Veteranresultat

Resultat
Där inget annat anges gäller C-Vapen

2019-10-16 Veteranträning
1. Lars Werner                       268 p (3g)
2. Miguel Gil                           228 p
3. Stellan Andersson            218 p  (1g)
4. Roland Tunér                    214 p
5. Gert Hedström                 198 p
6. K-A Rudmalm                    172 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid                252 p (3g)
2. Anders Granhagen           250 p

2019-10-13 Veteranträning
1. Lars Werner                       255 p (2g)
2. Stellan Andersson             223 p (1g)
(Övriga)
1. Tommy Nässén                   277 p (5g)
2. Miguel Gil                             266 p (6g) M7-vapen
3. Margareta Melin                 252 p
4. Mikael Österberg                250  p
5. Anders Granhagen             245 p
6. Johnny Jansson                    220 p
7. Mikael Kaiding                     218 p

2019-10-11 Veteranträning
Lars Werner                            263 p (5g) B-vapen
Toland Tunér                          219 p
Övriga
Johan Brandelid                      270 p (1g)
Fredrik Rudmalm                    264 p (3g)
Anders Granhagen                 227 p

2019-10-09 Veteranträning
Lars Werner                           263 p (4g)
K-A Rudmalm                         219 p (1g)
Övriga
Fredrik Rudmalm                   263 p (1g)
Johan Brandelid                     249 p (2g) A-vapen
Anette Brandelid                    246 p
Mikael Kaiding                        237 p
Anders Granhagen                226 p

2019-10-07 Veteranträning
Lars Werner                           271 p (5g)
Övriga
Mikael Kaiding                       219 p

2019-10-07 Tillämpningsserie för Pistolskyttemärket
Antal godkända serier(6 träff) mot C30 på 25m med C-vapen, skjutställning
stående 45 grader, tid 15 sekunder
Lars Werner                             7 g
Stellan Andersson                   2 g
Roland Tunér                           1 g
Övriga
Johan Brandelid                       7 g

2019-10-04 Veteranträning

1. Lars Werner                       264 p (4g)
2. Stellan Andersson            166 p (1g)
(Övriga)
1. Pontus Nilsson                   289 p (7g) En 50 poängare
2. Johan Brandelid                 261 p (6g) A-vapen
3. Miguel Gil                            251 p (4g) M-vapen
4. Anders Granhagen            249 p
5. Mikael Kaiding                    210 p 

2019-10-02 Veteranträning
1. Lars Werner                       256 p (2g)
2. Roland Tunér                     238 p (1g)
3. Stellan Andersson             209 p
3. K-A Rudmalm                     204 p (1g)
4. Miguel Gil                            198 p (1g)
(Övriga)
1. Margareta Melin                 252 p
2.Mikael Kaiding                      238 p (1g)

2019-09-29 Veteranträning
1. Lars Werner                       254 p (2g)
2.Roland Tunér                      237 p
3. Miguel Gil                            219 p (2g) A-vapen
4. Börje Millberg                     214 p
(Övriga)
1. Tommy Nässén                   274 p (5g)
2. Anders Nilsson                    249 p (1g)
3. Anders Granhagen             241 p (1g)
4. Fidan Jashari                        237 p (2g)
5. Mikael Kaiding                     222 p

2019-09-27 Veteranträning
1. Roland Tunér                     235 p (1g)
2. Miguel Gil                           235 p (3g) A-vapen
3. Stellan Andersson              93 p         B-vapen
(Övriga)
1. Pontus Nilsson                  286 p (7g)
2. Adam Nilsson                    258 p (1g)
3. Johan Brandelid                250 p (3g) A-vapen
4. Anders Granhagen           243 p
5. Mikael Kaiding                   228 p

2019-09-25 Veteranträning
1. Calin Toma                         244 p (2g)
2. Roland Tunér                     239 p (3g)
3. K-A Rudmalm                     208 p
(Övriga)
1. Kay Dufström                     247 p
2. Anders Granhagen            242 p

2019-09-22 Veteranträning
Lars Werner                            269 p (5g)
Calin Toma                              256 p (1g)
Roland Tunér                          238 p
K-A Rudmalm                          203 p (1g)
(Övriga)
Patrik Renman                        262 p (4g)
Anders Nisson                         252 p (2g)
Johan Bramdelid                     237 p (1g) A-vapen
Jimmy Spelling                         220 p 


2019-09-20 Veteranträning

1. Lars Werner                       274 p (6g)
2. Calin Toma                         256 p (2g)
3. Börje Millberg                    216 p
4. Stellan Andersson             107 p B-vapen
(Övriga)
1. Adam Nilsson                      263 p
2. Kay Dufström                      221 p
3. Mikael Kaiding                     225  p

2019-09-18 Veteranträning 
1. Lars Werner                       266 p (5g)
2. Calin Toma                         257 p (4g)
3. Börje Millberg                    243 p (1g)
4. Roland Tunér                     224 p
5. K-A Rudmalm                     217 p
6. Stellan Andersson             212 p
(Övriga)
1. Miguel Gil                            261 p (7g) M-vapen
2. Anders Granhagen            240 p
3. Simon Orr                           234 p(2g) A-vapen

2019-09-15 Veteranträning
Lars Werner                         270p (5g)
Roland Tunér                       225p
Calin Toma                           221p (1g)
Stig Kratzer                           202p
(Övriga)
Fredrik Rudmalm                266p (3g)
Adam Nilsson                       262p (2g)
Anders Granhagen              245p
Patrik Bengtsson                  219p
Anders Nilsson                      207p
Mikael Kaiding                       201p

2019-09-13 Veteranträning 
Lars Werner                          268p (7g)
(Övriga)
Pontus Nilsson                     288p (7g)
Johan Brandelid                   268p (5g) A-vapen
Mikael Kaiding                      223p
Miguel Gil                               140p M-vapen


2019-09-11 Veterancup 17

1. Lars Werner                     273 p (6g)
2. Calin Toma                       263 p (4g)
3. Börje  Millberg                 225 p (1g)
4. K-A Rudmalm                   212  p
5. Stellan Andersson             96   p
(Övriga)
1. Johan Brandelid               268 p(3g)
2. Annette Brandelid           255 p
3. Anders Granhagen          245 p

2019-09-06 Veteranträning
1. Lars Werner                       281 p (6g)
2. Miguel Gil                           247 p (3g) A-vapen
(Övriga)
1. Annette Brandelid            265 p (2g)
2. Johan Brandelid                247 P (3g) A-vapen
3. Anders Granhagen           246 p (1g)

2019-09-04 Veteranträning
1. Lars Werner                        277 p (6g)
2. Calin Toma                          258 p (3g
3. Börje Millberg                     246 p
4. Stellan Andersson              175 p B-vapen
5. K-A Rudmalm                      169 p
(Övriga)
1. Miguel Gil                              263 p (5g) M-vapen
2. Johan Brandelid                   243 p (2g)
3. Mikael Österberg                 240 p
4. Johnny Jansson                     240  p
5. Anders Granhagen              238 p
6. Mikael Rudmalm                  220 p

2019-09-01 Veteranträning
(Övriga)
1. Fredrik Rudmalm            264 p (3g)
2. Johan Brandelid              254 p (2g) A-vapen
3. Kay Dufström                  225 p

2019-08-30 Veteranträning
1. Miguel Gil                          252 p (2g)
2. Börje Millberg                   220 p
3. Stellan Andersson            165 p
(Övriga)
1. Adam Nilsson                    265 p (2g)

2019-08-28 Veterancup 16
1. Lars Werner                       268 p (5g)
2. Calin Toma                         245 p
3. Roland Tunér                     242 p (1g)
4. Börje Millberg                    241 p (1g)
5. K-A Rudmalm                     160 p
(Övriga)
1. Adam Nilsson                     264 p (1g)
2. Magnus Thöresson            257 p (1g)
3. Mikael Österberg               248 p
4. Johnny Jansson                   234 p
5. Kay Dufström                      227 p
6. Anders Granhagen             225 p (1g)

2019-08-23 Veteranträning 
1. Börje Millberg                    225 p
2. Lars Werner                       220 p A-vapen
3. Stellan Andersson             210 p B-vapen
(Övriga)
1. Johan Brandelid                 252 p (4g) A-vapen
2. Anders Granhagen            245 p
3. Miguel Gil                            176 p M-vapen

2019-08-20 Veterancup 15
1. Lars Werner                         266 p (5g)
2. Miguel Gil                             250 p (4g) A-vapen
3. Calin Toma                           237 p
4. Börje Millberg                      221 p
5. K-A Rudmalm                       190 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid                  269 p (1g)
2. Annette Brandelid              259 p
3. Anders Granhagen             240 p
4. Mikael Kaiding                     231 p
5. Johnny Jansson                    222 p

2019-08-18 Veteranträning  
1. Lars Werner                        273 p (6g)
2. Calin Toma                          266 p (4g)
3. Roland Tunér                      246 p (1g)
4. Börje Millberg                     235 p
5. K-A Rudmalm                      122 p
(Övriga)
1. Patrik Renman                     259 p (3g)
2. Johan Brandelid                   247 p (1g)
3. Kay Dufström                       245 p
4. Simon Orr                             245p
5. Fredrik Rudmalm                245 p
6. Anders Nilsson                    233 p
7. Anders Granhagen             230 p
8. Johnny Jansson                    229 P
9. Mikael Kaiding                     219 p

2019-08-18 Tillämpningsserie för Pistolskyttemärket
Antal godkända serier(6 träff) mot C30 på 25m med C-vapen, skjutställning
stående 45 grader, tid 15 sekunder.
Calin Toma                            4
Stellan Andersson                3 

K-A Rudmalm                        1 

2019-08-16 Veteranträning
Lars Werner                           257 p (4g)
Miguel Gil                               230 p (1g) A-vapen
Stellan Andersson                178 p B-vapen
(Övriga)
Pontus Nilsson                       279 p (4g)
Patrik Renman                        264 p (5g)
Magnus Töhresson                263 p (3g)
Johnny Jansson                       241 p bättre sista serie
Johan Brandelid                      241 p (2g) A-vapen
Anders Granhagen                 233 p (1g)
Mikael Österberg                    229 p (1g)

2019-08-14 Veterancup 14
1. Lars Werner                      262 p (3g)
2. Miguel Gil                           254 p (3g)
3. Roland Tunér                    226 p
4. Börje Millberg                   221 p
5. K-A Rudmalm                   177 p
6. Gert Hedström                 175 p
7. Stellan Andersson            160 P (1g)
(Övriga)
1. Anders Granhagen            246 p
2. Patrik Renman                   230 p

2019-08-11 Veteranträning
1. Lars Werner                       280 p (6g)
2. Roland Tunér                     237 p (1g)
(Övriga)
1. Simon Orr                           268 p (3g)
2. Fredrik Rudmalm               265 p (1g)
3. Anders Nilsson                   238 p
4. Filip Sivertsen                     126  p

2019-08-09 Veteranträning 
1. Lars Werner                268 p (6g)

2. Börje Millberg             216 p
3. Stellan Andersson      172 p B-vapen
4. K-A Rudmalm              142 p
(Övriga)
1. Fredrik Rudmalm        268 p (3g)
2. Tommy Nässén            262 p (3g) B-vapen
3. Miguel Gil                       255 p (5g) M7-vapen
4. Magnus Grahn               247 P (1g)
5. Mikael Kaiding                202 p
6. Magnus Thöresson        46 p (1g) 

2019-08-07 *Veterancup 13
1. Lars Werner             276 p (5g)
2. Miguel Gil                 251 p (3g) B-vapen
3. Roland Tunér            234 p
4. Börje Millberg           231 p
5. K-A Rudmalm          162 p (1g)
6. Gert Hedström        153 p
7. Stellan Andersson   110 p B-vapen
(Övriga)
1. Tommy Nässén        265 p (4g)
2. Kay Dufström           259 p (1g)
3. Magnus Grahn          246 p (1g)
4. Mikael Kaiding           206 p

2019-08-04 Veteranträning (NY)
1. Lars Werner            272 p (6g)
2. Börje Millberg         233 p

3. Miguel Gil                230 p (1g) B-vapen
4. K-A Rudmalm          179 p
(Övriga)
1. Kay Dufström           259 p (2g)
2. Christoffer Carlström 231p B-vapen
3. Anders Granhagen    218 p
4. Fredrik Rudmalm       216 p A-vapen
2019-08-02 Veteranträning 
1. Miguel Gil                     242 p (4g) A-vapen
2. Gert Hedström            179 p
(Övriga)
1. Pontus Nilsson            281 p (5g)
2. Fredrik Rudmalm        233 p (1g) A-vapen
3. Magnus Grahn             205 p        

2019-07-31 Veteranträning
1. Lars Werner           271 p (5g)
2. Börje Millberg        237 p
3. Roland Tunér         237 p (2g)
4. K-A Rudmalm         213 p
5. Stellan Andersson 102 p
(Övriga)
1. Fredrik Rudmalm  257 p
2. Marcus Jakobsson 252 p
3. Simon Orr                 249 p
4. Anders Granhagen 254 P
5. Johan Brandelid      242 p (2g) A-vapen
6. Kaur Pappel              174 p
7. Taisi Pappel               90 p
8. Annette Brandelid   82 p A-vapen
2019-07-28 Veteranträning
1. Lars Werner         275 p (6g)
2. Roland Tunér       240 p (1g)
3. Miguel Gil              237 p (4g) A-vapen
4. Börje Millberg       206 p
(Övriga)
1. Fredrik Rudmalm 265 p (1g)
2. Simon Orr               252 p
3. Anders Granhagen 251 p
4. Johnny Jansson 226 P
5. Joaxim Orr          145 p
2019-07-26 Träning Övriga
1. Miguel Gil               241 p (4g) M-vapen 50 m)
2. Mikael Kaiding      210 p
3. Johnny Jansson     204 p

2019-07-24 Veteranträning
1. Roland Tunér           239 p (2g)
2. Miguel Gil                  224 p (2g) A-vapen
3. Börje Millberg          220 p
4. Gert Hedström        200 p (2g)
5. K-A Rudmalm           192 p (1g)
(Övriga)
1. Magnus Thöresson 257 p (2g)
2. Christer Hedström 250 p (3g)
3. Magnus Grahn         244 p (1g)
4.  Håkan Myrsell         239 p (1g)
5. Johnny Jansson        236 p
6. Mikael Kaiding         201 p

2019-07-21 Veteranträning
1. Lars Werner               270 p (6g)
2. Roland Tunér             231 p
(Övriga)
1. Simon Orr                   273 p (4g)
2. Kaur Pappel                197 p

2019-07-19 Veteranträning    
1. Miguel Gil                 234 p (2g)
(Övriga)
1. Fredrik Rudmalm    251 p
2. Magnus Thöresson 251 p (1g)

2019-07-17 Veteranträning
1. Lars Werner               264 p (3g)
2. Miguel Gil                   258 p (4g) B-vapen
3. Börje Millberg            244 P (1g)
4. Roland Tunér             223 p
5. K-A Rudmalm             208 p (1g)
6. Gert Hedström          157 p
(Övriga)
1. Magnus Thöresson   268 p (4g)
2. Fredrik Rudmalm      265 P (1g)
3. Jens Syrén                  260 p (5g) A-vapen
4. Tommy Nässén         258 p (2g) B-vapen
5. Johnny Jansson         223 p
6. Mikael Kaiding          203 p
7. Elin Isaksson             202 p
8. Anders Granhagen  187 p

2019-07-14 Veteran träning

1. Lars Werner              258 p (4g)
2. Börje Millberg           232 p (1g)
3. K-A Rudmalm            228 p
4. Roland Tunér            217 p
(Övriga)
1. Simon Orr                  251 p
2. Kay Dufström           244 P (1g)
3. Mikael Österberg     237 p (1g)
4. Anders Nilsson         236 p
5. Mikael Kaiding          235 p
6. Johan Brandelid       224 p (1g) A-vapen
7. Miguel Gil                  220 p (4g) M-vapen
8. Johnny Jansson        197 p

2019-07-12 veteran träning
1. Miguel Gil                  245 p (4g) M-vapen
2. Johan Brandelid       242 p (3g) A-vapen

201-07-10 Veterancup 12
1. Lars Werner              274 p (6g) en 50 poängare
2. Miguel Gil                  235 p (2g) A-vapen
3. Roland Tunér            233 p (1g)
4. K-A Rudmalm            228 p (1g)
5. Börje Millberg           225 p (1g)
(Övriga)
1. Fredrik Rudmalm     257 p (2g)
2. Annette Brandelid    254 p
3. Johan Brandelid        244 P A-vapen
4. Mikael Kaiding           241 p
5. Marcus Jakobsson     232 p
6. Anders Granhagen    229 P
7. Mikael Rudmalm        183 p

2019-07-07 Veteranträning
Lars Werner                   274 p (5g)
Miguel Gil                       245 p (2g) R-vapen
Roland Tunér                 228 p
K-A Rudmalm                208 p (1g)
Övriga
Fredrik Rudmalm           261 p (1g)
Annette Brandelid         257 p (1g)
Magnus Thöresson       253 p   Fripistol
Mikael Österberg          251 p
Mikael Kaiding               235 p (1g)
Johnny Jansson              232 p
Anders Granhagen       213 p
Johan Brandelid            206 p  A-vapen

2019-06-30 Veteranträning 

1. Lars Werner               263 p (5g)
2. Roland Tunér             227 p
(Övriga)
1. Patrik Renman           252 p
2. Simon Orr                   244 p
3. Anders Nilsson           242 p
4. Kay Dufström             241 p

2019-06-28 Veteranträning 
1. Lars Werner               260 p (4g)  B-vapen
2. Börje Millberg            224 p
(Övriga)
1. Kay Dufström             248 p (1g)
2. Miguel Gil                    228 p (2g) M8 50 m

2019-06-26 Veterancup 11
1. Lars Werner               266 p (6g)
2. Calin Toma                254 p (2g)
3. Börje Millberg           237 p (1g)
4. Roland Tunér             227 p
5. K-A Rudmalm            171 p (1g)
(Övriga)
1. Tommy Nässén         267 p (4g) B-vapen
2. Johan Brandelid        265 p (2g)
3. Adam Nilsson            265 p (3g)
4. Patrik Renman          265 p (4g)
5. Magnus Thöresson   256 p (2g)
6. Annette Brandelid    253 p
7. Anders Granhagen    240 p
8. Mikael Kaiding            203 p

2019-06-23 Veteranträning
1. Lars Werner               267 p (5g)
2. Roland Tunér             238 p (1g)
3. Calin Toma                  221 p B-vapen
4. Börje Millberg             212 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid          256 p
2. Magnus Thöresson     255 p Fripistol
3. Fredrik Rudmalm        250 p (1g)
4. Adam Nilsson               249 p (4g) A-vapen
5. Kay Dufström               256 p
6. Anders Nilsson             240 p
7. Simon Orr                      239 p
8. Johnny Jansson            234 p  
9 Miguel Gil                       233 p (3g) M-vapen
10 Anders Granhagen    221 p


2019-06-19 Veteran cup 10
1. Börje Millberg              228 p (2g)
2. Roland Tunér               227 p (1g)
3. Lars Werner                 213 p (1g) B-vapen
4. Miguel Gil                     209 p (1g)
5. Calin Toma                   199 p B-vapen
6. K-A Rudmalm              135 p 

2019-06-16 Veteranträning
1. Roland Tunér 233 P (1g) C-vapen
(Övriga)
1. Fredrik Rudmalm 251 P C-vapen
2. Anders Granhagen 120 P C-vapen

Resultat
2019-06-14 Veteranträning
Lars Werner                  251 P (3g) B-vapen
Calin Toma                    226 p (2g) B-vapen
Miguel Gil                       178 p  Magnum 


2019-06-12 Veterancup
 
1. Lars Werner               275 p (7g)
2. Calin Toma                 256 p (3g)
3. Börje Millberg           222 P
4. K-A Rudmalm            206 p (1g)
5. Roland Tunér            199 p
(Övriga)
1. Mikael Kaiding          207 p

2019-06-09 Veteranträning
Lars Werner                     265p (4g)
Roland Turnér                 227 p (1g)
Övriga
Tommy Nässén                275 p (3g)
Anders Granhagen          253 p
Kay Dufström                    252 p

2019-06-07 Veteranträning
Lars Werner                   268p (5g)
Miguel Gil                        231p (1g)
Calin Toma                      216p
(Övriga)
Mikael Kading                 211p

2019-06-05 Veterancup
8
1. Lars Werner               259 p (3g)
2.Calin toma                  251 p (2g)
3.Börje Millberg            236 p (1g)
4. Miguel Gil                  234 p (1g)
5. Roland Tunér            228 p

 

2019-06-02 Veteranträning
1. Lars Werner                 265 p (4g)
2. Börje Millberg              237 p
3. Roland Tunér               236 p (2g)
(ÖVRIGA)
1.  Margareta Melin        266 P (3g)
2. Fredrik Rudmalm        250 P (1g)
3. Kay Dufström               254 P
4. Johnny Jansson            229 P
5. Anders Granhagen      223 P

2019-05-31 Veteranträning
1. Lars Werner         275p (7g)
2. Miguel Gil             248p (3g) A-vapen
3. Roland Tunér       226p (1g)
(Övriga)
Anders Granhagen    185p      A-vapen

2019-05-29 Veterancup
7
1. Lars Werner         264 p (3g)
2. Roland Tunér      236 p (1g)
3. Calin Toma          235 p
4. Börje Millberg     227 p
5. Leif Johansson    211 p

2019-05-26 Veteranträning
Lars Werner             266 p (5g)
Roland Tunér           231 p (1g)
(Övriga)
Patrik Renman          269 p (3g)
Fredrik Rudmalm     261 p (1g)
Jon Christian             259 p (1g)
Simon Orr                  250 p (1g)
Adam Nilsson            248 p (3g) (A-vapen)
Anders Granhagen   193 p

2019-05-24 Veteranträning
Lars Werner      273 p (7g)
Roland Tunér    236 p (1g)

2019-05-22 Veterancup 6
1. Lars Werner 263 p (3g)
2.Miguel Gil 251 p (1g)
3. Börje Millberg 231 p (1g)
4. Calin Toma 208 p
5. Leif Johansson 197 p
6. K-A Rudmalm 181 p
(Övriga)
1. Tommy Nässén 268 p (2g)
2. Magnus Thöresson 266 p (2g)
3. Annette Brandelid 251 p
4. JohanBrandelid 246 p

2019-05-19 Veteranträning
1. Lars Werner 273 p (4g)
2. Börje Millberg 242 p
3. Roland Tunér 239 p (1g)
4. Miguel Gil 229 p (2g)
5. K-A Rudmalm 220 p
(Övriga)
1. Tommy Nässén 270 p (4g)
2. Patrik Renman 257 p (1g)
3. Johan Brandelid 252 p
4. Fredrik Rudmalm 248p (1g)
5. Simon Orr 239 p (1g)
6. Johnny Jansson 232 p
7. Kay Dufström 221 p

2019-05-17 Veteranträning
1. Lars Werner 264 p (4g)
2. Börje Millberg 238 p (1g)
3. Roland Tunér 237 p (1g)
(Övriga)
1. Patrik Renman 262 p (4g)
2. Magnus Thöresson 249 p (1g)
3. Miguel Gil 217 p (2g)

2019-05-15 Veterancup 5
1. Lars Werner 259 p (2g)
2. Miguel Gil 242 p (2g)
3. Calin Toma 236 p
4.Börje Millberg 228 p
5. Roland Tunér 225 p (1g)
6. K-A Rudmalm 220 p
7. Leif Johansson 179 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid 270 p (3g)
2. Annette Brandelid 260 p (2g)
3. Magnus Thöresson 260 p (2g)

2019-05-12 Veteranträning
Lars  Werner               263 p (3g)
Roland Tunér              225 p (1g)
(övriga)
Adam Nilsson              271p (4g)
Patrik Renman            266p (3g)
Annette Brandelid      265p (1g)
Johan Brandelid          258p (2g)
Magnus Töresson       250p (1g)
Simon Orr                     249p
Marcus Jakobsson        240p (2g)
Jonny Jansson                233p
Mikael Österberg          201p

2019-05-10 Veteranträning

Lars Werner           239 p (1g)
Roland Turnér       212 p
(Övriga)

Johan Brandelid    264 p (1g)

2019-05-08 Veterancup
4

1. Calin Toma 249 p (3g )
2. Roland Tunér 245 p (1g)
3. Lars Werner 243 p (2g)
4. Börje Millberg 243 p (1g)
5. Leif Johansson 232 p
6. K-A Rudmalm 202 p
(Övriga)
1. Magnus Thöresson 264 p (2g)
2. Annette Brandelid 252 p

2019-05-03 Veteranträning
Lars Werner              257 p (1g)
Roland Tunér            212 p (1g)
(Övriga)
Magnus Töresson     257 p (2g)
Adam Nilsson             247 p (4g)

2019-05-01 Veterancup 3

1. Börje Millberg 244 p
2. Lars Werner 237 p (2g)
3. Leif Johansson 235 p (1g)
4. Roland Tunér 222 p
5. K-A Rudmalm 166 p
(Övriga)
1. Tommy Nässén 278 p (4g)
2. Johan Brandelid 261 p (1g)
3. Fredrik Rudmalm 148 p (1g)
4. Annette Brandelid 248 p

2019-04-26 Veteranträning
Lars Werner             253 p (1g)
K-A Rudmalm           209 p
(övriga)
Patrik Renman          247 p

2019-04-24 Veteranträning
1. Lars Werner 240 p (3g)
2. Leif Johansson 217 p
3. Roland Tunér 216 p (1g)
4. K-A Rudmalm 211 p (1g)
5. Stellan Andersson 154 p

2019-04-21 Veteranträning 
1. Lars Werner 248 p
2. Börje Millberg 233 p
(Övriga)
1. Tommy Nässén 269 p (3g)
2. Magnus Thöresson 258 p (2g)
3. Fredrik Rudmalm 255 p (1g)
4. Simon Orr 251 p (1g)
5. Johnny Jansson 239 p
6. Adam Nilsson 234 p
7. Thommy Jansson 183 p

2019-04-17 Veterancup 2
1. Miguel Gil 253 p (2g)
2. Lars Werner 251 p (4g)
3. Börje Millberg 236 P
4. Leif Johansson 235 p (1g)
5. K-A Rudmalm 203 p
6. Stellan Andersson 194 p
7. Gert Hedström 161 p
(Övriga)
1. Patrik Renman 145 p (2g)

2019-04-12 Veteranträning
1. Calin Toma 233 p (1g)
2. Roland Tunér 230 p
3.Stellan Andersson 200 p (1g)
4. Leif Johansson 197 p
(Övriga)
1. Miguel Gil 237 p (2g)

2019-04-14 Veteranträning
1. Lars Werner 245 p
2. Roland Tunér 225 p (1g)
3. Stellan Andersson 217 p
(Övriga)
1. Tommy Nässén 283 p (5g) (1st 50 poängare)
2. Mikael Österberg 246 p (2g)
3. Patrik Renman 244 p (1g)
4. Kay Dufström 235 P
5. Marcus Jacobsson 228 p
6. Fredrik Rudmalm 214 p (1g)

         2019-04-10 Veterancup 1

1. Lars Werner 258 p (4g)
2. MiguelGil 245 p (1g)
3. CalinToma 244 p (1g)
4. Roland Tunér 242 p (1g)
5. Leif Johansson 238 p (1g)
6. Stellan Andersson 221 p
7. Börje Millberg 209 p
8. Gert Hedström 204 p (1g)
9. K-A Rudmalm 190 p
(Övriga)
1. Pontus Nilsson 283 p (5g)
2. Tommy Nässén 278 (5g)
3. Magnus Thöresson 260 p (3g)
4. Johan Brandelid 257 p( 2g)
5. Kay Dufström 248 p
6. Annette Brandelid 241 p

2019-04-07 Veteranträning
1. Lars Werner                263 p (3g)
2. Roland Turné              211 p
3. Karl-Arne Rudmalm   182 p
(Övriga)
1. Tommy Nässén           281 p (4g)
2. Magnus Töresson       252 p (2g)
3. Johan Brandelid          248 p
4. Anette Brandelid        243 p
5. Mikael Rudmalm        218 p

2019-04-05 veteranträning
1. Lars Werner 267 p (4g)
2. Miguel Gil p (3g)
3. Stellan Andersson 247 p
4. Calin Toma 242 p (1g)
5. Roland Tunér 233 p (1g)
6. K-A Rudmalm 217 p

2019-04-03 Veteranträning
1. Lars Werner 265 p (4g)
2. Calin Toma 248 p (1g)
3. Stellan Andersson 245 p (1g)
4. Miguel  Gil 240 p (1g)
4. Roland Tunér 237 p (1g)
6. Leif Johansson 235 p (2g)
7. K-A Rudmalm 215 p
8. Börje Millberg 212 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid 254 p (1g)
2. Annette Brandelid 249 p

2019-03-31 Veteranträning
1. Lars Werner        250p (2g)
2. Roland Tunér      230p
3. K-A Rudmalm      156p

(Övriga)
1. Tommy Nässén    267p (2g)
2. Fredik Rudmalm   262p (3g)
3. Patrik Renman      253p (1g)
4. Anette Brandelid  250p
5. Johan Brandelid    245g
6. Adam Nilsson        237p (1g)
7. Kay Dufström        230p
8. Edvin Brandelid     229p
9. Marcus Jakobsson 176p
10. Isabell Nilsson      141p

2019-03-29 Veteranträning
1. Lars Werner 259 p (4g)
2. Calin Toma 258 p (3g)
3. Stellan Andersson 243 p (2g)
4. Miguel Gil 234 p (2g)
5. Roland Tunér 227 p
(Övriga)
1. Patrik Renman 254 p (2g)
2. Adam Nilsson 252 p (4g)

2019-03-27 Vertranträning
1. Lars Werner 264 p (3g) (1st 50 poängare)
2. Calin Toma 243 p (2g)
3. Leif Johansson239 p
4. Börje Millberg 216 p
5. Stellan Andersson 204 p (1g)
6. Roland Tunér 198 p (1g)
7. Gert Hedström 192 p
8. K-A Rudmalm 136 p
(Övriga)
1. Patrik Renman 271 p (4g)
2. Miguel Gil 247 p (4g)

2019-03-24 Veteranträning
1. Lars Werner 273 p (5g)
2. Roland Tunér 240 p (1g)
3. Stellan Andersson 232 p
4. Börje Millberg 220 p
5. K-A Rudmalm 142 p
(Övriga )
1. Tommy Nässén 273 p (3g)
2. Magnus Thöresson 258 p (2g)
3. Fredrik Rudmalm 257 (1g)
4. Kay Dufström 230 p
5. Marcus Jacobsson 228 p
6. Kaur Pappel 226 p
7. Andreas Pettersson 211 p
8. Johnny Jansson 207 p
9. Mikael Rudmalm 207 p
10. Arcadius szmurlo 197 p

2019-03-22 Extra träning
1. Calin Toma 253 p (1g)
2. Miguel Gil 253 p (4g)
3. Börje Millberg 238 p
4. Roland Tunér 238 p (1g)
5. Stellan Andersson 223 p (1g)
(Övriga)
1. Patrik Renman 259 p (2g)

2019-03-20 Veteranträning 
1. Lars Werner 262 p (3g)
2. Börje Millberg 249 p (1g)
3. Calin Toma 241 p (1g)
4. Roland Tunér 225 p
5. Stellan Andersson 224 p
6. Gert Hedström 196 p
2019-03-17 Veteranträning
1. Lars Werner 260 p (2g)
2. Roland Tunér 230 p (1g)
3. Börje Millberg 213 p
4. K-A Rudmalm 181 p
5. Stellan Andersson 159 p
(Övriga)
1. Patrik Renman 263 p (2g)
2. Annette Brandelid 259 (1g)
3. Fredrik Rudmalm 249 p
4. Markus Jakobsson 226 p

2019-03-15 Extraträning
1. Miguel Gil 251 p (5g)
2. Lars Werner 245 p (2g)
3. Roland Tunér 233 p
4. Stellan Andersson 229 p
5. Börje Millberg 222 p (1g)
6. Gert Hedström 195 p

2019-03-13 Veteranträning
1. Lars Werner 261 p (5g)
2. Miguel Gil 258 p (5g)
3. Stellan Andersson 232 p
4. Roland Tunér 222 p
5. Börje Millberg 217 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid 260 p (1g)
2. Patrik Renman 253 p (1g)
3. John Isaksson 207 p
2019-03-10 Veteranträninig
1. Lars Werner 247 p (4g)
2. Roland Tunér 245 p
3. K-A Rudmalm 185 p
(Övriga)
1. Patrik Renman 260 p (2g)
2. Annette Brandelid 253 p (1g)
3. Fredrik Rudmalm 249 p (2g)
4. Kay Dufström 238 p (1g)
5. Marcus Jakobsson 233 p
2019-03-06 Veteranträning

1. Börje Millberg 234 p
2. Roland Tunér 231 p
3. Stellan Andersson 229 p
4. Gert Hedström 221 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid 261 p (2g)
2. Kay Dufström 250 p (1g)
3. John Isaksson 236 p
4. Patrik Renman 25 p (4g)
5. Mikael Österberg 211 p
6. Miguel Gil 190 p
2019-03-01 Extraträning 

1. Calin Toma 236 p
2. Roland Tunér 233 p
3. Stellan Andersson 225 p (1g)
4. Gert Hedström 185 p
(Övriga)
1. Adam Nilsson 238 p (3g)
2. Mikael Österberg 217 p
2019-02-27 Veteranträning
1. Lars Werner 264 p (3g)
2. Calin Toma 257 p (2g)
3. Roland Tunér 549 p (1g)
4. Gert Hedström 223 p
5. Ture Johansson 217 p
6. Stellan Andersson 201 p
(Övriga)
1. Partrik Renman 251 p (3g)
2. Fredrik Rudmalm 244 p
3. Marcus Jacobsson 218 p
4. John Isaksson 217 p
2019-02-24 Veteranträning
1. Lars Werner               270p (3g)(1x50
)
2. Stellan Andersson     239P
3. Roland Tunér              220p
(Övriga)
1. Fredrik Rudmalm       254p (1g)
2. Kay Dufström              248p (2g)
3. Marcus Jakobsson       216p
4. Mikael Rudmalm            72p
5. Anette Brandelid            56p

2019-02-22 Extraträning
1. Lars Werner     259p (3g)
(övriga)
2. Adam Nilsson  258p (1g)

2019-02-20 Veteranträning 
1. Miguel Gil 242 p (2g)
2. Roland Tunér 232 (2g)
3. Stellan Andersson 226 p (1g)
4. Calin Toma 225 p
5. Börje Millberg 225 p (1g)
6. K-A Rudmalm 211 p
7. Gert Hedström 192 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid 264 p (3g)
2. Patrik Renman 259 p (1g)
3. Annette Brandelid 241 p (1g)
4. Mikael Österberg 230 p
2019-02-17 Veteranträning 
1. Lars Werner 261 p (3g) 1x50)
2. Roland Tunér 232 p (1g)
(Övriga)
1. Tommy Nässén 273 p (3g)
2. Johan Brandelid 261 p (1g)
3. Annette Brandelid 244 p
4. Adam Nilsson 237 p (1g)
5. Mikael Österberg 237 p (1g)
6. Johnny Jansson 235 p
7. Simon Orr 219 p
8.Olof Brandelid 156 p
2019-02-15 Extraträning 
1.Calin Toma 261 p (3g)
2. Miguel Gil 246 p (2g)
Veteranträning 2019-02-13 
1. Lars Werner 255 p (2g)
2. Calin Toma 253 p (2g)
3. Roland Tunér 244 P (2g)
4. Börje Millberg 237 p
5. K-A Rudmalm 179 p
6. Gert Hedström 157 p
(Övriga)
1. Annette Brandelid 246 p (2g)
2. Kay Dufström 241 p
201-02-10 Veteranträning 
1. Roland Tunér 242 p (1g)
2. Börje Milberg 225 p (1g)
3. K-A Rudmalm 185 p
( Övriga )
1. Kay Dufström 540 P
2. Mikael Österberg 239 P
3. Fredrik Rudmalm 232 P
4. Marcus Jacobsson 228 P
5. Johnny Jansson 218 p
2019-02-07 Extraträning 
1. Calin Toma 256 p (2g)
( Övriga )
1. Adam Nilsson 255 P (2g)
2. Mikael Österberg 246 p (3g)
2019-02-06 Veteranträning
1. Lars Werner 259 p (4g)
2. Börje Millberg 244 p
3. Miguel Gil 233 p (5g)
4. Gert Hedström 221 p
5. K-A Rudmalm 145 p
( Övriga )
1. Annette Brandelid 225 p
2. John Isakson 194 p

2019-02-03  Veteranträning
Lars Werner            267p (4g)
(Övriga)
Adam Nilsson         255p (4g)
Anette Brandelid   234p (1g)
Kay Dufström         232p (2g)
Patrik Renman        207p


2019-02-01 Extra Veteranträning 

1. Lars Werner 249 p (1g)
(Övriga)
1. Adam Nilsson
 260 p (2g)
2. Mikael Österberg 242 p


2019-01-30 Veteranträning
 
1. Miguel Gil 259 p (5g)
2. Lars Werner 257 p (2g)
3. Calin Toma 218 p
4. Gert Hedström 205 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid 255 p
2. Mikael Österberg 226 p

2019-01-27 Veteranträning
1. Lars Werner 259 p (3g)
2. Börje Millberg 209 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid 255 p
2. Annette Brandelid 237 p
3. Kay Dufström 235 p

2019-01-25 Veteranträning 
1. Calin Toma 229 p (1g)
2. Börje Millberg 217 p
3. Roland Tunér 211 p
4. Gert Hedström 205 p

2019-01-23 Veteranträning 
1. Lars Werner 272 p (3g)
2. Roland Tunér 227 p (1g)
3. Calin Toma 221 p
4. Stellan Andersson 156 p
5. K-A Rudmalm 147 p

2019-01-20 Veteranträning 
1. Lars Werner 248 p (3g)
2. Börje Millberg 233 p
(Övriga)
1. Kay Dufström 240 p

2019-01-18 Veteranträning 
1. Börje Millberg 242 p (2g)
2. Stellan Andersson 216 p
3. Miguel Gil 213 p (2g)
4. Gert Hedström 196 p

2019-01-16 Veteranträning 
1. Lars Werner 254 p (2g)
2. Miguel Gil 239 p (4g)
3. Gert Hedström 232 p
4. Börje Millberg 211 p
5. Stellan Andersson 188 p

2019-01-13 Veteranträning 
1. Lars Werner 261 p (3g)
2. Roland Tunér 238 p (1g)
(Övriga)
1. Kay Dufström 244 p (1g)
2. Simon Orr 199 p

2019-01-11 Extra Veteranträning 
1. Gert Hedström 244 p
2. Börje Millberg 226 p
3. Miguel Gil 202 p
4. Stellan Andersson121 p


2019-01-09 Veteranträning
1. Lars Werner 262 p (4g)
2. Miguel Gil 233 p (3g)
3. Gert Hedström 220 p
4.Börje Millberg 210 p
5. Stellan Andersson 209 p
6. Roland Tunér 206 p
7. K-A Rudmalm 168 p
(Övriga)
1. Mikael Österberg 215 p

2019-01-06 Veteranträning
1. Lars Werner               265p (4g)
2. Stellan Andersson     203p
Övriga
Jens Syrén                       277p (5g)
Adam Nilsson                 263p (1g)
Kay Dufström                 222p

2019-01-02 Veteranträning 
1. Lars Werner 263 p (4g)
2. Roland Tunér 216 p
3. Börje Millberg 211 p (1g)
(Övriga)
1. Adam Nilsson 264 p (2g)
2. Kay Dufström 240 p (1g)
3. Mikael Österberg 209 p (2g)
4. Johnny Jansson 184 p
5. Isabell Nilsson 163 p

2018-12-30 Veteranträning
1. Lars Werner 265 p (4g)
2. Börje Millberg 215 p
(Övriga)
1. Stella Jansson 264 p (1g)
2. Jens Syren 262 (1g)
3. Jon Christian 258 p (2g)
4. Simon Orr 228 p
5. Johnny Jansson 186 p

2018-12-26 Veteranträning
1. Lars Werner 262 p (3g)
2. Gert Hedström 239 (1g)
3. Börje Millberg 230 p
4. Miguel Gil 228 p (3g)
( Övriga )
1. Jon Christian 253 p (1g)
2. Håkan Myrsell 252 (3g)
3. Adam Nilsson 251 p (4g)
4. Kay Dufström 243 p
5. Simon Orr 230 p
6. Thommy Jansson 223 p
7. Johnny Jansson 222 p
8. Mikael Österberg 202 p

2018-12-23
1. Lars Werner 258 p (2g)
2. Miguel Gil 244 p (3g)
3. Börje Millberg 208 p (1g)
(Övriga)
1. Jens Syrén 255 p (1g)
2. Mikael Österberg 240 p (3g)
3. Fredrik Rudmalm 236 p
4. Johnny Jansson 212 p

2018-12-19 Veteranträning
1. Lars Werner 245 p (1g)
2. Roland Tunér 224 p
3. Stellan Andersson 222 p (1g)
4. Börje Millberg 216 p
5. K-A Rudmalm 200 p
( Övriga )
1. Johan Brandelid 249 p
2. Mikael Österberg 234 p (2g)
3. Miguel Gil 225 p (1g)
4. Annette Brandelid 205 p

2018-12-16 Veteranträning
1. Lars Werner 256 p (3g)
2. Miguel Gil 247 p (4g)
( Övriga )
1. Jens Syrén 244 p (2g)
2. Johan Brandelid 239 p
3. Annette Brandelid 227 P

2018-12-13 Extraträning
1. Lars Werner 265 p (4g)
2. Börje Millberg 230 p
3. Roland Tunér 226 P (1g)

2018-12-12 Veteranträning
1. Lars Werner 242 (1g)
2. Gert Hedström 242 p (1g)
3. Roland Tunér 214 P
4. Börje Millberg 203 p
( Övriga )
1. Fidan Jashari 227 p (1g)

2018-12-09 Veteranträning
1. Lars Werner 249 p (3g)
2. Roland Tunér 246 p
3. Börje Millberg238 p
( Övriga )
1. Jens Syrén 272 p (4g)
2. Adam Nilsson 264 p (2g)
3. Fidan Jashari 241 P
4. Mikael Österberg 232 p (1g)
5. Johan Brandelid 227 P
6. Annette Brandelid 218 p
7. Johnny Jansson 209 p

2018-12-05 Veteranträning
1. Lars Werner 265 p (5g)
2. Gert Hedström 238 p (2g)
3. Roland Tunér 214 p
4. K-A Rudmalm 189 p
( Övriga )
1. Johan Brandelid 254 p (1g)
2. Mikael Österberg 250 p (3g)

2018-12-02 Veteranträning
1. Roland Tunér 233 p
2. K-A Rudmalm 224 p
3. Börje Millberg 218 p
( Övriga )
1. Johan Brandelid 257 p
2. Fredrik Rudmalm 238 p (2g)
3. Marcus Jakobsson 191 p

2018-11-28 Veteranträning
1. Roland Tunér 221 p (1g)
2. Calin Toma 215 p
3. Börje Millberg205 p
( Övriga )
1. Johan Brandelid 233 p
2. Annette Brandelid 192 p

2018-11-21 Veteranträning
1. Miguel Gil 248 p (3g)
2. Börje Millberg 231 p
3. Lars Werner 227 p
4. Roland Tunér 225 p (1g)
5. Rolf Svensson 224 p
6. K-A Rudmalm 215 p
7. Gert Hedström 214 p (1g)
8. Stellan Andersson 201 p
(Övriga)
1. Johan Brandelid 246 p
2. Annette Brandelid 214 p

2018-11-18 Veteranträning
1. Börje Millberg 227 p
2. K-A Rudmalm 208 p
3. Rolf Svensson 191 p
(Övriga)
1. Patrik Renman 254 p (2g)
2. Fredrik Rudmalm 239 p
3. Johan Brandelid 237 p
4. Annette Brandelid 219 p
5. Marcus Jakobsson 198 p

2018-11-14 Veteranträning
1. Lars Werner 257 p (2g)
2. Leif Johansson 240 p (1g)
3. Roland Tunér 228 p
4. Stellan Andersson 222 p (1g)
5. Börje Millberg 209 p
6. Gert Hedström 205 p
7. Rolf Svensson 205 p
8. K-A Rudmalm 200 p

2018-11-11 Veteranträning
1. Miguel Gil 237 p (3g)
2. Roland Tunér 214 p
(övriga)
1. Adam Nilsson 232 p

2018-11-07 Veteran träning
1. Roland Tunér 250 p (2g)
2. Leif Johansson 238 p
3. Gert Hedström 236 p
4. Rolf Svensson 233 p
5. Stellan Andersson 216 p
6. K-A Rdmalm 208 p
7. Börje Millberg 193 p

2018-11-04 veteran träning
1. Miguel Gil 248 p (4g)
2. Roland Tunér 223 p (1g)
3. Rolf Svensson 200 p
4. Gert Hedström 199 p
5. Stellan Andersson 179 p
( Övriga )
1. Adam Nilsson 242 p (1g)
2. Christer Hedström 236 p
3. Mikael Österberg 225 p (1g)
4. Johnny Jansson 149 p
5. Anja Nyström 122 p

2018-10-31 Veteran träning
1. Leif Johansson 235 p (1g)
2. Miguel Gil 229 p (1g)
3. Roland Tunér 228 p
4. Börje Millberg 216 p
5. Rolf Svensson 209 p
6. K-A Rudmalm 187 p
7. Stellan Andersson 185 p
( Övriga )
1. Mikael Österberg 232 p (1g)

 

2018-10-28 Veteran träning
(Övriga)
Adam Nilsson    257p (3g)
Kay Dufström    245p (3g)
Mikael Österberg 233p (2g)

 

 • 2018-10-24 Veteran träning
  1. Lars Werner 262 p (5g)
  2. Roland Tunér 246 p (2g)
  3. Leif Johansson 231 p
  4. K-A Rudmalm 222 p
  5. Rolf Svensson 215 p
  6. Stellan Andersson 191 p
  7. Börje Millberg 185 p
  ( Övriga )
  1. Pontus Nilsson 282 p (6g)
  2. Miguel Gil 248 p (4g)

2018-10-21 Veteran träning
1. Lars Werner 262 p (3g)
2. Roland Tunér 242 p
3. Rolf Svensson 215 p
4. Börje Millberg 214 p (1g)
5. Stellan Andersson 205 p

2018-10-17 Veteran träning
1. Lars Werner 252 p (2g)
2. Miguel Gil 233 p (3g)
3. Börje Millberg 228 p

4. Leif Johansson 25 p (1g)
5. Stellan Andersson 221 P
6. Roland Tunér 216 p (1g)
7. K-A Rudmalm 204 p
8. Gert Hedström 195 p
9. Rolf Svensson 190 p
(Övriga)
1. Mikael Österberg 252 p (1g)
2. Patrik Renman 214 p

2018-10-14 Veteran träning
1. Miguel Gil 240 p (4g)
2.Rolf Svensson 213 p
3. Stellan Andersson 189 p
4. Gert Hedström 175 p
(Övriga)
1. Jens Syrén 262 p (3g)
2. Stella Jansson 250 p
3. Mikael Österberg 245 p (2g)
4. Fredrik Rudmalm 242 p
5. Patrik Renman 214 p (2g)
6. Johnny Jonsson 213 p

2018-10-10 Veteran träning
1. Lars Werner 253 p (2g)
2. Miguel Gil 245 p (5g)
3. Börje Millberg 234 p (1g)
4. Leif Johansson 222 p
5. Roland Tunér 216 p
7. K-A Rudmalm 211 p
8. Rolf Svensson 209 p
9. Gert Hedström 204 p
10. Stellan Andersson 151 p
( Övriga )
1. Pontus Nilsson 276 p (4g)
2. Mikael Österberg 250 p

2018-10-03 Veteran träning
1. Lars Werner 267 p (5g)
2. Ture Johansson 243 p (1g)
3. Calin Toma 243 p
4. Börje Millberg 231 p
5. Gert Hedström 222 p
6. Rolf Svensson 218 p
7. K-A Rudmalm 200 p
8. Leif Johansson 187 p
9. Stellan Andersson 182 p
( ÖVRIGA )
1. Pontus Nilsson 283 p (6g)
2. Miguel Gil 257 p (6g)  50m magnum
3. Mikael Österberg 236 p  A-Vapen

2018-09-30 Veteran träning
1. Lars Werner            269 p  (4g)
2. Rolf Svensson         223 p
3. Stellan Andersson  211 p  (1g)

2018-09-26 Veteran träning
1. Lars Werner 274 p (6g)
2. Miguel Gil 237 p (2g)
3. Börje Millberg 233 p
4. Roland Tunér 232 p
5. Gert Hedström 227 p (1g)
6. Stellan Andersson 211 p
7. Rolf Svensson 194 p
8. K-A Rudmalm 170 p
( Övriga )
1. Mikael Österberg 245 p (1g)
2. Adam Nilsson 139 p

2018-09-23 Veteran träning
1. Stellan Andersson 239 p (2g)
2. Rolf Svensson 236 p
3. Börje Millberg 235 p
4. Roland Tunér 230 p (2g)
( Övriga )
1. Tommy Nässén 280 p (5g)

2018-09-19 Veteran träning
1. Stellan Andersson 232 p (1g)
2. Rolf Svensson 227 p
3. Leif Johansson 224 p
4. K-A Rudmalm 197 p
5. Börje Millberg 189 p
( Övriga )
1. Pontus Nilsson 266 p (3g)
2. Annette Brandelid 231 p

2018-09-16 Veteran träning
1. Lars Werner 254 p (2g)
2. Gert Hedström  233p
3. Stellan Andersson 190p
( Övriga )
1. Adam Nilsson 267p  (6g)
2. Mikael Österberg 227p (2g)

2018-09-12 Veterancup 16
1. Lars Werner 259 p (4g)
2. Miguel Gil 246 p (1g)
3. Roland Tunér 239 p (1g)
4. Börje Millberg 238 p
5. Leif Johansson 230 p (1g)
6. Calin Toma 222 p
7. Rolf Svensson 206 p
8. Gert Hedström 202 p
9. Stellan Andersson 196 p
10. K-A Rudmalm 188 p
( Övriga )
1.Pontus Nilsson 270 p (3g)
2. Mikael Österberg 263 p (2g)
3. Johan Brandelid 261 p (3g)
4. Per Gustafsson 195 p
5. Annette Brandelid 194 p

2018-09-05 Veteran träning
1. Lars Werner 241 p (4g)
2. Börje Millberg 239 p
3. Roland Tunér 235 p
4. Calin Toma 235 p (1g)
5. Miguel Gil 233 p (4g)
6. Gert Hedström 232 p
7. Stellan Andersson 222 P
8. Rolf Svensson 197 p
9. K-A Rudmalm 170 p
10. Leif Johansson 140 P
( Övriga )
1. Mikael Rudmalm 254
2. Pontus Nilsson 241 p
3. Johan Brandelid 206 p

2018-09-02 Veteranträning
1. Miguel Gil 211p (1g)
2. Karl-Arne Rudmalm 183p
3. Stellan Andersson 160p
( Övriga )
1. Mikael Österberg 253p (1g)
2. Adam Nilsson 252p (1g)
3. Mikael Rudmalm 220p (1g)
4. Fredrik Rudmalm 211p (1g)
5. Bella 147p

2018-08-29 Veteran cup 15
1. Leif Johansson 232 p
2. Gert Hedström 226 p
3. Roland Tunér 225 p
4. Börje Millberg 211 p
5. Rolf Svensson 210 p
6. Stellan Andersson 172 p
7. K-A Rudmalm 156 p
( Övriga )
1. Johan Brandelid 246 p
2. Mikael Rudmalm 228 p
3. Annette Brandelid 226 p
4. Edvin Brandelid 209 p

2018-08-26 Veteran träning
1. Roland Tunér 230 p
2. Rolf Svensson 173 p
3. Stellan Andersson 156 p
( Övriga )
1. Mikael Rudmalm 243 p
2. Simon Orr 220 p

2018-08-22 Veteran cup 14
1. Lars Werner 265 p (3g)
2. Börje Millberg 242 p (1g)
3. Roland Tunér 235 p
4. Leif Johansson 232 p (1g)
5. Stellan Andersson 226 p
6. Rolf Svensson 215 p
7. K-A Rudmalm 198 p

2018-08-09 Träning
1. Rolf Svensson 231 p
2. Gert Hedström 228 p
3. Stellan Andersson 227 p (1g)
4. Roland Tunér 226 p
5. K-A Rudmalm 150 p
(Övriga)
1. Fredrik Rudmalm 243 p
2. Mikael Österberg 220 p
3. Mikael Rudmalm 202 p

 

2018-08-15 Vetrancup 13
1. Lars Werner 256 p (3g)
2.Leif Johansson 251 p (2g)
3.Roland Tunér 234 p
4. K-A Rudmalm 222 p
5. Miguel Gil 219 p (1g)
6. Gert Hedström 211 p
7. Börje Millberg 195 p
(Övriga )
1.Mikael Österberg 228 p

2018-08-08 Veterancup 12
1. Lars Werner 257 p (2g)
2. Miguel Gil 248 p (1g )
3. Roland Tunér 242 p
3.Börje Millberg 215 p
4. Gert Hedström 205 p
( Övriga)
1. Tommy Nässén 264 p (2g)
2. Mikael Österberg 223 p

2018-08-05 Träning
1. Roland Tunér 235 p
( Övriga)
1. Jens Syrén 266 p (5g)    A – Vapen
2. Miguel Gil 244 p (3g )   M – Vapen
3. Mikael Österberg 209 p
4. Johnny Jansson 225 p

2018-08-01 Träning
1. Börje Millberg 238 p
2. Roland Tunér 221 p (1g)
3.Miguel Gil 219 p (2g)
4. Gert Hedström 210 p (1g)
5. K-A Rudmalm 161 p
( ÖVRIGA )
1. Tommy Nässén 279 p (6g)
2. Håkan Mysell 263 p (1g) Vargöns pk
3. Jens Syrén 260 p (3g)
4. Fredrik Rudmalm 247 p (1g)
5. Thommy Jansson 237 p
6. Jesper Ringvall 223 p (1g)
7. Johnny Jansson 217 p

2018-07-29 Träning
1. Roland Tunér 222 p
2. Börje Millberg 208 p
3. K-A Rudmalm 174 p
4. Stellan Andersson 142 p
( Övriga)
1. Tommy Nässén 276 p (4g)
2. Jens Syrén 264 p (2g)
3. Adam Nilsson 247 p (1g)
4. Fredrik Rudmalm 237 p
5. Johnny Jansson 224 p

2018-07-25 Träning
1.Roland Tunér 241 p (1g)
2. Lars Werner 236 p (1g)
3. Miuel Gil 202 p
4. Karl – Arne Rudmalm 144 p
5. Börje Milberg 134 p
Övriga
1. Tommy Nässén 254 p (3g)
2. Fredrik Rudmalm 243 p
3. Mikael Rudmalm 200 p

2018-07-22 Träning
1. Karl-Arne Rudmalm 220p

Övriga
1. Tommy Nässén 275p (6g)
2. Jens Syrén 263p (5g)
3. Adam Nilsson 255p (4g)
4. Frida L 235p
5. Mikael Rudmalm 204p
6. Fredrik Rudmalm 199p (1g)

2018-07-18 Träning
1. Roland Tunér 218 p
2. Börje Millberg 213 p
3. K-A Rudmalm 145 p
( Övriga )
1. Tommy Nässén 273 p (5g)
2. Fredrik Rudmalm 248 p
3. Thommy Jansson 242 p (1g)
4. Mikael Rudmalm 227 p
5. Johnny Jansson 221 p

2018-07-15 Träning
1. Lars Werner                266p (4g)
2. Roland Tunér              224p
3. Karl-Arne Rudmalm   121p

Övriga
1. Jens Syrén                    284p (7g)
2. Tommy Nässén           268p (4g)
3. Adam Nilsson              263p (5g)
4. Margareta Melin         262p (1g)
5. Fredrik Rudmalm        222p
6. Johnny Jansson            213p
7. Simon Orr                     204p
8. Fredrik Sjöberg             174p

2018-07-11 Vetcup 11
1. Roland Tunér 207 p
2. Börje Millberg 203 p
3. Gert Hedström 192 p
4. Miguel Gil 150 p

(Övriga)
1. Tommy Nässén 283 p (7g)
2. Margareta Melin 272 p (3g)

2018-07-08 Träning
1. Roland Tunér 207 p
2. Miguel Gil 196 p
(Övriga)
1. Mikael Österberg 203 p
2. Johnny Jansson 234 p

2018-07-01 Träning
1. Roland Tunér 221p
(Övriga)
1. Adam Nilsson 260 p (3g)
2. Johnny Jansson 232 p
3. Mikael Österberg 226 p (3g)

2018-06-27 Träning
1. Miguel Gil 262p
2. Roland Tunér 215p
3. Leif Johansson 204p
4. Karl-Arne Rudmalm 186p
(Övriga)
1. Adam Nilsson 252p
2. Mikael Österberg 243p

2018-06-24 Träning
1. Rolf Svensson 228p (1g)
2. Stellan Andersson 221p (1g)
(Övriga)
1.Tommy Nässén 272p (4g)

2018–06-20 Cup nr 10
1. Lars Werner 272 p  (5g)
2. Leif Johansson 243 p
3. Gert Hedström 239 p  (2g)
4. Roland Tunér 231 p
5. K-A Rudmalm 228 p
6. Börje Millberg 20 p
7. Miguel Gil 178 p

2018-06-13 Cup nr 9
1. Lars Werner 268 p (4g)
2. Leif Johansson 233 p
3. Roland Tunér 232 p (2g)
4.  Miguel Gil 230 p (1g)
5. Börje Millberg 217 p
6. Gert Hedström 212 p
7. K-A Rudmalm 164 p
(Övriga)
1. Tommy Nässén 277 p (5g)
2. Margareta Melin 250 p (1g)

2018-0610
1. Roland Tunér 235
2. K-A  Rudmalm 233 p
(övriga)
1. Miguel Gil 237 p (4g)
2. Jens Syren 235 (2g)
3. Johnny Jansson 234 p (1g)
4. Andreas Pettersson 209 p (1g)
5. Fredrik Rudmalm 233 P

2018-06-06 Cup 8
1. Lars Werner 267 p
2. Börje Millberg 244 p
3. Leif Johansson 243 p
4. Roland Tunér 229 p
5.Miguel Gil 209 p
6.K-A Rudmalm 179 p
( Övriga)
1. Tommy Nässén 272 p
2. Margareta Melin 264 p
3. Adam Nilsson 255 P
4. Patrik Renman 247 p
5. Mikael Österberg 242 p
6. Fredrik Rudmalm 235 p
7. Mikael Rudmalm 191 p

2018-05-30 Cup 7
1. Lars Werner 264 p
2. Roland Tunér 247 p
3. Miguel Gil     242 p
4. Gert Hedström 221 p
5. Börje Millberg  199 p
( Övriga)
1. Tommy Nässén 283 p
2. Pontus Nilsson 268 p
3. Jon Christian  265 p

2018-05-18

Lars Werner                231 p
Karl-Arne Rudmalm   211 p
Rolf Svensson              201 p
Stellan Andersson       153 p
(Övriga)
Margareta Melin          261 p  (2g)
Fredrik Rudmalm         210 p
Mikael Österberg          209 p
Johnny Jansson              197 p

2018-05-23 Cup 6
Lars Werner 271 p
Stellan Andersson 257 p
Roland Tunér 236 p
Börje Millberg 222 p
Miguel Gil 210 p
Leif Johansson 206 p
Gert Hedström 201 p
K-A Rudmalm 173 p
( Övriga )
Tommy Nässén 283 p
Pontus Nilsson 272 p
Magnus Thöresson 262 p
Jon Christian 251 p

2018-05-16
Lars Werner 272 p
Leif Johansson 229 p
Roland Tunér 225 p
Börje Millberg 225 p
Anders Gustafsson 186 p
Stellan Andersson 180 p
Rolf Svensson 161 p
( Övriga)
Tommy Nässén 277 p
Pontus Nilsson 273 p
Margareta Melin 260 p
Mikael Österberg 213 p

2018-05-13
Roland Tunér 239 p
Rolf Svensson 225 p
Stellan Andersson 207 p
K-A Rudmalm 139 p
(Övriga )
Tommy Nässén 279 p
Fredrik Rudmalm 250 p
Miguel Gil 218 p

2018-05-09
Lars Werner 251 p
Miguel Gil 239 p
Leif Johansson 228 p
Börje Millberg 215 p
Roland Tunér 202 p
Gert Hedström 189 p
K-A Rudmalm 148 p
Stellan Andersson 134 p
( Övriga)
Pontus Nilsson 272 p
Margareta Melin 254 p

2018-05-06
Roland Tunér 236 p
Gert Hedström 222 p
Rolf Svensson 217 p
Stellan Andersson 182 p
Börje Millberg 182 p

2018-05-02
Lars Werner 271 p
Miguel Gil 244 p
Leif Johansson 235 p
Gert Hedstöm 232 p
Roland Tunér 221 p
Rolf Svensson 218 p
Stellan Andersson 207 p
K-A Rudmalm 203 p
Börje Millberg 196 p

2018-04-25
Miguel Gil 252 p
Lars Werner 251 p
Calin Toma 243 p
Roland Tunér 230 p
Leif Johansson 220 p
Ture Johansson 207 p
Stellan Andersson 196 p
Gert Hedström 193 p
Börje Millberg 193 p
( Övriga )
Pontus Nilsson 279 p

2018-04-18
Lars Werner 268 p
Börje Millberg 215 p
Roland Tunér 190 p

2018-04-11 ( Cup 1 )
Lars Werner 272 p
Calin Toma 239 p
Miguel Gil 235 p
Stellan Andersson 231 p
Gert Hedström 213 p
Roland Tunér 209 p
K-A Rudmalm 207 p
Börje Millberg 190 p
Ture Johansson 188 p
Leif Johansson 182 p
( Övriga )
Pontus Nilsson 263 p

2018-04-08
Lars Werner 256 p
Roland Tunér 239 p
Börje Millberg 217 p
K-A Rudmalm 178 p
Stellan Andersson 138 p
(Övriga)
Mikael Rudmalm 175 p

2018-04-04
Lars Werner 259 p
Miguel Gil 224 p
Roland Tunér 202 p
Gert Hedström 196 p
Stellan Andersson 191 p
Börje Millberg 177 p

2018-04-01

Börje Millberg 192 p
Stellan Andersson 177 p
K-A Rudmalm 163 p
(Övriga)
Tommy Nässén 275 p
Fredrik Rudmalm 220 p (bättre sista serie)
Mikael Österberg 220 p

2018-03-28
Lars Werner 262 p
Roland Tunér 226 p
Börje Millberg 200 p
Stellan Andersson 198 p
Ture Johansson 190 p
Gert Hedström 178 p
Miguel Gil 170 p

2018-03-25
Lars Werner 269 p
Roland Tunér 247 p
Stellan Andersson 243 p
K-A Rudmalm 219 p
( ÖVRIGA )
Jens Syrén 270 p
Fredrik Rudmalm 239 p
Mikael Östberg 212 p

2018-03-21
Calin Toma 242 p
Gert Hedström 234 p
Roland Tunér 232 p
Ture Johansson 227 p
Stellan Andersson 214 p
K-A Rudmalm 212 p
Börje Millberg 207 p
( ÖVRIGA )
Pontus Nilsson 252 p

2018-03-18
Roland Tunér 252 p
Stellan Andersson 207 p

2018-03-14
Lars Werner 257 p
Miguel Gil 246 p
Ture Johansson 241 p
Gert Hedström 235 p
Calin Toma 210 p
K-A Rudmalm 194 p

2018-03-11
Lars Werner 243 p
Roland Tunér 233 p
K-A Rudmalm 207 p
Övriga
Tommy Nässén 275 p

2018-03-07
Lars Werner 244 p
Calin Toma 240 p
Gert Hedström 234 p
Ture Johansson 201 p
Börje Millberg 201 p
Stellan Andersson 122 P

2018-03-04
Stellan Andersson 202 p
Börje Millberg 176 p

2018-02-28
Lars Werner 241 p
Calin Toma 233 p
Börje Millberg 220 p

2018-02-21

Lars Werner 258 p
Rolf Svensson 198 p
Stellan Andersson117 p

2018-02-25
Lars Werner 252 p
Gert Hedström 232 p
Rolf Svensson 225 p
Calin Toma 217 p
Börje Millberg196 p

2018-02-11

Stellan Andersson 196 p
Börje Millberg 108 p

2018-02-07
Lars Werner 251 p
Börje Millberg 192 p

2018-02-04
Lars Werner 273 p
Gert Hedström 241 p
Roland Tunér 212 p

2018-01-31
Börje Millberg 196 p
K-A Rudmalm 193 p

2018-01-24
Lars Werner 259 p
Stellan Andersson 218 p
K-A Rudmalm 192 p
Börje Millberg 168 p

2018-01-17
Lars Werner 258 p
Miguel Gil 236 p
Gert Hedström 214 p
K-A Rudmalm 200 p
Börje Millberg 188 p

2018-01-14
Lars Werner 257 p
Rolf Svensson 244 p
Stellan Andersson 216 p

2018-01-10
Calin Toma 255 p
Lars Werner 251 p
Gert Hedström 244p
Rolf Svensson 244 p
Stellan Andersson 233 p
Börje Millberg 205 p

2018-01-03
Gert Hedström 252 p
Lars Werner 248 p
Rolf Svensson 236 p
K-A Rudmalm 214 p
Stellan Andersson 209 p

Resten finner du på gamla hemsidan