Styrelse och funktionärer

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter.

Styrelsen har ordinarie möte en gång per månad, undantaget januari och juli.
Årsmöte ska hållas varje år innan mars månads utgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller en speciell funktion är du välkommen att ringa eller skicka e-post: styrelsen@krpk.se där du når samtliga styrelsemedlemmar samtidigt.

Klubbens styrelse 2017
Ordförande Patrik Renman 070-952 78 05
Vice ordförande Tommy Nässén
Sekreterare Patrik Högdahl
Kassör Börje Millberg
Ledamöter
Lars Werner
Christer Eriksson
Kay Dufström
 

 

Suppleanter Jon Christian
Fidan Jasari

Kom ihåg när det är skjutförbud.

Fredagen den 29.e juni efter kl 16.00, är det skjutförbud på alla våra banor.
Brukshundsklubben har en kvällstävling.

Tänk på att hålla koll på i vår kalender, så att det inte är skjutförbud då ni vill ut och träna

Till vår tävlingskalender