Motioner till Årsmötet ska lämnas in senast torsdagen den 2 februari 2024

Styrelsen har beslutat att  Årsmötet ska hållas lördagen den 24 februari 2024 klockan 12.00 i Klubbstugan.

Motioner till årsmötet ska vara klubben till handa senast torsdagen den 2 februari 2024 på mail www.styrelsen@krpk.se eller på nedanstående postadress eller lämnas till någon styrelsemedlem.
Fuktionärslotteriet för 2023 kommer att genomföras i samband med årsmötet.
KrPKs Tävlingskalendern kommer att uppdateras kontinuerligt.
Förslag till Skjutprogram med samtliga inbjudningstävlingar kommer att presenteras då kretsen godkänt vårt förslag under ”Skjutprogram” på vår hemsidan och på www.kretsen,se. Formellt fastställs Skjutprogrammet på  Årsmötet.

// Styrelsen