Arbetsdag & SKJUTFÖRBUD Lördagen den 10 juni klockan 10.00

Polisens skjutbbanebesikning den 7 juni resulterade i anmärkningar på samtliga tre banor 25 m, 50 m och 80 m. Vi får koncentrera oss på 25m och 50m banorna som har ombesiktning ca 26 juni medan ombesiktningen av 80 m banan är planerad till  slutet av augusti.
25 m banan
1. Det tunga jobbet är att vi måste höja vallen med ytterligare en slipersrad men också bredda den på högersidan med ca 2 m.
2. Högra sidan ska rensas från ogräs och ny sand fyllas på.
3. Vallen måste luckras där kulorna träffar vallen.
4. Ett skyddsplank måste byggas som skyddar målboden.

I morgon fortsätter vi att fästa nuvarande syllar på krönet och förbereda för ytterligare en syll-rad och börja bygga förlängningen på höger sida. Rensningen av beväxning av högra sidan är också viktig då ny grus ska läggas där.
Under nästa vecka ska vi hämta 10 syllar i Björneborg.  Med hjälp av grus bil med kran ska vi sedan placera syllarna samt att därefter fylla på med nytt grus.

50 m banan
1. Här måste vallen luckras och allt ogräs i vallen rensas bort. Högra sidan måste vallen breddas  för att den ska få användas enligt begränsningskäppen.
2. Skjutplatserna 1 – 6 ska märkas upp och 11 ny skjutplatser utomhus i linje med hallen skapas genom att fälla ned ex mark-sten med målade siffror 7-18.
Det finns ytterligare några mindre punkter som måste vara färdiga till besiktningen.
I morgon luckrar och rensar vi vallen samt breddar vallens högra sida.
Ta med krattor skyfflar skruvdragare och ett glatt humör
Samtidigt förbereder vi banan för söndagens tävling KRISTINETRÄFFEN i banprecision.
Givetvis får du funktionärspoäng i morgon men även som funktionär på Kristineträffen.
Alla kan göra något och tillsammans är vi starka.
Välkomna
Styrelsen