Veteranresultat 2023

Veteranresultat 2023
Här redovisas VeteranCup och träningsresultat Övriga 25m och 50m.
Magnum Vinter Cup i precision se Magnum Precision.
Där inget annat anges avses C-vapen

2023-12-08 Veteran träning
Mats Nilsson                  273p 5x (5G)
Lars Werner                   252p (2G)
Göran Högfält                246p 1x
Sune Lindblom              239p 1x (1G)
Janne Övringe                176p B-vapen
Tone Berggren               219p
Övriga 25 m
Andreas Öhlén              236p 1x (1G) A-vapen
Fältträning 25 m 
Robert  Forsling          34/6 (4TG)
Övriga 50 m
Miguel Gil                     234p 1x (3G) M7
Patrik Renman             222p (2G) M7

2023-12-08 Veteran träning
Sune Lindblom              251p 3x (1G)
Christina Andersson     245p 4x
Lars Werner                   245p 1x (4G) A-vapen
Göran Högfält                235p 1x
Roland Tunér                  217p
Janne Övringe                 153p 1x
Övriga 25 m
Marcus Andersson         227p

2023-12-06 Veteran träning
Lars Werner                   263p 3x (5G) A-vapen
Göran Högfält                261p 3x (2G)
Christina Andersson    256p 2x (1G)
Sune Lindblom              247p 1x (4G)
Fältträning
Miguel Gil                       31/12 M7-vapen
Övriga 25 m
Robert Forsling              259p 3x (5G) Grattis
Andreas Öhlén               233p (1G) A-vapen

2023-12-03 Veteran träning
Mats Nilsson                  266p 5x (4G)
Lars Werner                   266p 1x (5G)
Peter Karlgren               201p
Miguel Gil                       195p A-vapen
Övriga 25 m
Robert Forsling               228p
Fredik Karlgren               216p

2023-12-01 Veteran träning
Lars Werner                   265p 1x (4G)
Christina Adersson       240p 2x
Janne Övringe                236p 1x
Peter Karlgren               188p
Övriga 25m
Johan Brandelid             241p 2x
Linus Övringe                 231p

2023-11-29 Veteran träning
Christina Andersson         245p 1x
Göran Högfäldt                  232p
Janne Övringe                    216p 2x
Miguel Gil                            166p 1x
Övriga 25 m
Linus Övringe                     238p 1x

2023-11-26 Veteran träning
Mats Nilsson                       255p (2G)
Stig Eriksson                       252p 5x (2G) B-vapen
Göran Högfält                     214p 1x
Janne Övringe                     210p 1x
Tone Berggren                   200p 3x
Övriga 25 m
Andreas Öhlén                   258p 4x (3G)
Anders Nilsson                   248p 3X
Linus Övringe                     240p 2x
Robert Forsling                  240p 1x (1G)
Övriga 50m
Miguel Gil                            233p 1x (3G) M7

2023-11-24 Veteran träning
Stig Eriksson                        253p 3x (2G) B-vapen
Göran Högfält                     227p 1x
Roland Turnér                     204p
Janne Övringe                     183p 2x (1G)
Peter Karlgren                    182p 1x
Miguel Gil                            163p 1x B-vapen
Övriga 25 m
Johan Brandelid                 260p 1x (1G)
Linus Övringe                     222p 1x
Johan Dahlin                       200p 1x A-vapen

2023-11-22 Veteran träning
Christina Andersson         258p 5x (2G)
Göran Högfält                     236p 2x
Janne Övringe                     228p 1x (1G)
Roland Tunér                      198p 1x

Övriga 25 m
Linus Övringe                     193p

2023-11-19 Veteran träning
Stig Eriksson                       269p 2x (5G) B-vapen
Mats Nilsson                       259p 3x (3G)
Göran Högfält                     255p 1x (2G)
Christina Andersson         251p 2x (2G)
Sune Lindblom                   238p 2x
Janne Övringe                     236p 1x
Peter Karlgren                    225p 2x (1G)
Övriga 25 m
Andreas Öhlén                   254p 2x (1G)
Johan Brandelid                 236p 1x  B-vapen
Adam Rech                         235p (1G) A-vapen
Fredrik Karlgren                234p
Marcus Andersson           232p 1x
Henric Olsson                   216p (3B, 3S)
Fältträning  25m
Miguel Gil                           28/14/39  1TG A-vapen

2023-11-17 Veteran träning
Stig Eriksson                        273p 5x (6G) B-vapen
Christina Andersson          265p 4x (3G)
Sune Lindblom                    245p
Göran Högfält                      243p 1x

Övriga 25 m
Andreas Öhlén                    263p 1x (1G)
Marcus Andersson             235p 1x

Fältträning  25m
Miguel Gil                            39/16  0TG  R-vapen
Patrik Renman                   18/6 3TG    C-vapen

2023-11-15 Veteran träning
Christina Andersson           256p 4x (2G)
Göran Högfält                      249p 3x (1G)
Sune Lindblom                     240p 1x (2G)
Roland Tunér                        218p 1x
Fältträning  25m
Miguel Gil                             23/14/72 R-vapen


2023-11-12 Veteran träning
Mats Nilsson                        257p 2x (1G)
Stig Eriksson                         254p 4x (4G) B-vapen
Christina Andersson           247p
Sune Lindblom                    246p 1x (1G)
Göran Högfält                      239p 4x
Peter Karlgren                     200p 1x
Övriga 25 m
Johan Brandelid                  261p 2x (4G)   B-vapen
Robert Forsling                   251p
Adam Rech                          241p 1x (2G) A-vapen
Linda Jonsson                     240p 4x
Marcus Andersson            240p
Anders Nilsson                   239p
Tone Berggren                   238p 3x (1G)
Johan Dahlin                       232p 2x
Daniel Birath                       211p 1x
Therese Hedlund               193p
Övriga 50 m
Kay Dufström                     276p 4x (6G) M4
Christer Warnqvist            218p M7

2023-11-10 Veteran träning
Stig Eriksson                         268p 7x (4G) B-vapen
Christina Andersson           258p 1x (3G)
Sune Lindblom                     248p 1x (1G)
Göran Högfält                       233p (1G)
Roland Tunér                        224p 3x
Peter Karlgren                      154p (1G)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                    263p 3x (1G)
Jocke Virtanen                       260p 4x
Robert Forsling                     233p 1x
Johan Dalén                          226p
Marcus Andersson              198p

 

2023-11-08 Veteran träning
Margareta Melin                  262p 1x (2G)
Christina Andersson           250p 4x
Sune Lindblom                    250p 2x (2G)
Roland Tunér                       204p 1x
Övriga 25 m
Andreas Öhlén                     267p 3x (4G)

2023-11-05 Veteran träning

Mats Nilsson                        267p 4x (4G)
Stig Eriksson                        263p 3x (4G) B-vapen
Sune Lindblom                    259p 2x (3G)
Janne Övringe                      237p 1x
Calin Toma                           230p
Göran Högfeldt                    222p
Roland Tunér                       189p 1x
Peter Karlgren                     195p 1x

Övriga 25 m (kl 12.00)
Håkan Eriksson                    275p 2x (4G)
Johan Brandelid                   261p 1x (4G) A-vapen
Christoffer Carlström         259p 2x (1G)
Adam Rech                           247p 1x (3G) A-vapen
Linus Övringe                       241p 2x
Linda Jonsson                       241p 1x
Robert Forsling                    237p 4x
Tone Berggren                     232p 3x
Fredrik Karlgren                  170p 1x
Anja Rech                             111p (4 serier, vapenfel)
Övriga 25 m (kl 10.30)
Mats Nilsson                        262p 2x (3G)
Linda Jonsson                      240p 1x
Therese Hedlund                215p 2x (5B)
Göran Matutinovic              213p
Tone Berggren                     187p
Fältträning  25m
Maria Bengtsson C30, 29/6  (3TB+2TG)
Övriga 50 m
Kay Dufström                       268p 4x (4G) M4
Christer Warnqvist              251p 1x (4G) M4
Patrik Renman                     214p 1x (1G) M7

2023-11-03 Veteran träning
Sune Lindblom                   239p 2x
Janne Övringe                     228p 1x
Göran Högfeldt                     217p
Roland Tunér                      199p 1x
Övriga 25 m
Johan Brandelid                 268p 2x (1G)
Annette Brandelid             261p 1x (2G)
Linus Övringe                     230p 1x(1G)
Fredrik Karlgren                 193p 1x
Peter Karlgren                    166p
Fältträning  25m
Patrik Bengtsson C30, 35/6  (5 TG, 3 i följd)

2023-11-01 Veteran träning
Margareta Melin                 260p 1x (3G)
Calin Toma                           254p 5x (2G)
Stig Eriksson                         248p 1x (1G) B-vapen
Börje Millberg                      230p 1x
Roland Tunér                       209p 1x (1G)
Göran Högfeldt                   199p 1x
Övriga 25 m
Johan Brandelid                  243p 1x
Robert Forsling                    229p
Miguel Gil 40/14 – 344p      (5 TG) Fält träning

2023-10-29 Veteran träning
Mats Nilsson                        274p 5x (3G)
Margareta Melin                  271p 3x (5G)
Stig Eriksson                         260p 4x (4G) B-vapen
Christina Andersson           240p 3x
Sune Lindblom                    223p 2x
Janne Övringe                      201p 1x
Peter Karlgren                      168p
Övriga 25 m
Patrik Bengtsson                 254p 2x (2G)
Johan Brandelid                   249p 3x (2G) A-vapen
Robert Forsling                    240p 2x
Andreas Öhlén                    237p
Ville Öhlén                            232p
Fredrik Rudmalm                232p
Sixten Öhlén                        220p 1x
Linus Övringe                      214p 1x
Marcus Andersson             210p
Linda Jonsson                      204p 1x
Maria Bengtsson                 194p
Tomas Skyllkvist                  180p
Lars Lundin                          172p

2023-10-27 Veteran träning
Sune Lindblom                   247p 1x(1G)
Christina Andersson          247p (2G)
Stig Eriksson                        246p 1x B-vapen
Roland Tunér                      232p 1x
Göran Högfält                     224p
Janne Övringe                     189p
Övriga 25 m
Johan Brandelid                 266p 5x (4G)
Patrik Bengtsson               252p 1x
Linus Övringe                     247p 2x(2G)
Johan Dahlin                       231p 1x
Fältträning 50 m
Miguel Gil                            33/6/289 (3TG) M7

2023-10-25 Veteran träning
Christina Andersson        250p 3x(2G)
Roland Tunér                    203p
Övriga 25 m
Karin Dybeck                    260p  1x(1G)
Andreas Öhlén                 248p
Fältträning

Miguel Gil                           18/10/49  (1TG) R-vapen

2023-10-22 Veteran träning
Mats Nilsson                     277p 5x (6G)
Sune Lindblom                 259p 3x (3G)
Margaretha Melin            256p 2x (1G)
Sig Eriksson                       253p 2x (1G) B-vapen
Roland Tunér                    229p 2x (1G)
Peter Karlgren                   180p
Miguel Gil                           172p

Övriga 25 m
Håkan Eriksson                 267p 2x (2G)
Johan Brandelid                251p 4x (1G) B-vapen
Ville Öhlén                         251p 1x
Anders Nilsson                 249p 4x (1G)
Patrik Bengtsson              247p 2x
Adam Rech                        241p 2x (2G) A-vapen
Andreas Öhlén                  237p
Fredrik Karlgren                221p
Johan Dahlin                      234p 1x
Linda Jonsson                    209p
Daniel Birath                     201p
Robert Forsling                 219p
Anja Rech                           170p
Tomas Skyllkvist                157p
Sofie Baronik                      116p

2023-10-20 Veteran träning
Sune Lindblom                  254p 1x (2G)
Göran Högfeldt                 204p 3x (1G)
Miguel Gil                           173p
Övriga 25 m
Johan Brandelid                211p B-vapen

2023-10-18 Veteran träning
Margaretha Melin             246p 2x (2G)
Sune Lindblom                  236p 3x (1G)
Miguel Gil                           226p 1x
Roland Tunér                     218p
Calin Toma                        183p

Övriga 25 m
Johan Brandelid                262p 2x (4G)
Joakim Virtanen                261p (1G)
Annette Brandelid            253p 3x 1G
Joakim Virtanen                196p (1G) A-vapen


2023-10-15 Veteran träning
Lars Werner                      275p 6x (5G)
Mats Nilsson                     252p 1x (1G)
Roland Tunér                    234p 1x
Sune Lindblom                  215p

Övriga 25 m
Adam Rech                        257p 2x (4G) A-vapen
Anders Nilsson                  256p 2x (1G)
Stig Eriksson                      252p 5x (3G) B-vapen
Johan Dahlin                      234p 1x
Johan Brandelid                222p B-vapen
Olof Nilsson                       220p 1x (1G) A-vapen
Robert Forsling                 219p
Linda Jonsson                    213p 1x (3B)
Sanna Johansson              200p  (3B)
Tone Berggren                  199p 1x
Tomas Skyllkvist                177p
Anja Rech                            150p
Övriga 50 m
Mikael Österberg                253p 4x (4G) M7
Miguel Gil                             204p 1x

2023-10-13 Veteran träning
Lars Werner                      281p 3x (7G) en 50 serie
Christina Andersson       257p 2x (2G)
Övriga 25 m
Joakim Virtanen               264p 2x (2G)
Adam Rech                       246p 3x (1G) A-vapen
Joakim Virtanen               195p (1G) A-vapen
Fidan Jashari                     191p 7x (3G) 4 serier en 50 serie
Fältträning

Margareta Melin               35/12/112p (5TG)
Miguel Gil                           26/12/65p R-vapen
Övriga 50 m
Mikael Österberg               269p 3x (6G) M7

2023-10-11 Veteran träning
Lars Werner                      273p 2x (6G)
Christina Andersson        254p (2G)
Miguel Gil                           233p 1x (1G)
Roland Tunér                     227p 2x (1G)
Janne Övringe                    216 2x (2G)
Övriga 25 m
Annette Brandelid            258p 1x
Johan Brandelid                236p

2023-10-08 Veteran träning
Christina Andersson       248p 1x (1G)
Börje Millberg                  226p
Övriga 25 m
Jocke Virtanen                  268p 4x (2G)
Anders Nilsson                 265p 2x (2G)
Johan Brandelid               264p 2x (3G) B-vapen
Adam Rech                       258p 1x (5G) A-vapen
Patrik Bengtsson             243p 2x (1G)
Fredrik Karlgren               216p 2x
Jocke Virtanen                  206p A-vapen
Tone Berggren                 194p 1x
Peter Karlgren                  186p
Lars Lundin                       173p
Tomas Skyllkvist               170p
Övriga 50 m
Mikael Österberg              273p 5x (6G) M4
Miguel Gil                           235p 3x M22

2023-10-06 Veteran träning
Lars Werner                      276p 5x (6G)
Calin Toma                        245p 3x (2G)
Roland Tunér                    217p 1x
Janne Övringe                   189p 1x (1G)
Göran Högfält                   183p 1x C&A-vapen
Fältträning
Miguel Gil                           36/6/180p (3TG) A-vapen

2023-10-04 Veteran träning
Lars Werner                      266p 4x (5G)
Göran Högfält                   224p
Miguel Gil                           223p 1x (1G) A-vapen
Christina Andersson        223p
Janne Övringe                   216p
Roland Tunér                     210p 1x (1G)
Övriga 25 m
Annette Brandelid             257p 3x
Joakim Virtanen                  257p 1x (1G)
Johan Brandelid                  239p 1x (1G) B-vapen
Linus Övringe                      205p
Joakim Virtanen                   191p A-vapen

2023-10-01 Veteran träning
Lars Werner                     273p 6x (6G)
Janne Övringe                  261p 4x (4G)
Roland Tuner                    159p
Övriga 25 m
Margareta Melin               267p 5x (3G)
Johan Brandelid                258p 1x
Olof Nilsson                       251p 2x (2G) A-vapen
Joakim Virtanen                247p 2x
Robert Forsling                  242p 1x
Peter Karlgren                    211p
Tone Bergren                     186 2x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                289p 9x M5
Kay Dufström                       260p 3x (6G) M4
Christer Warnqvist               260p 3x (6G) M7

2023-09-29 Veteran träning
Stig Eriksson                     265p 2x (5G) B-vapen
Göran Högfält                   232p 1x
Roland Tunér                    207p

2023-09-27 Veteran träning
Lars Werner                     237p (1G)
Christina Andersson       230p
Janne Övringe                  221p 1x
Roland Tunér                   212p 1x

2023-09-24 Veteran träning

Mats Nilsson                    268p 2x (3G)
Anders Nilsson                259p 2x (1G)
Patrik Bengtsson             253p 4x
Daniel Birath                    230 3x
Johan Brandelid               228p 1x A-vapen
Janne Övringe                  226p  3x (1G)
Tone Berggren                 221p  3x
Maria Bengtsson             214p
Olof Nilsson                     191p A-vapen
Linus Övringe                  178p  1x
Linda Johnsson                161p
50 m
Mikael Österberg            282p 6x (7G) M4
Kay Dufström                  271p 4x (5G) M4
Christer Warnqvist      227p 3x (2G) M7

2023-09-08 Veteran träning

2023-09-22 Veteran träning
Miguel Gil                        243p 3x (4G) A-vapen
Christina Andersson      235p 1x
Göran Högfält                  220p 3x (1G) A-vapen
Roland Tunér                   215p 1x
Lars Werner                      196p 1x B-vapen

2023-09-20 Veteran träning
Janne Övringe                242p 2x (1G)
Roland Tunér                 223p 2x
Christina Andersson     219p
Göran Högfält                199p 1x
Fältträning
Miguel Gil                 38/14/119p  (4TG) A-vapen
Övriga 25 m
Johan Brandelid               268p 2x (2G)
Margareta Melin              249p 1x
Annette Brandelid           242p

2023-09-13 VeteranCup 18 Final
Lars Werner                   258p 2x (3G)
Christina Andersson     246p 1x (2G)
Janne Övringe                 234p 2x
Roland Tunér                  217p 3x
Miguel Gil                         227p 2x (1G)
Göran Högfält                  182p

2023-09-10 Veteran träning
Lars Werner                    269p 1x (6G)
Sune Lindblom                262p (3G)
Mats Nilsson                    253p 2x (2G)
Olof Nilsson                     245p 1x (2G) A-vapen
Anders Nilsson                244p 2x (1G)
Johan Brandelid               239p 4x (2G) A-vapen
Jakob Asplund                   237p (2G) A-vapen
Tone Berggren                  215p
Pär Asplund                       201p
Peter Karlgren                   182p 1x
Robert Forsling                  181p 1x A-vapen
Miguel Gil                            165p
Fredrik Karlgren                  155p 1x

2023-09-08 Veteran träning
Lars Werner                     273p 2x (6G)
Sune Lindblom                257p (3G)
Christina Andersson       252p 1x (1G)
Roland Tunér                    242p 2x (2G)
Fältträning
Miguel Gil                          25/13/178p

2023-09-06 VeteranCup 17
Sune Lindblom               267p 4x (6G)
Christina Andersson      258p 3x (1G)
Lars Werner                     255p 2x (3G)
Janne Övringe                  242p 3x (1G)
Roland Tunér                   226p 2x (1G)
Miguel Gil                         157p B-vapen
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                263p 2x (2G)

2023-09-03 Veteran träning
Lars Werner                   258p 2x (2G)
Sune Lindblom               255p (4G)
Mats Nilsson                  254p (2x (1G)
Roland Tunér                 230p 1x (2G)
Övriga 25 m
Johan Brandelid             266p 2x (3G)
Andreas Öhlén               248p 2x
Margareta Melin            247p 2x (2G)
Robert Forsling              233p
Tomas Skyllkvist            190 1x
Tone Berggren                218p (1G)
LarsLundin                      149p

2023-09-01 Veteran träning
Lars Werner                   261p (4G)
Christina Andersson     257p 4x (2G)
Sune Lindblom               255p 1x (2G)
Göran Högfält                 208p 1x
Janne Övringe                 208p
Fältträning
Miguel Gil                         21/9/40p
Övriga 25 m
Annette Brandelid           272p 5x (2G)
Johan Brandelid               265p 2x (5G) A-vapen
Johan Dahlin                     177p A-vapen

2023-08-30
VeteranCup 16
Lars Werner                   274p 5x (7G)
Sune Lindblom              257p (2G)
Christina Anderssson   245p 3x
Janne Övringe                 237p 3x (1G)
Göran Högfält                 224p
Roland Tunér                   215p (1G)

2023-08-18 Veteran träning
Lars Werner                   276p 5x (6G)
Mats Nilsson                  268p 2x (3G)
Per Asplund                    222p 1x (1G)
Roland Tunér                  220p
Göran Högfält                 212p 1x (1G)
Peter Karlgren                204p 2x

Övriga 25 m
Johan Brandelid             272p 3x (1G)
Andreas Öhlén               254p 3x (2G)
Jacob Asplund                 248p
Patrik Bengtsson             244p 1x
Daniel Birath                    222p
Tone Berggren                 210p
Fredrik Karlgren               207p 1x
Tomas Skyllkvist               203p 1x


2023-08-23 VeteranCup 15
Christina Andersson     249p 2x (2G)
Sune Lindblom               246p 6x (2G)
Janne Övringe                 226p
Roland Tunér                   213p
Göran Högfält                 185p
Miguel Gil                         176p 1x (1G) A-vapen

2023-08-18 Veteran träning
Sune Lindblom              254p 2x (4G)
Göran Högfält                223p 1x
Roland Tunér                  215p 1x

2023-08-16 VeteranCup 14
Sune Lindblom              257p 3x (1G)
Christina Andersson     248p 2x
Janne Övringe                227p1x
Roland Tunér                 216p
Göran Högfält                194p

2023-08-13 Veteran träning
Mats Nilsson                  269p 3x (3G)
Sune Lindblom              260p 5x (4G)
Lars Werner                    259p 3x (3G)
Christina Andersson      242p 2x (1G)
Janne Övringe                 242p 1x (1G)
Göran Högfält                 227p
Övriga 25 m
Johan Brandelid              264p 2x (2G)
Johan Dahlin                    235p 3x
Olof Nilsson                     222p 1x A-vapen
Maria Bengtsson             215p 1x (5B)
Marcus Andersson          203p 2x
Patrik Bengtsson             197p 1x (3B)
Lars Lundin                      174p 2x (1B)
Linus Övringe                   197p
Alva Johansson                 169p (2B)
Tomas Skyllkvist               155p 1x (1B) ”5 serier”
Övriga 50 m
Adam Resch                       265p 4x (5G) M7

2023-08-11 Veteran träning
Christina Andersson       245p 4x (2G)
Göran Högfält                  243p 3x (2G)
Roland Tunér                    214p 1x
Övriga 25 m
Jens Syrén                          272p 2x (3G)
Johan Dahlin                      238p 1x

2023-08-09 VeteranCup 13
Lars Werner                    272p 3x (5G)
Christina Andersson      254p 4x (2G)
Miguel Gil                         244p 1x (4G) A-vapen
Sune Lindblom                239p 2x (2G)
Roland Tunér                   220p 1x (1G)
Göran Högfält                  212p
Janne Övringe                  207p 1x

2023-08-06 VeteranCup 12

Mats Nilsson                   271p 5x (4G)
Lars Werner                    269p 4x (6G)
Christina Andersson      257p 4x (2G)
Janne Övringe                 182p
Övriga 25 m
Johan Brandelid               263p 4x
Olof Nilsson                      229p 1x (1G) A-vapen
Arvid Nyman                     200p 1x (2B)
Marcus Andersson           193p (2B)
Thomas Skyllberg             190p (3B)
Tone Berggren                  184p (2S+1B)
Maria Bengtsson               179p 1x (2B)
Johan Dahlin                       148p (1G) A-vapen
Lars Lundin                         138p

2023-08-04 Veteranträning
Christina Andersson      260p 1x (2G)
Sune Lindblom               256p 2x (2G)
Roland Tunér                  228p 1x (1G)
Göran Högfält                 223p 1x
Jan Övringe                     208p 1x
Övriga 25 m
Annette Brandelid         265p 1x (2G)
Andreas Öhlén               262p 3x (1G)
Olof Nilsson                    256p 3x
Johan Brandelid             253p 2x (1G)

2023-08-02 Veteranträning
Mats Nilsson                   273p 3x (5G)
Lars Werner                    257p 2x (1G)
Christina Andersson      243p 1x (1G)
Sune Lindblom               237p 1x (1G)
Göran Högfält                  219p (1G)
Övriga 25 m
Margareta Melin            257p 3x (1G)

2023-07-30 Veteranträning
Mats Nilsson                  262p 3x (3G)
Lars Werner                   251p 1x (4G) A-vapen
Christina Andersson     250p 1x (1G)
Övriga 25 m
Andreas Öhlén               247p 1x
Olof Nilsson                    245p 4x (4G) A-vapen
Kay Dufström                  236p 2x
Robert Forsling                202p
Arvid Nyman                    201p (1S+2B)
Patrik Bengtsson             193p 1x (2B)
Tomas Skyllkvist               182p
Marcus Andersson           178p 1x
Mona Bengtsson               161p
Lars Lundin                         160p

2023-07-28 Veteranträning
Lars Werner                   260p 1x (6G) A-vapen
Sune Lindblom              236p 1x
Roland Tunér                 225p (1G)
Göran Högfält                215p 2x
Övriga 25 m
Adam Nilsson                 262p 3x (2G)
Olof Nilsson                    252p 1x
Andreas Öhlén               243p

2023-07-26 Veteranträning
Lars Werner                   258p 3x (6G) A-vapen
Christina Andersson     255p 3x (2G)
Sune Lindblom              251p 1x (3G)
Roland Tunér                 221p
Göran Högfält                205p
Karl-Arne Rudmalm      172p
Fältträning
Miguel Gil                        29/12/84p (3TG)
Övriga 25 m
Marcus Andersson        219p

2023-07-23 Veteranträning
Christina Andersson     255p 4x (2G)
Mats Nilsson                   252p 3x (4G)
Sune Lindblom               235p
Lars Werner                    216p (3G) A-vapen
Janne Övringe                 197p
Övriga 25 m
Anders Nilsson               250p 4x (2G)
Andreas Öhlén                246p 2x (1G)
Olof Nilsson                     242p 1x (2G) A-vapen
Robert Forsling                227p 1x
Johan Dahlin                     218p 1x
Daniel Birath                     210p
Marcus Andersson           206p
Fredrik Karlgren                195p
Lars Lundin                        169p
Tomas Skullkvist                149p 1x
Peter Karlgren                    145p 1x
Övriga 50 m
Christer Warnqvist                 242p 1x (3G) M7

2023-07-21 Veteranträning
Göran Högfält                247p 2x
Sune Lindblom               239p
Janne Övringe                 223p 1x
Roland Tunér                  199p 3x
Övriga 25 m
Linus Övringe                  171p
Fältträning
Miguel Gil                         28/11/93p (2TG) C-vapen

2023-07-19 Veteranträning
Lars Werner                     264p 3x (4G)
Mats Nilsson                    259p 4x (1G)
Christina Andersson       255p 3x
Sune Lindblom                 236p 2x (1G)
Börje Millberg                   234p (1G)
Janne Övringe                  208p 1x
Roland Tunér                   194p 1x
Övriga 25m
Adam Nilsson                  249p (2G) A-vapen
Andreas Öhlén                243p 2x
Jacob Asplund                 216p
Per Asplund                     194p A-vapen
Övriga 50 m
Miguel Gil                          253p 1x (4G) M8

2023-07-16 Veteranträning
Mats Nilsson                    258p 2x (3G)
Margareta Melin             246p 2x (1G)
Kay Dufström                  239p 2x
Sune Lindblom                228p 1x (1G)
Göran Högfält                  221p
Miguel Gil                          209p 1x
Peter Karlgren                 179p
Tomas Skyllkvist              126p
Övriga 25m
Andreas Öhlén                 253p 1x (1G)
Robert Forsling                 248p 2x (1G)
Ville Öhlén                         238p 4x
Olof Nilsson                       233p 3x (1G) A-vapen
Lars Lundin                       102p 1x

2023-07-14 Veteranträning
Göran Högfält                  225p
Janne Övringe                  215p
Roland Tunér                   197p 2x
Övriga 25m
Jens Syrén                         264p (1G)
Adam Nilsson                   229p (1G) A-vapen
Mikael Kaiding                  195p
2023-07-12 Veteranträning
Göran Högfält                  234p (1G)
Sune Lindblom                233p 2x (1G)
Miguel Gil                          219p A-vapen
Roland Tunér                    197p 1x
Övriga 25 m
Jens Syrén                        255p 3x (2G)
Ville Ölén                          254p 2x (2G)
Jacob Asplund                  231p 1x (1G) A-vapen
Andreas Öhlén                 228p
Daniel Birath                     116p

2023-07-09 Veteranträning
25 m
Mats Nilsson                         267p 2x (4G)
Johan Brandelid                   265p 2x (2G)
Sune Lindblom                     237p 2x (1G)
Sixten Öhlén                         227p 1x
Göran Högfält                       219p 1x
Janne Övringe                       199p (35p sista serie)
Börje Millberg                       199p (33p sista serie)
Fredrik Karlgren                   195p
Miguel Gil                              192p (1G) A-vapen
Tomas Skyllkvist                   186p
Tone Berggren                      180p 1x
Peter Karlgren                       142p
Lars Lundin                            107p
50 m
Adam Nilsson                         288p 7x M5
Kay Dufström                         273p 5x (7G) M4
Patrik Renman                       238p (2G) M6 Auto
Christer Warnqvist                226p 2x (1G)

2023-07-05 Veteranträning
Christna Andersson           261p (3G)
Göran Högfält                     214p
Börje Millberg                     209p 1x
Roland Tunér                      202p
Karl-Arne Rudmalm           135p 1x
Övriga 25 m
Annette Brandelid              145p A-vapen
Standardpistol  3+3 serier
                                         150s   20s    10s   Tot
Johan Brandelid               ej +  118+ 96 = 214p 1x C-vapen
Lars Werner                      ej + 120 + 89 = 209p 1x C-vapen
Patrik Renman                  ej + 86 + 96 = 182p   A-vapen

2023-07-02 Veteranträning
Mats Nilsson                       271p 4x (3G)
Miguel Gil                             232p 2x (2G) A-vapen
Börje Millberg                      231p (1G)
Janne Övring                        207p 3x
Övriga 25 m
Håkan Eriksson                     270p 6x (2G)
Anders Nilsson                      251p 3x (1G)
Daniel Birath                         200p 1x
Tone Berggren                      198p 1x (1G)
Johan Brandelid                    198p 1x
Peter Karlgren                        172p
Lars Lundin                             151p
Tomas Skyllkvist                     122p
Robert Forsling                       98p (3st Serier) A-vapen
Övriga 50 m
Patrik Renman                       249p 4x (3G) M6 Auto
Kay Dufström                         229p 3x (2G) M6 Auto
Lars Werner                            185p M32 Auto

2023-06-30 Veteranträning
Göran Högfält                     248p 3x (1G)
Janne Övringe                     216p 1x
Roland Tunér                       183p
Fältträning
Miguel Gil                            35/14 (3TG) A-vapen
Övriga 25 m
Patrik Renman                     251p 1x  (1G)
Johan Dalin                           219p 2x

2023-06-28 VeteranCup 11
Lars Werner                        274p 3x (6G)
Christina Andersson          247p 1x (2G)
Göran Högfält                     237p
Janne Övringe                     232p 1x (1G)
Börje Millberg                     218p 1x
Roland Tunér                       201p 1x
Miguel Gil                             159p B-vapen

2023-06-25 Veteranträning
Mats Nilsson                      268p 4x (3G)
Janne Övringe                    216p 2x
Börje Millberg                    199p
Övriga 25 m
Christoffer Carlström       276p 6x (5G)
Johan Brandelid                214p 1x (Std 10s)
Annette Brandelid            160p (A-vapen)
Övriga 50 m
Patrik Renman                  262p 2x (6G) M4
Christer Warnqvist           224p 2x (4G) M7
Kay Dufström                    206p 1x (1G) M6
Miguel Gil                          170p 1x M7

2023-06-21 VeteranCup 10
Lars Werner                     281p 5x (6G)
Janne Övringe                  258p 5x (2G) en 50 serie
Miguel Gil                          220p 1x (2G) A-vapen

2023-06-09 Veteranträning

Miguel Gil                           244 (A-vapen) (4TG)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                263p 2x (3G)
Annette Brandelid            244p
Mikael Kaiding                  172p

2023-06-07 VeteranCup 9
Lars Werner                     278p 2x (6G)
Christina Andersson       243p 2x (1G)
Miguel Gil                          217p 1x (1G)
Roland Tunér                    213p 1x (1G)

2023-06-04 Veteranträning
Mats Nilsson                    255p (2G)
Christina Andersson       238p 1x*
Lars Werner                      236p 1x (2G) B-vapen
Janne Övringe                   221p 2x (1G)
Göran Högfält                   211p 1x (1G)
Övriga 25 m
Andreas Öhlén                 223p 3x
Hampus Haglund             201p (2B)
Ville Öhlén                         196p 1x (2B)
Sixten Öhlén                      186p (1B)
Tomas Skyllqvist                161 1x (1B)
Peter Carlgren                    158p
Lars Lundin                          147p 1x
Björn-Henrik Rolfsson         (2G)

2023-06-02 Veteranträning
Göran Högfält                 246p 5x
Janne Övringe                 221p 2x
Miguel Gil                         218p 2x
Roland Tunér                   191p 1x
Övriga 25m
Pontus Nilsson                 267p 7x (5G) B-vapen
Ola Stein                            239p
Linus Övringe                    190p

2023-05-30 VeteranCup 8

Lars Werner                     268p 3x (4G)
Patrik Renman                 252p 3x (1G)
Janne Övringe                   242p 1x (1G)
Christina Andersson        232p
Göran Högfält                    223p 1x
Roland Tunér                     196p 1x
Karl-Arne Rudmalm          144p 1x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                   269p 4x (3G)
Anders Granhagen            247p 1x (3G) A-vapen
Linus Övringe                     219p

2023-05-28 Veteranträning
Janne Övringe                  247p 1x (2G)
Göran Högfält                  234p
Övriga 25 m
Olof Nilsson                      258p 1x (3G)
Margareta Melin              255p 1x (2G)
Övriga 50 m
Mikael Österberg             286p 6x M5
Kay Dufström                   267p 3x (5G) M7
Fredrik Rudmalm             264p 2x (5G) M3
Patrik Renman                  250p 3x (5G) M7
Chriater Warnqvist           241p 2x (1G) M7

2023-05-26 Veteranträning
Göran Högfält                  244p 1x (1G)
Roland Tunér                   198p 1x
Övriga 50 m
Kay Dufström                   243p 1x (4G) M7

2023-05-24 VeteranCup 7
Lars Werner                     275p 4x (6G)
Göran Högfält                  249p 3x (1G)
Christina Andersson       237p 1x
Janne Övringe                  220p 2x
Miguel Gil                          208p (2G) A-vapen
Roland Tunér                   201p 2x (2G)

2023-05-21 Veteranträning

Mats Nilsson                    276p 6x (6G)
Lars Werner                     249p 1x (2G)
Christina Andersson       233p 1x
Janne Övringe                  223p 1x
Övriga 25 m
Ville Öhlén                        251p
Sixten Öhlén                    244p 2x
Johan Dahlin                    232p 2x
Marcus Andersson         230p 2x
Daniel Haglund               207p
Fredrik Karlgren              205p 1x
Peter Karlgren                 204p 1x
Robert Forsling                203p
Thomas Skyllqvist           188p 1x
Lars Lundin                      44p (A-vapen)
Övriga 50 m
Mikael Österberg           290p 9x M5-Fri
Adam Nilsson                 266p (5G) M?

2023-05-19 Veteranträning
Janne Övringe                  247p 2x (2G)
Göran Högfält                  244p (2G)
Roland Tunér                   202p 1x
Miguel Gil                          165p
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                 221p 2x
Linus Övringe                   201p
Övriga 50 m
Kay Dufström                   258p 3x (4G) M3

2023-05-17 VeteranCup 6
Lars Werner                     270p 1x (5G)
Christina Andersson       241p 2x
Göran Högfält                  238p 1x (1G)
Miguel Gil                          231p 2x (2G) A-vapen
Janne Övringe                   230p 1x (2G)
Roland Tunér                     215p 1x
Övriga 25 m
Linus Övringe                   244p 2x
Mikael Kaiding                  212p

2023-05-14 Veteranträning

Mats Nilsson                    269p 8x (3G)
Göran Högfält                  247p 1x (1G)
Janne Övringe                  243p 1x (2G)
Övriga 25 m
Margareta Melin              259p 1x (3G)
Anders Nilsson                 245p 1x
Marcus Andersson           224p 1x
Johan Dahlin                     196p 1x
Daniel Haglund                 174p
Christoffer Andersson     145p
Thomas Skyllqvist            145p
Lars Lundin                       133p

2023-05-12 Veteranträning
Lars Werner                     273p 5x (6G) en 50 serie
Janne Övringe                  245p 1x (1G)
Göran Högfält                  241p 2x
Roland Tunér                   200p 1x
Övriga 25 m
Johan Dahlin                     226p 1x
Linus Övringe                   178p

2023-05-10 VeteranCup 5
Lars Werner                     272p 6x (6G)
Christina Andersson       246p 3x (1G)
Göran Högfält                  229p 1x
Roland Tunér                   204p 1x (1G)
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                 279p 6x (5G)
Jens Syrén                          236p (2G) A-vapen

2023-05-07 Veteranträning
Lars Werner                     275p 8x (7G)
Mats Nilsson                   269p 7x (5G)
Patrik Renman                260p 2x (2G)
Janne Övringe                  231p
Börje Millberg                  230p (1G)
Chritina Andersson         223p (1G)
Övriga 25 m
Anders Nilsson                266p 7x (1G)
Jocke Virtanen                  260p 3x
Kursdeltagare Pistolkortet 25 m
Ville Öhlén                         255p 2x (5S+1B)
Sixten Öhlén                      240p 4x (4S+2B)
Linus Övringe                    237p 1x (4S+2B)
Andreas Öhlén                 235p (2S+4B)
Marcus Andersson           208p (4B)
Peter Karlgren                  187p (2B)
Fredrik Karlgren               167p (1S+1B)
Lars Lundin                       166p
Tomas Sylqvist                  162p (2B)
Maria Bengtsson               125p A-vapen
Gurra Gustafsson              119p (1B)


2023-05-05 Veteranträning
Roland Tunér                   214p
Göran Högfält                  212p 1x
Övriga 25 m
Johan Dahlin                     226p 1x
Mikael Kaiding                  210p

Övriga 50 m
Mikael Österberg             291p 11x M5 Fri
Miguel Gil                           247p 1x (4G) M7

2023-05-03 VeteranCup 4
Lars Werner                           276p 3x (5G)
Janne Övringe                        246p 3x (1G)
Göran Högfält                        245p 3x (1G)
Christina Andersson             208p 1x

Roland Tunér                         206p 1x
Miguel Gil                                189p B-vapen
Karl Arne Rudmalm                124p 1x

Övriga 25 m
Adam Nilsson                        242p 1x (1G) A-vapen
Linus Övringe                        245p 4x

2023-04-30 Veteranträning
Mats Nilsson                          262p 1x (2G)
Patrik Renman                       259p 2x (3G)
Lars Werner                            239p 2x (1G)
Övriga 25 m
Christoffer Carlström           259p 2x (3G) B-vapen
Olof Nilsson                            251p 2x (3G)
Mikael Kaiding                        210p
Tone Berggren                        202p 1x
Övriga 50 m
?
2023-04-28 Veteranträning
Lars Werner                           246p 3x (1G)
Janne Övringe                        240p 3x (1G)
Christina Andersson             232p 1x
Roland Tunér                         214p 2x
Fältträning
Miguel Gil                                30/5/122p (5TG)
Övriga 25 m
Linus Övringe                       206p

2023-04-26 VeteranCup 3

Lars Werner                          282p 5x (6G)
Christina Andersson            241p 1x (1G)
Janne Övringe                       238p 2x  (2G)
Roland Tunér                         226p
Miguel Gil                                216p
Övriga 25 m
Linus Övringe                        217p 3x

2023-04-23 Veteranträning
Lars Werner                         272p 4x (4G)
Miguel Gil                             237p 2x (2G) A-vapen
Janne Övringe                      237p 1x (1G)
Patrik Renman                     234p 2x
Chritina Andersson             227p 1x
Roland Tunér                        221p 2x
Övriga 25 m
Christoffer Carlström          265p 2x (3G)
Kursdeltagare Pistolkortet 25 m
Ville Öhlén                           233p 2x (2S+4B)
Andreas Öhlén                    224p 4x (2S+4B)
Linus Övringe                      229p (3S+2B)
Robert Forsling                    224p (2S+5B)
Peter Karlgren                      205p 2x (1S+2B)
Sixten Öhlén                          198p (2S+1B)
Fredrik Karlgren                    193p (3B)
Marcus Andrrsson                177p 1x (1S+1B)
Maria Bengtsson                   122p
Tomas Skyllkvist                    100p (1S)
Övriga 50 m
Mikael Österberg                   277p 6x (7G) M8
Christer Warnqvist                247p 2x (4G) M7

2023-04-21 Veteranträning
Lars Werner                          267p 5x (5G)
Stig Eriksson                         256p 3x (2G)
Göran Höffält                       238p 2x
Miguel Gil                              227p 2x (1G) A-vapen
Övriga 25 m
Johan Brandelid                  248p 4x (3G) A-vapen
Mikael Kaiding                     233p 2x
Johan Dahlin                        213p 1x

2023-04-19 VeteranCup 2

Lars Werner                         266p 4x (5G)
Christina Andersson           242p 2x (1G)
Miguel Gil                             231p 2x (2G) A-vapen
Janne Övringe                      220p 2x
Roland Tunér                        197p
Karl-Arne Rudmalm              89p
Övriga 25 m
Linus Övringe                         225p 3x

2023-04-16 Veteranträning
Stig Eriksson                         264p 1x (3G)
Mats Nilsson                         261p 2x (1G)
Christina Andersson            243p (1G)
Janne Övringe                       235p 3x (1G)
Övriga 25 m
Anders Nilsson                      260p 5x (1G)
Ola Stein                                 241p 4x
Ville Öhlin                                239p 7x (2G)
Sixten Öhlin                            235p
Andreas Öhlin                         228p (1G)
Övriga 50 m
Adam Nilsson                           276p 3x (6G) M4
Patrik Renman                         249p 1x (4G) M7
Kay Dufström                           245p 4x (3G) M7
Fredrik Rudmalm                     238p 2x (2G) M7
Miguel Gil                                   197p 1x M8

2023-04-14 Veteranträning
Lars Werner                         266p 1x (5G)
Roland Tunér                       219p 2x
Christina Andersson           104p A-vapen
Övriga 25 m
Ola Stein                                231p 1x
Mikael Kaiding                       219p 1x

2023-04-12 VeteranCup 1
Lars Werner                         275p 6x (6G)
Roland Tunér                       227p 

Christina Andersson           218p
Miguel Gil                              202p (1G) A-vapen

2023-04-09 Veteranträning
Lars Werner                         268p 4x (5G) B-vapen
Janne Övringe                      228p 1x
Övriga 25 m
Tone Berggren                    243p 2x
Mikael Kaiding                     231p 1x
Fredrik Karlgren                  185p 1x
Peter Karlgren                      177p 1x
Linus Övringe                       173p 1x

2023-04-07 Veteranträning
Stig Eriksson                        269p 1x (4G)
Lars Werner                         259p 1x (2G)
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                    281p 4x (5G)
Thomas Andersson             264p 1x (2G)

2023-04-05 Veteranträning
Janne Övringe                     231p
Christina Andersson          224p 1x
Göran Högfält                     198p
Fältträning
Miguel Gil                             33/6/98p (4TG)
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                     249p 1x (1G)
Linus Övringe                       204p

2023-04-02 Veteranträning
Mats Nilsson                       274p 4x (5G)
Stig Eriksson                        265p 2x (3G)
Lars Werner                         253p 2x (3G) B-vapen
Göran Högfält                      207p (1G)  C & A-vapen
Börje Millberg                      205p 2x B-vapen
Janne Övringe                      200p B-vapen
Övriga 25 m
Tone Berggren                  250p (1G)
Anders Granhagen           249p 1x (2G) A-vapen
Ville Öhlén                          247p 3x
Sixten Öhlén                      240p 4x
Andreas Öhlén                  234p 2x
Olof Nilsson                       223p 2x (2G) A-vapen
Linus Övringe                     205p
Övriga 50 m
Patrik Renman                    270p 3x (7G) M8
Christer Warnqvist             198p 2x M7
Miguel Gil                             193p M7

2023-03-31 Veteranträning
Stig Eriksson                      271p 2x (4G)
Lars Werner                       256p (2G)
Göran Högfält                    251p 1x (1G)
Miguel Gil                            238p (2G) B-vapen
Janne Övringe                     222p
Christina Andersson            62p
Övriga 25 m
Kay Dufström                      221p    B-vapen
Linus Övringe                      207p
Joakim Virtanen                  185p A-vapen
Johan Dahlin                        183p

2023-03-29 Veteranträning
Miguel Gil                           255p 4x (5G) B-vapen
Göran Högfält                   250p 2x (3G)
Janne Övringe                   243p 4x (3G)
Övriga 25 m 
Linus Övringe                    224p 1x (2G)

2023-03-26 Veteranträning
Lars Werner                      273p 3x (5G)
Stig Eriksson                      266p 3x (3G)
Göran Högfält                    249p 2x (2G)
Peter Karlgren                   192p       (1B)
Fältträning
Miguel Gil                           41/7 /139p (6TG) A-vapen
Övriga 25 m
Andreas Öhlén                  239p 3x (1G)
Wille Öhlén                         236p
Fredrik Karlgren                 214p 1x
Övriga 50 m
Patrik Renman                    251p 3x (6G) M4
Christer Warnqvist             251p 2x (2G) M7


2023-03-24 Veteranträning
Göran Högfält                   261p 1x (2G)
Christina Andersson        248p 2x (2G)
Lars Werner                       246p 2x (1G)
Patrik Renman                   241p 1x (1G) B-vapen
Miguel Gil                            185p 2x A-vapen
Janne Övringe                     153p
Övriga 25 m
Joakim Virtanen                   265p 2x (2G)
Mikael Kaiding                     234p 3x
Fältträning
Joakim Virtanen                    36/6 (6TG)

2023-03-22 Veteranträning
Lars Werner                       275p 3x (7G)
Christina Andersson         242p 2x (1G)
Göran Högfält                     227p
Miguel Gil                             225p 1x (3G) A-vapen
Övriga 25 m
Joakim Yirtanen                 247p 2x (5G)
Mikael Kaiding                    239p 1x (1G)
Fältträning
Lars Werner                       49/7 (7TG) C-vapen
Joakim Virtanen                 44/7 (5TG) R-vapen

2023-03-19 Veteranträning
Mats Nilsson                     264p 3x (3G)
Lars Werner                      259p 1x (2G)
Stig Eriksson                      258p 1x (4G) B-vapen
Patrik Renman                   228p 2x B-vapen
Miguel Gil                            216p 1x A-vapen
Övriga 25 m
Jens Syrén                           272p 4x (4G)
Ville Öhlén                          248p 3x
Andreas Öhlén                   245p 1x (1G)
Jonas Edesberg                  239p 2x
Anders Granhagen            240p 1x (1G) A-vapen
Tone Berggren                    231p
Övriga 50 m
Christer Warnqvist             239p 1x (3G) M7

2023-03-17 Veteranträning
Göran Högfält                    233p 1x
Lars Werner                       123 (1G)
Övriga 25 m 
Linus Övringe                     204p 1x
Fältträning
Chritina Andersson           30/7 (2TG)
Miguel Gil                            18/4 (1TG)
Lars Werner                        17/7 (1TG) B-vapen

2023-03-15 Veteranträning
Göran Högfält                     241p 2x
Sune Lindblom                    228p
Janne Övringe                      222p 1x
Christina Andersson           210p 3x
Fältträning
Miguel Gil                            31/6/239p (2TG)
Övriga 25 m
Joakim Virtanen                   269p 4x (2G)
Linus Övringe                      184p 1x

2023-03-12 Veteranträning
Mats Nilsson                       264p 3x (2G)
Göran Högfält                     251p 3x (1G)
Sune Lindblom                   240p
Börje Millberg                     215p
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                     237p 2x
Ville Öhlén                            230p 1x
Andreas Öhlén                    220p 1x
Johan Dahlin                        218p 1x
Tone Berggren                     193p
Fredrik Karlgren                   180p
Peter Karlgren                       148p
Övriga 50 m
Kay Dufström                         282p 7x (7G) M4 En 50 serie
Patrik Renman                        254p 6x (3G) M7
Christer Warnqvist                 215p M7
Miguel Gil                                 149p M6

2023-03-10 Veteranträning
Lars Werner                        259p 2x (4G)
Göran Högfält                     256p 4x (2G)
Janne Övringe                     231p (1G)
Christina Andersson          224p 1x (1G)
Miguel Gil                            220p 3x (1G)
Övriga 25 m
Linus Övringe                      204p 1x (3 Brons)

2023-03-08 Veteranträning
Lars Werner                      266p 1 x (5G)
Christina Andersson        224p
Sune Lindblom                  222p 1x
Janne Övringe                    221p 2x
Fältträning
Göran Högfält                     33/6 (4TG)
Övriga 25 m
Linus Övringe
Övriga 50 m
Börje Millberg                      183p (1G) M7

2023-03-05 Veteranträning
Lars Werner                      275p 3x (6G)
Mats Nilsson                     272p 3x (4G)
Göran Högfält                   246p 1x (1G)
Sune Lindblom                  245p 3x (1G)
Per Asplund                       224p 2x
Övriga 25 m
Ville Asplund                      254p
Sixten Öhlén                      226p 2x
Andreas Öhlén                  222p 1x
Tone Berggren                   208p 2x
Jakob Asplund                    203p
Johan Dahlin                       194p 1x
Övriga 50 m
Patrik Renman                    261p 3x (5G) M7
Fredrik Grahn                     103p M6

2023-03-03 Veteranträning Fält (C30 15 s)
Sune Lindblom                    36/6  (6TG)
Lars Werner                        36/6  (6TG)
Johan Dahlin                        34/6 (4TG)
Göran Matutinovic             33/6 (3TG)
Jens Syrén                            33/6 (3TG)
Janne Övringe                      32/6 (2TG)
Banträning
Stig Eriksson                         45  1x (1G)

2023-02-26 Veteranträning Fält
Sune Lindblom                 44/8 (5TG)
Lars Werner                      42/7 (7TG)
Christina Andersson        41/8 (3TG)
Jocke Virtanen                   40/8 (3TG)
Göran Högfält                    31/8 (3TG)
Göran Matutinovic            28/8 (1TG)

2023-02-26 Veteranträning
Lars Werner                      274p 6x (7G)
Mats Nilsson                     270p 5x (5G)
Stig Eriksson                      255p 4x
Sune Larsson                    229p 1x (1G)
Janne Övringe                   213p 1x
Övriga 25 m
Johan Brandelid                266p 3x (2G)
Annette Brandelid            261p 2x (1G)
Jens Syrén                          260p 5x
Sixten Öhlén                      239p 2x
Fredrik Grahn                    247p x
Andreas Öhlén                  233p
Tone Berggren                  219p 3x
Johan Dahlin                      218p
Jonas Edesberg                 211p 2x (2Brons)
Peter Karlgren                   145p
Övriga 25 m
Christer Warnqvist            225p 1x (3G) M7
Miguel Gil                            125p M8

2023-02-24 Veteranträning
Lars Werner                      273p 3x (7G)
Göran Högfält                   230p 2x
Christina Andersson        221p
Janne Övringe                   216p (1G)
Fältträning
Miguel Gil                          27/6/65p (1TG)
Övriga 25 m
Jocke Virtanen                  240p 1x
Jocke Virtanen                  216p  2(G) A-vapen

2023-02-22 Veteranträning
Lars Werner                      268p 6x (5G)
Christina Andersson        231p
Göran Högfält                   227p
Sune Lindblom                  223p 1x (1G)
Gert Hedström                  109p (4serier)
Övriga 25 m
Jocke Virtanen                     183p A-vapen

2023-02-19 Veteranträning
Mats Nilsson                    264p 5x (3G)
Lars Werner                     263p 3x (4G)
Stig Eriksson                     255p 2x (2G)
Sune Lindblom                 233p 1x
Göran Högfält                   223p 1x (1G) A-vapen
Börje Millberg                   221p
Janne Övringe                    211p
Övriga 25 m
Anders Nilsson                  262p 5x (1G)
Johan Brandelid                247p 1x
Annette Brandelid            246p 3x (2G)
Jocke Virtanen                   246p 2x
Andreas Öhlén                  225p 3x
Ville Öhlén                          221p
Sixten Öhlén                       209p
Olof Nilsson                        196p (1G) A-vapen
Resultat 50m se Magnum Precision

2023-02-17 Veteranträning
Lars Werner                     272p 4x (5G)
Kay Dufström                   239p (1G)
Christina Andersson       238p 1x (1G)
Sune Lindblom                 229p 1x
Göran Högfält                   219p 2x
Fältträning
Miguel Gil                          19/6
Övriga 25 m
Magnus Grahn                   248p 2x
Johan Dahlin                       209p 1x
Fredrik Grahn                     46p B-vapen

2023-02-15 Veteranträning
Lars Werner                     273p 3x (7G)
Göran Högfält                  244p
Christina Andersson       238p 2x (1G)
Sune Lindblom                 226p 1x
Janne Övringe                   226p (1G)
Fältträning
Miguel Gil                         22/6 (2TG)
Övriga 25 m
Jens Syrén                        243p 2x (2G) A-vapen
Fredrik Grahn                  226p1x (1G)
Magnus Grahn                 167p 2x A-vapen


2023-02-12 Veteranträning
Mats Nilsson                   272p 3x (4G)
Lars Werner                    258p (3G)
Stig Eriksson                    255p 3x (3G)
Sune Lindblom                233p 1x
Göran Högfält                  224p 1x
Janne Övringe                   190p
Övriga 25 m
Johan Brandelid              261p (1G)
Andreas Öhlen                 239p
Olof Nilsson                      221p 2x (1G) A-vapen
Johan Dahlin                     201p
Sixten Öhlen                     183p
Resultat 50m se Magnum Precision

2023-02-10 Veteranträning
Stig Eriksson                   264p 5x (3G)
Göran Högfält                 245p (1G)
Miguel Gil                         241p 1x
Christina Andersson       240p 3x (1G)
Janne Övringe                   231p 1x
Sune Linblom                    221p
Övriga 25 m
Ola Stein                             251p 4x

2023-02-08 Veteranträning
Lars Werner                   278p 4x (7G)
Stig Eriksson                  259p 4x (2G)
Sune Lindblom              246p 1x (1G)
Göran Högfält                236p 2x
Janne Övringe                204p
Miguel Gil                        200p 3x (1G)
Christina Andersson     196p 1x

2023-02-05 Veteranträning
Lars Werner                  258p (2G)
Stig Eriksson                 257p 3x (2G)
Janne Övringe               213p (1G)
Fältträning
Miguel Gil                      2 (TG)
Övriga 25 m
Johan Dahlin                 204p 3x
Resultat 50m se Magnum Precision

2023-02-03 Veteranträning
Lars Werner                  259p 5x (5G)
Christina Andersson    240p 1x
Göran Högfält               222p 1x (1G)
Övriga 25m
Fredrik Grahn                262p 4x (2G)

2023-02-01 Veteranträning
Göran Högfält               248p 3x (3G)
Christina Andersson    221p 1x
Övriga 25m
Fredrik Grahn                221p 1x

2023-01-29 Veteranträning
Stig Eriksson                  271p 5x (4G)
Mats Nilsson                  265p 3x (2G)
Lars Werner                   265p 2x (4G)
Göran Högfält                237p 1x (1G)
Sune Lindblom               228p 1x
Janne Övringe                 216p 1x
Övriga 25m
Anders Nilsson                259p 2x (1G)
Johan Brandelid              251p
Annette Brandelid          234p 4x (1G)
Johan Dahlin                    209p 1x
Tone Berggren                 179p 1x
Fredrik Karlgren               168p (1Brons)
Peter Karlgren                   164p
Tvåhandsträning
Jocke Virtanen                    262p 3x
Resultat 50m se Magnum Precission

2023-01-27 Veteranträning
Sune Lindblom               239p 1x (1G)
Göran Högfält                236p 2x (1G)
Christina Andersson     211p 2x
Träning 50 m
Miguel Gil                        225p 1x (1G) M8

2023-01-25 Veteranträning
Sune Lindblom               215p
Göran Högfält                 209p (1G)
Christina Andersson      207p 2x (1G)
Miguel Gil                        206p B-vapen
Övriga 25m
Fredrik Grahn                 225p

2023-01-22 Veteranträning
Mats Nilsson                     266p 1x (4G)
Göran Högfält                   219p 2x
Janne Övringe                   208p
Övriga 25m
Håkan Eriksson                  257p 2x (4G) A-vapen
Anders Nilsson                  252p 1x
Resultat 50m se Magnum Precission

2023-01-20 Veteranträning
Lars Werner                       272p 5x (6G)
Stig Eriksson                      262p 2x (3G)
Miguel Gil                           232p 2x (1G) B-vapen
Sune Lindblom                  232p
Janne Övringe                    215p 1x
Christina Andersson         207p
Övriga 25 m
Fredrik Grahn                     230p 3x (2G)

2023-01-18 Veteranträning

Christina Andersson         242p 1x
Göran Högfält                    221p 1x (1G)
Sune Lindblom                   219p
Janne Övringe                     151p
Övriga 25m
Fredrik Grahn                      254p 2x (1G)

2023-01-15 Veteranträning
Mats Nilsson                        268p 2x (4G)
Stig Eriksson                        267p 1x (2G)
Sune Lindblom                    234p 1x
Janne Övringe                      221p (1G)
Göran Högfält                      211p
Övriga 25m
Adam Nilsson                       252p 2x
Andreas Öhlen                     234p 2x
Sixten Öhlén                         223p 3x
Ville Öhlén                             214p 1x
Mikael Lönn                           208p 1x
Fredrik Karlgren                    173p
Peter Karlgren                        102p
Resultat 50m se Magnum Precission

2023-01-13 Veteranträning
Stig Eriksson                        268p 5x (5G)
Lars Werner                         258p 1x (3G)
Sune Lindblom                    234p 1x
Göran Högfält                      218p 1x
Miguel Gil                             200p
Miguel Gil                              178p 1x

2023-01-11 Veteranträning
Lars Werner                        270p 4x (6G)
Göran Högfält                     229p
Christina Andersson          197p
Janne Övringe                     192p
Övriga 25m
Haris Dzude                         210p (1G) A-vapen

2023-01-06 Veteranträning

Göran Högfält                    231p 2x
Miguel Gil                           187p 1x (B-vapen)
Övriga 25m
Johan Brandelid                 256p 3x 2g
Annette Brandelid             249p 2x 1g
Christina Andersson         232p 1x
Marcus Andersson            185p
Övriga 50m
Adam Nilsson                     286p 5x (M5)
Christer Warnqvist            216p 1x 1g (M7)

Veteranträning 2023-01-04
Lars Werner                249p (3G)
Christina Andersson  244p 2x (1G)
Göran Högfält             214p
Övriga 25m
Fredrik Grahn              214p 3x

Veteranträning 2023-01-01
Mats Nilsson              269p 3x (4G)
Lars Werner               267p 3x (4G)
Göran Högfält            144p 2x
Övriga 25m
Håkan Eriksson          275p 3x (6G) A-vapen
Annette Brandelid     266p 2x (2G)
Stig Eriksson               250p 1x (3G)
Johan Brandelid         249p (3G) A-vapen
Daniel Blirat                201p