Extra Årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte i klubbstugan kl 12.30 Lördag 31/3.

De punkter som kommer att behandlas är de som bordlades vid ordinarie årsmöte:

11. Ekonomisk redogörelse
12. Föredragning av revisionsberättelsen
13. Beslut om ansvarsfrihet

Välkomna

Styrelsen

Påminnelse om skjutförbud

Den 10.e, 11.e och 12.e augusti är det skjutförbud på samtliga våra banor, då brukshundsklubben hållen en internationell tävling, med gäster från andra länder.