Extra Årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte i klubbstugan kl 12.30 Lördag 31/3.

De punkter som kommer att behandlas är de som bordlades vid ordinarie årsmöte:

11. Ekonomisk redogörelse
12. Föredragning av revisionsberättelsen
13. Beslut om ansvarsfrihet

Välkomna

Styrelsen

Kom ihåg när det är skjutförbud.

Fredagen den 29.e juni efter kl 16.00, är det skjutförbud på alla våra banor.
Brukshundsklubben har en kvällstävling.

Tänk på att hålla koll på i vår kalender, så att det inte är skjutförbud då ni vill ut och träna

Till vår tävlingskalender