Samarbete med försvarsutbildarna

I år inleder vi ett ännu starkare samarbete med försvarsutbildarna.

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Vi förenar många olika frivilliga verksamheter som riktar sig till både försvar och krisberedskap.

Läs mer om försvarsutbildarna här

Under året kommer klubben, vid ett flertal tillfällen, att låna ut skjutbanan till försvarsutbildarna så att de kan genomföra sina skjutningar och evenemang.

Tid: Klockan 09:00-12.00
Plats: Kristinehamns Pistolklubbs banor.
Följande dagar:
12/5 – 19
9/6 – 19
4/8 – 19
18/8 – 19
15/9 – 19
24/11 – 19 Skinkskjutning tillsammans med Bart

Försvarsutbildarnas inbjudan