Inbjudan sommarens magnumfält !

Nu är det snart dags för sommarens magnumfälttävling! Lördag 20e juli!

Anmälan och Vapenkontroll: Tävlingsdagen 08:00 – 11:00 MAX 3 STARTER
Vid 3 starter senast kl. 09:00
Vid 2 starter senast kl. 10:00
Vid 1 start senast kl. 11:00

Omfattning: Tävlingen går över 8 stationer om 6 skott vardera.
Mål och tavlor som ej är regelmässiga kan förekomma.

Vapengrupper:
M1 SA Revolver .41-.44 Magnum
M2 DA Revolver .41-.44 Magnum
M3 SA revolver .357 Magnum
M4 DA revolver .357 Magnum
M5 Friklass Pistol och Revolver 9mm-.455
M6 Pistol 9mm – .455
M7 Revolver. 357-.44 Magnum 6,5″ standard
M8 .38 – .44 special, 45 ACP, 45 Colt.

Startavgift: 100:- / start

Tävlingsjury: Anslås tävlingsdagen

Priser: Priser utgår till bästa fjärdedelen i varje vapengrupp. Prisutdelning sker
snarast efter sista skjutlaget. Ej avhämtade priser tillfaller Kristinehamns Pistolklubb

Servering: Enklare servering finnes i klubbstugan.

Kontakt: Karin Dybeck 0702502564

Webbpublicering: Resultatlista kommer att publiceras på internet www.krpk.se.
Genom sin anmälan medger skytten att skyttens namn och resultat publiceras.
Välkomna !

Ladda ner inbjudan här.