Resultat Millitär Snabbmatch

Om inget annat anges är det C i Fin och A i Grov

Militär Snabbmatch Cup 8 Fin 2020-09-20 Final
Poäng per                         10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      174+174+186 = 534p
Stig Eriksson                      166+173+178 = 517p
Per-Erik Söderberg           172+162+144 = 478p
Ronald Ekegren                134+144+158 = 436p
Kay Dufström                    139+156+126 = 421p
Stellan Andersson            133+147+133 = 413p 

Militär Snabbmatch Cup 8 Grov 2020-09-20 Final
Poäng per                         10s   8s    6s     Tot
Per-Erik Söderberg          167+164+152 = 488p R-vapen
Lars Werner                      164+157+149 = 470p
Jimmy Spelling                  143+151+168 = 462p
Kay Dufström                    162+158+112 = 422p
Mikael Kaiding                     146+126+92 = 364p          


Militär Snabbmatch Cup 8 Fin 2020-08-30
Poäng per                         10s   8s    6s     Tot
Magnus Thöresson          168+184+178 = 530p
Patrik Renman                  164+169+153 = 486p
Kay Dufström                    161+165+152 = 478p
Miguel Gil                           161+168+134 = 463p
Nils Sabre                           151+132+126 = 409p
Klas Hedengren                 128+117+120 = 365p

Militär Snabbmatch Cup 8 Grov 2020-08-30
Poäng per                         10s   8s    6s     Tot

Patrik Renman                   169+174+151 = 499p R-vapen
Jimmy Spelling                   151+171+154 = 476p
Lars Werner                        151+160+157 = 468p
Kay Dufström                     156+145+132 = 433p
Olof Nilsson                        118+119+100 = 337p  

Militär Snabbmatch Cup 7 Fin 2020-07-04
Poäng per                         10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      187+179+159 = 521p
Patrik Renman                  169+171+173 = 513p
Per-Erik Söderberg           172+168+154 = 494p
Miguel Gil                           163+167+161 = 493p

Militär Snabbmatch Cup 7 Grov 2020-07-04
Poäng per                         10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                       171+170+155 = 496p
Per-Erik Söderberg           153+173+164 = 490p
Patrik Renman                  168+162+133 = 463p R-vapen
Jimmy Spelling                   131+133+111 = 375p

Militär Snabbmatch Cup 6 Fin 2020-06-21

Poäng per                         10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                       181+183+172 = 536p 6x
Håkan Myrsell                   183+183+147 = 513p 6x
Patrik Renman                  177+172+161 = 510p  8x
Per-Erik Söderberg           182+152+166 = 500p 6x
Jimmy Spelling                   176+161+159 = 496p 3x
Miguel Gil                            167+164+149 = 480p
Kay Dufström                      144+161+160 = 465p 3x

Militär Snabbmatch Cup 6 Grov 2020-06-21
Poäng per                         10s   8s    6s     Tot
Per-Erik Söderberg          165+167+152 = 484p 5x
Patrik Renman                 171+151+146 = 468p 1x
Lars Werner                     160+152+143 = 455p 2x
Tommy Jansson                 86+106+  66 = 258p
Ronald Ekegren                  70+ 114+ 34 =148p

Militär Snabbmatch Cup 5 Fin 2020-06-06

Poäng per                         10s   8s    6s     Tot

Lars Werner                      189+181+173 = 543p 6x
Sören Haglund                 166+151+169 = 486p 2x
Anders Nilsson                 170+155+152 = 477p 4x
Patrik Renman                  181+145+151 = 477p 2x
Miguel Gil                           155+178+128 = 461p 6x
Hampus Haglund              150+159+138 = 447p

Militär Snabbmatch Cup 5 Grov 2020-06-06
Poäng per                         10s   8s    6s     Tot
Patrik Renman                  178+153+153 = 486p 5x R-vapen 

Lars Werner                       173+152+158 = 483p 5x
Adam Nilsson                    159+145+  93 = 397p 2x
Träning Fin
Miguel Gil                            170+166+166 = 502p 2x Pers. 
             

Militär Snabbmatch Cup 4 Fin 2020-05-24
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Patrik Renman                 179+178+170 = 527p 4x
Magnus Thöresson         178+173+173 = 524p 9x
Lars Werner                      178+169+158 = 505p  3x B-vapen
Miguel Gil                          158+160+156 = 464p 3x
Klas Hedengren                135+157+155 = 447p 1x

Militär Snabbmatch Cup 4 Grov 2020-05-24
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                     174+165+132 = 471p 4x
Kay Dufström                  144+158+139 = 441p 1x
Patrik Renman                 150+154+  74 = 378p 3x
Miguel Gil                          127+  98+  44 = 269p 2x

Militär Snabbmatch Cup 3 Fin 2020-05-16
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                    174+187+164 = 525 p 7x B-vapen
Magnus Thöresson        167+185+170 = 522 p 6x
Patrik Renman                173+166+160 = 499 p 4x
Miguel Gil                         156+151+166 =473 p 1x
Anders Nilsson                133+142+159 =434 p 3x

Militär Snabbmatch Cup 3 Grov 2020-05-16
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      175+171+143 = 489 p 8x
Patrik Renman                 162+146+147 = 455 P 3x R-vapen
Olof Nilsson                      102+102+  98 = 302 p 2x

Militär Snabbmatch Cup 2 Fin 2020-04-26
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Calin Toma                       157+178+178 = 513 p
Patrik Renman                 174+168+147 = 489 p
Lars Werner                      140+171+169 = 480 p B-vapen
Jimmy Spelling                  166+164+147 = 477 p
Magnus Thöeresson        160+150+164 = 474 p en 5
0 serie
Mikael Österberg              140+162+160 = 462 p
Sören Haglund                   156+150+147 = 453 p
Johnny Jansson                  151+147+147 = 445 p
Miguel Gil                            124+154+153 =431 p
Mikael Kaiding                    145+156+130  431 p

Militär Snabbmatch Cup 2 Grov 2020-04-26

Lars Werner                         165+180+162 = 507 p
Patrik Renman                     163+162+134 = 459 p R-vapen
Mikael Österberg                 148+146+132 = 426 p
Jimmy Spelling                      164+142+95   = 401 p
Miguel Gil                              135+109+47   = 291 p R-vapen

Militär Snabbmatch Cup 1 Fin 2020-04-19
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Tommy Nässén                183+176+175= 534 p
Calin Toma                        177+168+164= 509 p
Patrik Renman                  164+172+166= 502 p
Lars Werner                       169+169+147= 485 p B-vapen
Kay Dufström                    152+168+155= 475 p
Jimmy Spelling                   140+162+143=445 p
Miguel Gil                           144+153+129=426 p
Nils Sabre                           128+124+128= 380 p

Militär Snabbmatch Cup 1 Grov 2020-04-19
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                     168+172+158= 498 p
Tommy Nässén                169+156+168= 494 p
Patrik Renman                 159+154+131= 444 p R-vapen
Jimmy Spelling                  137+137+121= 395 p
Kay Dufström                    141+136+100= 377 p
Miguel Gil                           58 + 90 + 96   = 244 p R-vapen
               
Militär Snabbmatch Cup Extra 2 Grov 2019-09-21
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      171+163+166= 500p
Mikael Österberg             162+169+148= 479p
Johnny Jansson                 107+109+78  = 294p

Militär Snabbmatch Cup Extra 1 Grov 2019-08-31
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      171+168+174= 513p
Pela Söderberg                183+153+160=496p
Mikael Österberg            160+169+166=495p
Miguel Gil                         122+109+87= 318p
(Träning Fin)
 Johnny Jansson               163+166+160= 489p

Militär Snabbmatch Cup 8 Fin 2019-08-24
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      180+179+180= 539p
Patrik Renman                 178+178+165= 521p
Stig Eriksson                     165+177+178= 520p
Johnny Jansson                166+143+145= 454p
Mikael Kaiding                  139+147+133=419p

Militär Snabbmatch Cup 8 Grov 2019-08-24
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Mikael Österberg             141+166+160= 467p
Lars Werner                      170+146+134= 450p
Patrik Renman                 146+148+95= 389p
(Träning fin)
Johnny Jansson                 158+155+156=469p
Mikael Kaiding                   130+108+72=310p


Militär Snabbmatch Cup 7 Fin 2019-08-15
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      171+183+186= 540p
Stig Eriksson                     178+179+171= 528p
Magnus Töhresson          182+177+166= 525p
Patrik Renman                  187+175+163=521p
Mikael Österberg              167+173+168= 508p
Björn-Henrik Rolfsson      171+172+160= 503p
Fredrik Rudmalm              168+172+158= 498p (5st X)
Olof Nilsson                       170+172+156= 498p (1st X)
Johnny Jansson                  142+140+139= 421p
Roland Tunér                     128+93+132= 353p

Militär Snabbmatch Cup 6 Fin 2019-08-08
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      177+183+178= 538p
Björn-Henrik Rolfsson    183+175+157= 515p
Roland Tunér                   150+127+109= 386p
Kay Dufström                   160+122+97=   379p

Militär Snabbmatch Cup 4 Fin 2019-07-18
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                       189+183+169= 541p
Mikael Stefansson            171+171+162= 504p
Roland Tunér                    157+114+141=412p

Militär Snabbmatch Cup 4 Grov 2019-07-18
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Mikael Stefansson           168+176+166= 510p
Lars Werner                      168+171+152= 491p
Robin Myrén                     163+153+141= 457p
Miguel Gil                           86+ 108+ 78 =  272p

Militär Snabbmatch Cup 3 Fin 2019-07-06
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                     178+180+179= 537p
Björn Henrik Rolfsson    171+177+159= 507p
Magnus Thöresson         167+               = DNF Vapenfel

Militär Snabbmatch Cup 3 Grov  2019-07-06
Stig Eriksson                       171+162+139= 472p
Lars Werner                        164+145+153= 462p
Miguel Gil                                   72+68+70= 210p

Veteranträning Mil.snabbmatch 2019-06-30
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      122+168+138= 428p  A-vapen
Övriga
Patrik Renman                  134+166+133= 478p
Anders Nilsson                 166+150+120= 436p
Kay Dufström                    134+166+133= 433p

Veteranträning Mil.snabbmatch 2019-06-28
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                      171+167+153= 491p  A-vapen

Militär Snabbmatch Cup 2 Fin 2019-06-27
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                    177+186+171=534p
Magnus Thöresson       181+174+177= 532p
Tommy Nässén              181+173+164= 518p  B-vapen
Patrik Renman               174+179+160= 513p
Fredrik Rudmalm          183+162+143= 488p
Olof Nilsson                    147+163+134= 444p
Anders Granhagen        147+131+112= 390p
Roland Tunér                  128+138+120= 386p

Veteranträning Mil.snabbmatch 2019-06-26
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                     164+138+137=439p  A-vapen
Roland Tunér                    138+160+133=431p
Calin Toma                         120+132+178=430p     


Militär Snabbmatch Cup 1 Fin 2019-06-13
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                    190+183+181= 554p (efter kontroll)
Magnus Thöresson        185+179+174= 538p
Tommy Nässén               182+183+160= 525p
Olof Nilsson                     137+167+162= 466p
Börje Millberg                  141+167+120= 429p (efter kontroll)
Roland Tunér                   133+143+119= 395p
Margareta Melin              143+136+106= 385p
Mikael Kaiding                  124+118+116= 358p

Militär Snabbm. Cup 11 Fin 2018-09.15
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Per Andersson                  181+176+174=531p
Mikael Österberg             177+172+162=511p
Lars Werner                      171+161+174=506p
Jonny Jansson                   163+156+146=465p
Adam Nilsson                   172+163+127=462p
Miguel Gil                          128+136+148=412p

Militär Snabbm. Cup 9 Fin 2018-08-28
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Magnus Töresson           175+183+173=531p
Jens Syrén                        175+159+177=511p
Lars Werner                     167+172+169=508p
Adam Nilsson                   173+168+148=489P

Militär Snabbm. Cup 8 Fin 2018-08-25
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                    179+179+176=534p
Per-Erik Söderberg         178+182+163=523p
Patrik Renman                 161+161+174=496p

Militär Snabbm. Cup 6 Fin 2018-08-16
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                    176+178+172=526p
Björn-Henrik Rolfsson   159+170+179=508p
Roland Turnér                 139+136+155=430p
Militär Snabbm. Cup 6 Grov 2018-08-16
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Mikael Österberg           177+160+145=482p
Jens Syrén                        139+99+135=373p
Johnny Jansson                107+112+111=330p

Militär Snabbm. Cup 4 Fin 2018-07-28
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Tommy Nässén       190+172+167=529p
Lars Werner             173+182+167=522p
Magnus Töresson    184+175+161=520p
Miguel Gil                   141+128+130=399p
Militär Snabbm. Cup 4 Grov 2018-07-28
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Mikael Österberg     162+183+166=511p
Jens Syrén                  170+181+139=490p
Adam Nilsson            151+133+127=411p

Militär Snabbm. Cup 3 Fin 2018-07-19
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Tommy Nässén       181+178+174=533p
Per Andersson        173+175+131= 479p
Adam Nilsson          169+145+139=453p
Tommy Jansson       154+162+123=439p
Margareta Melin      149+146+138=433p
Börje Millberg           127+150+152=429p
Roland Turnér           146+144+124=414p

Militär Snabbm. Cup 3 Grov 2018-07-19
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Mikael Österberg      169+167+157=493p
Jens Syrén                   168+172+151=491p
Lars Werner                162+152+135=449p

Militär Snabbm. Cup 2 Fin 2018-06-28
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Tommy Nässén        180+190+173=543p
Magnus Thöresson  184+182+174=540p
Adam Nilsson           163+170+149=482p
Roland Tunér            133+141+136=410p
Margareta Melin       141+104+124=369p
Irjan Melin                 135+103+87=325p
Miguel Gil                  102+96+120=318p

Militär Snabbm. Cup 1 Fin 2018-06-14
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Tommy Nässén         180+184+175=539p
Lars Werner               174+184+176=534p (bättre 6s serie)
Magnus Töresson     182+180+172=534p
Margareta Melin        156+156+139=451p
Börje Millberg            156+150+133=439p
Miguel Gil                   157+139+108=404p
Roland Tunér             121+136+113=370p

Militär Snabbm. Cup 1 Grov 2018-06-14
Stig Eriksson                162+162+170=494p
Jens Syrén                    151+165+170=486p
Adam Nilsson              143+134+ 85 =362p