöte ska hållas varje år innan mars månads utgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller en speciell funktion är du välkommen att ringa eller skicka e-post: styrelsen@krpk.se där du når samtliga styrelsemedlemmar samtidigt.

Klubbens styrelse 2017
Ordförande Patrik Renman 070-952 78 05
Vice ordförande Tommy Nässén
Sekreterare Patrik Högdahl
Kassör Börje Millberg
Ledamöter
Lars Werner
Christer Eriksson
Kay Dufström
 

 

Suppleanter Jon Christian
Fidan Jasari