Resultat Millitär Snabbmatch

Militär Snabbmatch Cup 1 Fin 2019-06-13
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot

Lars Werner                    190+183+181= 554p (efter kontroll)
Magnus Thöresson        185+179+174= 538p
Tommy Nässén               182+183+160= 525p
Olof Nilsson                     137+167+162= 466p
Börje Millberg                  141+167+120= 429p (efter kontroll)
Roland Tunér                   133+143+119= 395p
Margareta Melin              143+136+106= 385p
Mikael Kaiding                  124+118+116= 358p

Militär Snabbm. Cup 11 Fin 2018-09.15
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Per Andersson                  181+176+174=531p
Mikael Österberg             177+172+162=511p
Lars Werner                      171+161+174=506p
Jonny Jansson                   163+156+146=465p
Adam Nilsson                   172+163+127=462p
Miguel Gil                          128+136+148=412p

Militär Snabbm. Cup 9 Fin 2018-08-28
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Magnus Töresson           175+183+173=531p
Jens Syrén                        175+159+177=511p
Lars Werner                     167+172+169=508p
Adam Nilsson                   173+168+148=489P

Militär Snabbm. Cup 8 Fin 2018-08-25
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                    179+179+176=534p
Per-Erik Söderberg         178+182+163=523p
Patrik Renman                 161+161+174=496p

Militär Snabbm. Cup 6 Fin 2018-08-16
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Lars Werner                    176+178+172=526p
Björn-Henrik Rolfsson   159+170+179=508p
Roland Turnér                 139+136+155=430p
Militär Snabbm. Cup 6 Grov 2018-08-16
Poäng per                        10s   8s    6s     Tot
Mikael Österberg           177+160+145=482p
Jens Syrén                        139+99+135=373p
Johnny Jansson                107+112+111=330p

Militär Snabbm. Cup 4 Fin 2018-07-28
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Tommy Nässén       190+172+167=529p
Lars Werner             173+182+167=522p
Magnus Töresson    184+175+161=520p
Miguel Gil                   141+128+130=399p
Militär Snabbm. Cup 4 Grov 2018-07-28
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Mikael Österberg     162+183+166=511p
Jens Syrén                  170+181+139=490p
Adam Nilsson            151+133+127=411p

Militär Snabbm. Cup 3 Fin 2018-07-19
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Tommy Nässén       181+178+174=533p
Per Andersson        173+175+131= 479p
Adam Nilsson          169+145+139=453p
Tommy Jansson       154+162+123=439p
Margareta Melin      149+146+138=433p
Börje Millberg           127+150+152=429p
Roland Turnér           146+144+124=414p

Militär Snabbm. Cup 3 Grov 2018-07-19
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Mikael Österberg      169+167+157=493p
Jens Syrén                   168+172+151=491p
Lars Werner                162+152+135=449p

Militär Snabbm. Cup 2 Fin 2018-06-28
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Tommy Nässén        180+190+173=543p
Magnus Thöresson  184+182+174=540p
Adam Nilsson           163+170+149=482p
Roland Tunér            133+141+136=410p
Margareta Melin       141+104+124=369p
Irjan Melin                 135+103+87=325p
Miguel Gil                  102+96+120=318p

Militär Snabbm. Cup 1 Fin 2018-06-14
Poäng per                  10s   8s    6s     Tot
Tommy Nässén         180+184+175=539p
Lars Werner               174+184+176=534p (bättre 6s serie)
Magnus Töresson     182+180+172=534p
Margareta Melin        156+156+139=451p
Börje Millberg            156+150+133=439p
Miguel Gil                   157+139+108=404p
Roland Tunér             121+136+113=370p

Militär Snabbm. Cup 1 Grov 2018-06-14
Stig Eriksson                162+162+170=494p
Jens Syrén                    151+165+170=486p
Adam Nilsson              143+134+ 85 =362p

 

 

 

Vi vill göra alla uppmärksamma på att samtidigt som Kristinesmällen Precision går av stapeln, så använder Försvarsutbildarna vår 50m eller 80m banan för egen träning/utbildning.

Tänk på var ni går, och ha alltid hörselskytt till hands.

//Styrelsen