Veteranresultat

 

Resultat

2018–06-20 Cup nr 10
1. Lars Werner 272 p  (5g)
2. Leif Johansson 243 p
3. Gert Hedström 239 p  (2g)
4. Roland Tunér 231 p
5. K-A Rudmalm 228 p
6. Börje Millberg 20 p
7. Miguel Gil 178 p

2018-06-13 Cup nr 9
1. Lars Werner 268 p (4g)
2. Leif Johansson 233 p
3. Roland Tunér 232 p (2g)
4.  Miguel Gil 230 p (1g)
5. Börje Millberg 217 p
6. Gert Hedström 212 p
7. K-A Rudmalm 164 p
(Övriga)
1. Tommy Nässén 277 p (5g)
2. Margareta Melin 250 p (1g)

2018-0610
1. Roland Tunér 235
2. K-A  Rudmalm 233 p
(övriga)
1. Miguel Gil 237 p (4g)
2. Jens Syren 235 (2g)
3. Johnny Jansson 234 p (1g)
4. Andreas Pettersson 209 p (1g)
5. Fredrik Rudmalm 233 P

2018-06-06 Cup 8
1. Lars Werner 267 p
2. Börje Millberg 244 p
3. Leif Johansson 243 p
4. Roland Tunér 229 p
5.Miguel Gil 209 p
6.K-A Rudmalm 179 p
( Övriga)
1. Tommy Nässén 272 p
2. Margareta Melin 264 p
3. Adam Nilsson 255 P
4. Patrik Renman 247 p
5. Mikael Österberg 242 p
6. Fredrik Rudmalm 235 p
7. Mikael Rudmalm 191 p

2018-05-30 Cup 7
1. Lars Werner 264 p
2. Roland Tunér 247 p
3. Miguel Gil     242 p
4. Gert Hedström 221 p
5. Börje Millberg  199 p
( Övriga)
1. Tommy Nässén 283 p
2. Pontus Nilsson 268 p
3. Jon Christian  265 p

2018-05-18

  1. Lars Werner                231 p
  2. Karl-Arne Rudmalm   211 p
  3. Rolf Svensson              201 p
  4. Stellan Andersson       153 p

(Övriga)

  1. Margareta Melin          261 p  (2g)
  2. Fredrik Rudmalm         210 p
  3. Mikael Österberg          209 p
  4. Johnny Jansson              197 p

2018-05-23 Cup 6
Lars Werner 271 p
Stellan Andersson 257 p
Roland Tunér 236 p
Börje Millberg 222 p
Miguel Gil 210 p
Leif Johansson 206 p
Gert Hedström 201 p
K-A Rudmalm 173 p
( Övriga )
Tommy Nässén 283 p
Pontus Nilsson 272 p
Magnus Thöresson 262 p
Jon Christian 251 p

2018-05-16
Lars Werner 272 p
Leif Johansson 229 p
Roland Tunér 225 p
Börje Millberg 225 p
Anders Gustafsson 186 p
Stellan Andersson 180 p
Rolf Svensson 161 p
( Övriga)
Tommy Nässén 277 p
Pontus Nilsson 273 p
Margareta Melin 260 p
Mikael Österberg 213 p

2018-05-13
Roland Tunér 239 p
Rolf Svensson 225 p
Stellan Andersson 207 p
K-A Rudmalm 139 p
(Övriga )
Tommy Nässén 279 p
Fredrik Rudmalm 250 p
Miguel Gil 218 p

2018-05-09
Lars Werner 251 p
Miguel Gil 239 p
Leif Johansson 228 p
Börje Millberg 215 p
Roland Tunér 202 p
Gert Hedström 189 p
K-A Rudmalm 148 p
Stellan Andersson 134 p
( Övriga)
Pontus Nilsson 272 p
Margareta Melin 254 p

2018-05-06
Roland Tunér 236 p
Gert Hedström 222 p
Rolf Svensson 217 p
Stellan Andersson 182 p
Börje Millberg 182 p

2018-05-02
Lars Werner 271 p
Miguel Gil 244 p
Leif Johansson 235 p
Gert Hedstöm 232 p
Roland Tunér 221 p
Rolf Svensson 218 p
Stellan Andersson 207 p
K-A Rudmalm 203 p
Börje Millberg 196 p

2018-04-25
Miguel Gil 252 p
Lars Werner 251 p
Calin Toma 243 p
Roland Tunér 230 p
Leif Johansson 220 p
Ture Johansson 207 p
Stellan Andersson 196 p
Gert Hedström 193 p
Börje Millberg 193 p
( Övriga )
Pontus Nilsson 279 p

2018-04-18
Lars Werner 268 p
Börje Millberg 215 p
Roland Tunér 190 p

2018-04-11 ( Cup 1 )
Lars Werner 272 p
Calin Toma 239 p
Miguel Gil 235 p
Stellan Andersson 231 p
Gert Hedström 213 p
Roland Tunér 209 p
K-A Rudmalm 207 p
Börje Millberg 190 p
Ture Johansson 188 p
Leif Johansson 182 p
( Övriga )
Pontus Nilsson 263 p

2018-04-08
Lars Werner 256 p
Roland Tunér 239 p
Börje Millberg 217 p
K-A Rudmalm 178 p
Stellan Andersson 138 p
(Övriga)
Mikael Rudmalm 175 p

2018-04-04
Lars Werner 259 p
Miguel Gil 224 p
Roland Tunér 202 p
Gert Hedström 196 p
Stellan Andersson 191 p
Börje Millberg 177 p

2018-04-01

Börje Millberg 192 p
Stellan Andersson 177 p
K-A Rudmalm 163 p
(Övriga)
Tommy Nässén 275 p
Fredrik Rudmalm 220 p (bättre sista serie)
Mikael Österberg 220 p

2018-03-28
Lars Werner 262 p
Roland Tunér 226 p
Börje Millberg 200 p
Stellan Andersson 198 p
Ture Johansson 190 p
Gert Hedström 178 p
Miguel Gil 170 p

2018-03-25
Lars Werner 269 p
Roland Tunér 247 p
Stellan Andersson 243 p
K-A Rudmalm 219 p
( ÖVRIGA )
Jens Syrén 270 p
Fredrik Rudmalm 239 p
Mikael Östberg 212 p

2018-03-21
Calin Toma 242 p
Gert Hedström 234 p
Roland Tunér 232 p
Ture Johansson 227 p
Stellan Andersson 214 p
K-A Rudmalm 212 p
Börje Millberg 207 p
( ÖVRIGA )
Pontus Nilsson 252 p

2018-03-18
Roland Tunér 252 p
Stellan Andersson 207 p

2018-03-14
Lars Werner 257 p
Miguel Gil 246 p
Ture Johansson 241 p
Gert Hedström 235 p
Calin Toma 210 p
K-A Rudmalm 194 p

2018-03-11
Lars Werner 243 p
Roland Tunér 233 p
K-A Rudmalm 207 p
Övriga
Tommy Nässén 275 p

2018-03-07
Lars Werner 244 p
Calin Toma 240 p
Gert Hedström 234 p
Ture Johansson 201 p
Börje Millberg 201 p
Stellan Andersson 122 P

2018-03-04
Stellan Andersson 202 p
Börje Millberg 176 p

2018-02-28
Lars Werner 241 p
Calin Toma 233 p
Börje Millberg 220 p

2018-02-21

Lars Werner 258 p
Rolf Svensson 198 p
Stellan Andersson117 p

2018-02-25
Lars Werner 252 p
Gert Hedström 232 p
Rolf Svensson 225 p
Calin Toma 217 p
Börje Millberg196 p

2018-02-11

Stellan Andersson 196 p
Börje Millberg 108 p

2018-02-07
Lars Werner 251 p
Börje Millberg 192 p

2018-02-04
Lars Werner 273 p
Gert Hedström 241 p
Roland Tunér 212 p

2018-01-31
Börje Millberg 196 p
K-A Rudmalm 193 p

2018-01-24
Lars Werner 259 p
Stellan Andersson 218 p
K-A Rudmalm 192 p
Börje Millberg 168 p

2018-01-17
Lars Werner 258 p
Miguel Gil 236 p
Gert Hedström 214 p
K-A Rudmalm 200 p
Börje Millberg 188 p

2018-01-14
Lars Werner 257 p
Rolf Svensson 244 p
Stellan Andersson 216 p

2018-01-10
Calin Toma 255 p
Lars Werner 251 p
Gert Hedström 244p
Rolf Svensson 244 p
Stellan Andersson 233 p
Börje Millberg 205 p

2018-01-03
Gert Hedström 252 p
Lars Werner 248 p
Rolf Svensson 236 p
K-A Rudmalm 214 p
Stellan Andersson 209 p

Resten finner du på gamla hemsidan

 

Kom ihåg när det är skjutförbud.

Fredagen den 29.e juni efter kl 16.00, är det skjutförbud på alla våra banor.
Brukshundsklubben har en kvällstävling.

Tänk på att hålla koll på i vår kalender, så att det inte är skjutförbud då ni vill ut och träna

Till vår tävlingskalender