GDPR – KRPK

Nu har den nya dataskyddsförordningen trätt i kraft, och vi som förening har då självklart anpassat oss efter de nya förutsättningarna.

Vi har tagit fram en integritetspolicy som du finner här.
Vidare så finns alla andra nödvändiga dokument som registerförteckningar och instruktioner. Dessa finns att ta del av om ni kontaktar styrelsen.

Här kan du läsa klubbens Informationsbrev till medlemmar

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens, medlemsavgifter, försäkringar och Pistolskyttekort till Svenska Pistolskytteförbundet. Utöver detta behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till tävlingens omfattning. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Pistolskytteförbundet och föreningens hemkommun.

Läs hela vår integritetspolicy här.