Extra Årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte i klubbstugan kl 12.30 Lördag 31/3.

De punkter som kommer att behandlas är de som bordlades vid ordinarie årsmöte:

11. Ekonomisk redogörelse
12. Föredragning av revisionsberättelsen
13. Beslut om ansvarsfrihet

Välkomna

Styrelsen

God jul och gott nytt år önskar vi alla skyttar!

På med vantar och varma kläder, och kom ut till skjutbanan och träffa klubbkompisar.

Vi skjuter hela vintern!