Vår Tävlingskalender har kraschat

Då tävlingskalendern har krachat kommer vi att lägga ut kalendern under fliken Skjutprogram. Där kan du hämta aktuell kalender genom att klicka på länken kalendern hämtas här. Går tillfäligt att göra även här.
Hälsning
Styrelsen