Om Klubben

Kristinehamns Pistolklubb bildades 1953 då pistolsektionen inom Kristinehamns Skytteförening bildade en egen klubb.Klubben hade år 2016 över 100 medlemmar.

Klubben har verksamhet i de allra flesta pistolskyttegrenar som förekommer i Sverige.
Krutskytte bedrivs på banorna vid Magasinsvägen i sydvästra delen av Kristinehamn.
Titta under ”Kartor” till vänster.

Här kan du läsa klubbens verksamhetsberättelse för 2017

 

Kristinehamns Pistolklubb
C/o  Börje Millberg
Grindvaktarvägen 6
68137 Kristinehamn

Bankgiro 440-1535

E-Mail: styrelsen@krpk.se