Inbjudan Kristinesmällen precision

Kristinehamns Pistolklubb har den stora äran att bjuda in till Kristinesmällen.

Ladda ner inbjudan här.

Kristinesmällen Precision 2019
Lördagen den 15.e juni

Plats: Kristinehamns PK:s skjutbanor vid Magasinsvägen, se karta på www.krpk.se

Tid: Första skjutlaget kl. 9.00, andra kl. 11.00, tredje kl. 13.00. Vapenkontroll öppen
från kl. 08.00

Anmälan: På plats på tävlingsdagen

Omfattning: Banskjutning enl. SPSF:s bestämmelser. Provserie samt 7
tävlingsserier.

Klassindelning: Vapengrupp A Klass 1 2 3
B Klass 1 2 3
C Klass 1 2 3
Dam 1 2 3
Vet, Y, Ä
juniorer

Startavgift: Individuellt 100:-

Vapen: Endast av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen får användas i
respektive vapengrupp.

Tävlingsjury: Anslås tävlingsdagen

Priser: Penningpriser utgår till bästa fjärdedelen i varje individuell klass. Klasser kan komma att slås samma i enlighet med skjuthandsbokens regler. Prisutdelning sker snarast efter sista skjutlaget. Ej avhämtade priser tillfaller Kristinehamns Pistolklubb

Servering: Enklare servering finnes i klubbstugan.

Upplysningar: Tommy: 070-1804600, tommy.nassen@realbiss.se

Webbpublicering: Resultatlista kommer att publiceras på internet
www.krpk.se. Genom sin anmälan medger skytten att skyttens namn och resultat
publiceras.

OBS! Försvarsutbildarna använder angränsande skjutbanor för egen träning/utbildning samtidigt. Därför kan det förekomma skjutning i närheten som tydligt kommer att höras av tävlingsskyttarna.

Vi vill göra alla uppmärksamma på att samtidigt som Kristinesmällen Precision går av stapeln, så använder Försvarsutbildarna vår 50m eller 80m banan för egen träning/utbildning.

Tänk på var ni går, och ha alltid hörselskytt till hands.

//Styrelsen