Organiserad träning har ersatts med Enskild träning

För att bidra till minskningen av Covid-19 spridningen i samhället har styrelsen beslutat att från den 25 november 2020 ersätta alla organiserade träningar/tävlingar med Enskild träning.
Detta innebär att Enskild träning är tillåten även på de tider då organiserad träning/tävling tidigare har genomförts.  Förutsättningen är att nedanstående tillämpas och att samtliga krav och rekommendationer från myndigheterna respekteras.

Luftpistolskytte Brogårdshallen
Enskild träning max 5 personer (skyttar och tränare). Ungdomar födda 2005 eller senare ska ges förtur.

Krutskytte på hemmabanorna
– Skjutaktiviteten genomförs helt och hållet utomhus.
– Fika i grupp inomhus efter träning avråds.
– Inga skjutresultat registreras eller publiceras på KrPK:s hemsida.
– Varje skytt får föra skjutprotokoll över sitt eget resultat/statistik.
– Guldserier registreras endast för nybörjarskyttar och de skyttar som samlar de   första tre guldserierna för 2020.
Spegel med en guldserie ska tas ner, dateras och verifieras av markör och skytt, förses med e-postadress och sedan läggas i den röda brevlådan på insidan av   dörren till målboden. Den kan också fotograferas och skickas via MMS till Lars   Werner på 070-5448060.
– Vid in- och utpassering till skjuthallarna ska avstånd hållas mellan skyttarna.
– Minst en tom skjutplats ska finnas mellan varje skytt, undantaget       familjemedlemmar som kan stå bredvid varandra.
– Både A- och B-hallen ska nyttjas för att säkerställa avståndet.
– Max en person åt gången får uppehålla sig in i målboden.
– I övrigt ska myndigheternas krav och rekommendationer följas.
Ovan gäller tills vidare.

//Styrelsen