Arbetskväll Onsdagen den 3 maj klockan 17.30

Då gör vi färdigt målen inför LUSSMÄLLEN Magnumfält den 6 maj och förbereder sekretariat och funktionärer.  Vi förbereder inför Polisens banbesiktning genom att  flytta  slippersen från 50 m banan till parkeringen med hjälp av Per och hans bilkärra. Har vi några snickare fortsätter vi med ljudisoleringen av  A-hallen. Material har nu äntligen kommit.
Vi ses på onsdag
Styrelsen