Vinterfältskjutning

Vinter Grovfält  kan skjutas med A, B, C eller R vapen med
möjlighet att skjuta två varv där första varvet räknas.

Vinter Grovfält 2019-03-02
Stig Eriksson                              76/55p
Rolf Andersson                          73/54p
Patrik Renman                          72/42p
Kay Dufström                            71/57p
Jens Syrén                                  70/57p
Per-Erik Söderberg                   70/57p
Simon Orr                                   68/50p
Adam Nilsson                             66/52p
Lars Werner                                66/43p
Tommy Nässén                          63/56p
Krister Eriksson                          63/45p
Jon Christian                               62/27p
Per Gustafsson                          44/29p

Vinter Grovfält 2019-02-23

Per-Erik Söderberg                  73/91p
Kay Dufström                           71/80p
Adam Nilsson                           69/81p
Stig Eriksson                             68/80p
Simon Orr                                 66/61p
Lars Werner                              64/69p
Christer Eriksson                      62/79p
Per Andersson                          60/64p

Vinter Grovfält 2019-02-16
Tommy Nässén                     48/18/146P
Adam Nilsson                        48/18/144p
Per-Erik Söderberg               47/18/147p
Per Andersson                       47/18/126p
Kay Dufström                        46/18/146p
Jon Christian                          46/18/137p
Simon Orr                               46/17/135p
Christer Eriksson                   46/17/133p
Lars Werner                           46/17/131p
Stig Eriksson                           44/18/130p
Per Gustafsson                      37/17/116p

Vinter Grovfält 2019-02-02
Adam Nilsson                       44/18/86p
Lars Werner                          44/17/119p
Per Andersson                      43/17/129p
Johan Brandelid                    43/117/124p
Kay Dufström                        43/16/128p
Patrik Renman                      42/117/120p
Per Gustavsson                     33/16/80p

Vinter Grovfält 2019-01-26
Robin Myrén                         46/22/181p
Per Andersson                      45/22/194p
Per-Erik Söderberg               44/22/219p
Kay Dufström                        44/21/202p
Johan Brandelid                    43/21/206p

Vinter Grovfält 2019-01-19

Adam Nilsson                         69/64p
Per Andersson                        67/65p
Kay Dufström                          66/45p
Simon Orr                                64/64p
Stella Jansson                          60/54p
Per-Erik Söderberg                  55/33p
Lars Werner                             53/51p

Vinter Grovfält 2019-01-12
Kay Dufström                      71/119p
Adam Nilsson                      71/117p
Robin Myrén                        67/125p
Simon Orr                             66/127p
Lars Werner                          65/117p
Jens Syrén                              64/108p
Per-rberErik Söderberg       61/129p
Jon Christian                          55/116p
Christer Eriksson                  53/134p

Vinter Grovfält 2019-01-05
Stig Eriksson                     72/78p
Jens Syrén                         72/65p
Per-Erik Söderberg          70/78p
Adam Nilsson                   70/77p
Rolf Andersson                 69/68p
Kay Dufström                    69/67p
Lars Werner                       67/62p
Simon Orr                          65/60p
Anders Pettersson            62/60p

Vinter Grovfält 2018-12-29

Per.Erik Söderberg         76/59p
Stig Eriksson                    74/65p
Per Andersson                 72/63p
Mikael Stefansson           71/57p
Simon Orr                          68/60p
Kay Dufström                    67/57p
Krister Eriksson                 67/48p
Jon Christian                      67/41p
Lars Werner                       65/60p
Rolf Andersson                  62/45p

Julskjutet 2018-12-24
Per-Erik Söderberg         74/69p
Rolf Myrén                       72/65p
Stig Eriksson                    70/61p
Kay Dufström                  65/54p
Micke Stefansson           61/54p

Vinter Grovfält 2018-12-22
Jon Christian                   72/66p
Per-Erik Söderberg        69/55p
Kay Dufström                 69/52p
Lars Werner                    66/45p
Jens Syrén                       65/55p
Stig Eriksson                   63/62p
Per Andersson               63/54p
Adam Nilsson                 62/62p
Micke Stefansson          60/55p

Vinter Grovfält 2018-12-08
Jon Christian                  71/152p
Adam Nilsson                71/148p
Kay Dufström                70/148p
Patrik Renman              70/139p
Lars Werner                   69/141p
Simon Orr                      69/126p
Jens Syrén                      67/132p
Per-Erik Söderberg       67/131p
Stig Eriksson                  65/141p
Per Andersson              62/138p
Andreas Pettersson     62/103p
Johan Brandelid            61/150p
Stella Jansson                60/114p
Johnny Jansson              50/95p

Vinter Grovfält 2018-12-01
Per-Erik Söderberg       70/75p
Robin  Myrén                 70/58p
Per Andersson              68/85p
Stig Eriksson                  64/74p
Lars Werner                   61/71p

Vinter Grovfält 2018-11-24
Jon Christian                 71/92p
Per-Erik Söderberg      71/84p
Fidan Jashari                 69/94p
Simon Orr                      69/91p
Stig Eriksson                  68/84p
Kay Dufström                67/68p
Patrik Renman               63/83p
Adam Nilsson                 62/81p
Mikael Österberg           58/79p
Lars Werner                    57/80p
Jens Syrén                        52/24p
Andreas Pettersson        41/42p

Vinter Grovfält 2018-11-17
Jon Christian                71/101p
Stig Eriksson                71/87p
Per-Erik Söderberg     69/99p
Fidan Jashari                68/93p
Per Andersson             68/93p
Johan Brandelid           68/92p
Lars Werner                  60/95p