Vinterskjutning

VinterFält   2018-02-24

1.Stig Eriksson              48/24-78p
2.Per-Erik Söderberg    48/24-71p
3. Kay Dufström            47/24-73p
4.Patrik Renman           42/18-65p
5.Jon Christian              42/18-63p
6.Adam Nilsson             40/19-64p
7.Per Andersson           37/18-77p
8. Andreas Pettersson  36/15-67p
9.Simon Orr                  32/15-40p
10.Jens Syrén              32/13-48p
11.Mikael Österberg     29/16-47p

VinterFält  2018-02-17

 1. Mikael Wetterstrand            69/59p
 2. Stig Eriksson                       67/54p
 3. Robin Myrén                       67/49p
 4. Per-Erik Söderberg             67/47p
 5. Christer Eriksson                65/56p
 6. Kay Dufström                      65/50p
 7. Rolf Andersson                   65/46p
 8. Fredrik Grahn                      64/45p
 9. Simon Orr                           62/25p
 10. Lars Werner                        61/45p
 11. Miguel Gil                           60/50p
 12. Jon Christian                      60/50p
 13. Per Andersson                   58/53p
 14. Jens Syrén                         58/30p
 15. Adam Nilsson                    45/31p

VinterFält 2018-02-10

 1. Stig Eriksson             70/74p
 2. Jens Syrén                69/76p
 3. Kay Dufström            68/69p
 4. Karl Schwed             68/67p
 5. Patrik Högdhal          68/64p
 6. Fredrik Grahn           67/68p
 7. Per-Erik Söderberg   67/62p
 8. Mikael Österberg       65/66p
 9. Patrik Renman          64/63p
 10. Per Andersson          62/70p
 11. Rolf Andersson         62/56p
 12. Fidan Jashari            62/49p
 13. Adam Nilsson           60/60p
 14. Jon Christian             58/76p
 15. Miguel Gil                  45/61p

VinterFält    2018-02-03

 1. Kay Dufström              71/69p
 2. Jon Christian               68/54p
 3. Per-Erik Söderberg     67/61p
 4. Fredrik Grahn             67/35p
 5. Lars Werner                66/52p
 6. Simon Orr                   65/61p
 7. Karl Schwed               58/61p
 8. Patrik Renman           55/28p
 9. Jens Syrén                 53/33

Vinterfält 2018-01-27
1.Per-Erik Söderberg              74/72p
2.Robin Myrén                        72/68p
3.Jon Christian                       70/65p
4.Rolf Andersson                    67/59p
5.Fredrik Grahn                       64/70p
6.Adam Nilsson                      62/67p
7.Jens Syrén                          62/60
8.Björn-Henrik Rolfsson         59/49p
9.Mikael Österberg                55/42p

GrovFält 2018-01-20
1. Fredrik Grahn 46/23-79p
2. Per-Erik Söderberg 45/24-68p
3. Tommy Nässén 45/22-69p
4. Lars Werner 44/24-53p
5. Patrik Renman 41/21-66p
6. Simon Orr 40/20-61p
7. Jon Christian 40/19-64p
8. Kay Dufström 40/17-61p
9. Rolf Andersson 39/19-74p

GrovFält 2018-01-13
1.Per-Erik Söderberg 72/44p
2.Per Andersson 71/47p
3.Patrik Högdhal 70/53p
4.Robin Myrén 70/51p
5.Jon Christian 70/44p
6.Fredrik Grahn 69/49p
7.Lars Werner 68/37p
8.Tommy Nässén 67/41p
9.Jens Syrén 66/44p
10.Patrik Renman 64/41p
11.Kay Dufström 63/47p
12.Mikael Österberg 60/37p
13.Christer Eriksson 59/41p
14.Simon Orr 58/42p
15.Börje Millberg 55/37p

 

Vinter Fält    2018-01-06

 1. Per Andersson               48/29-73p
 2. Stig Eriksson                  47/29-73p
 3. Jon Christian                  46/29-75p
 4. Per-Erik Söderberg        45/26-74p
 5. Kay Dufström                 44/26-72p
 6. Mikael Österberg           44/26-69p
 7. Simon Orr                      43/26-68p
 8. Fredrik Grahn                43/24-80p
 9. Jens Syrén                    40/24-58p
 10. Rolf Andersson             39/24-64p
 11. Miguel Gil                      38/20-52p
 12. Lars Werner                  37/22-58p
GrovFält 2017-12-23

 1. Fredrik Grahn             81/64p
 2. Per-Erik Söderberg    79/66p
 3. Lars Werner               76/51p
 4. Patrik Renman           75/64p
 5. Tommy Nässén          74/60p
 6. Jon Christian              71/68p
 7. Adam Nilsson             71/62p
 8. Miguel Gil                   71/55p
 9. Mikael Österberg       68/49p
 10. Kay Dufström             60/55p
 11. Jens Syrén                 46/4p
 12. Tom Christian             43/55p
GrovFält  2017-12-02

 1. Per-Erik Söderberg          77/83p
 2. Fredrik Grahn                   72/76p
 3. Jens Syrén                       71/68p
 4. Robin Myrén                     68/69p
 5. Lars Werner                      68/58p
 6. Kay Dufström                   66/65p
 7. Tommy Nässén                65/75p
 8. Miguel Gil                         61/61p
 9. Adam Nilsson                  60/53p
 10. Börje Millberg                   57/65p
 11. Mikel Österberg               52/46p
 12. Fidan Jashari                   51/69p
 13. Patrik Högdhal                 41/52p
Grovfält   2017-11-18

1. Per-Erik Söderberg       45/26-58p
2. Stig Eriksson                 44/25-55p
3. Patrik Renman              44/25-48p
4. Christer Eriksson          43/23-39p
5. Fredrik Grahn               41/23-54p
6. Kay Dufström                41/23-49p
7. Jens Syrén                    39/23-44p
8. Adam Nilsson                39/22-55p
9. Jon Christian                 39/21-51p
10. Miguel Gil                    38/19-51p
11. Simon Orr                    37/21-31p
12. Per Gustavsson          35/24-43p
13. Börje Millberg             30/15-30p
14. Tonny Liljegren           27/19-47p

 

VinterFält 2017-12-30

 1. Adam Nilsson           44/29-88p
 2. Per.Erik Söderberg   44/28-96p
 3.  Kay Dufström           44/28-89p
 4. Stig Eriksson             44/28-88p
 5. Mikael Österberg       42/27-72p
 6. Lars Werner               42/26-84p
 7. Robin Myrén               39/26-84p
 8. Fredrik Grahn              39/24-64p
Grovfält   2017-12-09

 1. Per Andersson             71/129p
 2. Mikael Wetterstrand     70/117p
 3. Fredrik Grahn               69/123p
 4. Per-Erik Söderberg      69/120p
 5. Lars Werner                 68/99p
 6. Miguel Gil                     67/107p
 7. Kay Dufström               66/115p
 8. Jon Christian                64/110p
 9. Jens Syrén                   64/96p
 10. Björn-Henrik Rolfsson  60/101p
 11. Per Gustavsson            60/90p
 12. Patrik Renman             60/82p
 13. Simon Orr                     58/91p
GrovFält  2017-11-25

 1. Per-Erik Söderberg         47/31-94p
 2. Björn-Henrik Rolfsson    44/28-84p
 3. Stig Eriksson                  42/30-81p
 4. Fredrik Grahn                 41/26-81p
 5. Magnus Grahn               36/23-83
2017-11-11  GrovFält

1. Per-Erik Söderberg             46/26-119p
2. Jens Syrén                          46/26-108p
3. Robin Myrén                        46/26-89p
4. Patrik Renman                     44/25-101p
5. Kay Dufström                      42/23-100p
6. Jon Christian                        41/23-86p
7. Fredrik Grahn                       41/22-86p
8. Miguel Gil                             40/21-89p
9. Per Gus

God jul och gott nytt år önskar vi alla skyttar!

På med vantar och varma kläder, och kom ut till skjutbanan och träffa klubbkompisar.

Vi skjuter hela vintern!