Motioner till Årsmötet

Styrelsen har beslutat att  Årsmötet ska hållas lördagen den 26 februari 2023 klockan 12.00 i Klubbstugan.
Motioner till årsmötet ska vara klubben till handa senast torsdagen den 2 februari 2023 på mail www.styrelsen@krpk.se eller på nedanstående postadress eller lämnas till någon styrelsemedlem.
Fuktionärslotteriet för 2022 kommer att genomföras i samband med årsmötet.
KrPKs Tävlingskalendern kommer att uppdateras kontinuerligt.
Förslag till Skjutprogram med samtliga inbjudningstävlingar kommer att presenteras då kretsen godkänt vårt förslag under ”Skjutprogram” på vår hemsidan och på www.kretsen,se. Formellt fastställs Skjutprogrammet på  Årsmötet.

// Styrelsen

Post adressen är: Kristinehamns PK
C/O Börje Millberg
Grindvaktarvägen 6
681 37 Kristinehamn