Resultat Fältskjutning

Där inget anna anges i Fin är det  C-vapen och Grov är det A-vapen
Tillämningsserie  ett C30 på 25m tid 15 sekunder och 6 träff = guldfordring (g)

Ban & Fältmörkerträning 2020-11-05
Christoffer Carlström                46/10/84p (2 tillämnings guld)
Patrik Renman                            45/10/80p (2 tillämnings guld)
Jens Syén                                      44/10/82p (2 tillämnings guld)
Lars Werner                                 44/10/71p (1 tillämnings guld)
Elin Isaksson                                43/10/65p (1 tillämnings guld)
Kay Dufström                               41/10/50p (1 tillämnings guld)
Johan Brandelid                           40/10/82p (1 ban guld och 1 till. guld) A-vapen
Fredrik Rudmalm                         30/10/66p A-vapen
Christer Warnqvist                       18/7/19p

FältCup 15 Fin 2020-10-31 Final
Patrik Renman                           48/22/110p
Mikael Stefansson                     48/22/103p
Elin Isaksson                               47/21/103p
Per-Erik Söderberg                    45/20/110p
Fredrik Rudmalm                         45/19/108p
Jens Syrén                                    45/19/103p
Christoffer Carlström                 44/20/112p
Lars Werner                                 44/19/116p
Kay Dufström                               44/19/101p
Stig Eriksson                                 44/19/99p
Patrik Högdahl                             43/15/100p
Evert Larsson                                38/18/99p
Per Gustafsson                             33/14/85p
Christer Warnnqvist                     23/14/49p

FältCup 15 Grov 2020-10-31 Final
Mikael Stefansson                        46/21/105p
Per-Erik Söderberg                       45/21/96p
Stig Eriksson                                  42/18/104p
Kay Dufström                                 42/17/104p
Christoffer Carlström                    42/17/96p
Lars Werner                                    42/16/85p
Fredrik Rudmalm                           40/22/62p
Patrik Renman                                40/15/99p

FältCup 14 Fin 2020-10-24
Kay Dufström                             47/25/44p (1g)
Per-Erik Söderberg                    47/24/54p (1g)
Christoffer Carlström                46/24/45p (1g)
Evert Larsson                              44/21/35p (1g)
Patrik Högdahl                            43/19/51p (1g)
Lars Werner                                 42/19/50p (1g)
Thomas Andersson                     26/14/26p    (Karlstadspolisens ISF)

FältCup 14 Grov 2020-10-24
Per-Erik Söderberg                      45/23/51p (1g) R-vapen
Kay Dufström                               45/22/47p (1g)
Christoffer Carlström                  41/20/41p (1g) R-vapen
Lars Werner                                  40/21/34p (1g)
Thomas Andersson                      23/14/39p    (Karlstadspolisens ISF)

FältCup 13 Fin 2020-10-17

Jens Syrén                                 47/23/78p (1g)
Per Andersson                           46/22/83p (1g)
Per-Erik Söderberg                    46/20/82p (1g)
Robin Myrén                              45/23/63p (1g)
Lars Werner                               43/20/63p (1g)
Kay Dufström                             43/18/75p (1g)
Evert  Larsson                             40/18/74p (1g)
Patrik Högdahl                           35/17/54p (1g)

FältCup 13 Grov 2020-10-17
Per-Erik Söderberg                  47/21/80p (1g)
Robin Myrén                             39/17/61p (1g)
Kay Dufström                            39/16/67p (1g)
Lars Werner                               38/18/55p (1g)
Anders Nilsson                          35/18/50p
Miguel Gil                                   33/16/46p
Jens Syrén                                   33/13/63p
Evert  Larsson                             33/11/73p (1g)
Patrik Högdahl                            32/16/76p

Fältträning Fin 2020-10-10
Lars Werner                              47/18/25p (2g)
Kay Dufström                           45/18/28p (1g)
Per-Erik Söderberg                  44/15/26p (2g)
Elin Isaksson                             44/12/28p (1g)
Fidan Jashari                             44/11/36p (2g)

Fältträning Grov 2020-10-10
Per-Erik Söderberg                     45/17/26p (2g)
Kay Dufström                              44/16/22p (1g)
Lars Werner                                 44/15/20p (2g)
Fidan Jashari                                 44/13/27p (2g)
Elin Isaksson                                 41/15/23p (2g)

FältCup 12 Fin 2020-09-12
Per-Erik Söderberg                  45/27/80p
Kay Dufström                           42/25/75p
Lars Werner                              39/23/63p
Anders Nilsson                         37/19/73p
FältCup 12 Grov 2020-09-12
Lars Werner                               42/26/74p
Per-Erik Söderberg                   42/24/77p R-vapen
Kay Dufström                             42/24/67p
Anders Nilsson                          36/21/64p

FältCup 11 Fin 2020-08-29
Per-Erik Söderberg                  48/23/114p
Patrik Renman                         46/22/106p
Björn-Henrik Rolfsson            45/22/109p
Kay Dufström                           44/21/100p
Robin Myrén                             41/20/100p
Mikael Kaiding                          35/18/98p
Miguel Gil                                  35/15/99p

FältCup 11 Grov 2020-08-29
Adam Nilsson                            48/23/104p
Per-Erik Söderberg                   47/23/110p
Kay Dufström                            45/23/106p
Robin Myrén                              44/22/99p
Patrik Renman                           40/16/113p
Mikael Kaiding                           35/16/98p

FältCup 10 Fin 2020-08-08
Patrik Renman                        46/20/208p
Lars Werner                             44/19/208p
Miguel Gil                                 33/13/151p
FältCup 10 Grov 2020-08-08            
Patrik Renman                          43/20/110p R-vapen
Lars Werner                               43/19/114p
Miguel Gil                                   32/15/79p

Fältträning Light Fin 2020-07-18
Per-Erik Söderberg                   48/26/48p
Kay Dufström                            48
Mikael Stefansson                    46
Adam Nilsson                            42
Jimmy Spelling                           38
Fidan Jashari                              38
Anders Nilsson                          36
Ronald Ekegren                         36
Tommy Nässén                         22
Fältträning Light Grov 2020-07-18
Per-Erik Söderberg                   45/25/40p
Mikael Stefansson                     44/25/42p
Adam Nilsson                             43
Kay Dufström                             42
Tommy Nässén                          41/25/36p
Fidan Jashari                               29

FältCup 9 Fin 2020-06-27
Patrik Renman                           47/23/123p
Per-Erik Söderberg                    46/23/119p
Lars Werner                                37/19/80p
Miguel Gil                                    30/18/59p

FältCup 9 Grov 2020-06-27
Per-Erik Söderberg                    46/24/129p
Lars Werner                                42/22/103p
Patrik Renman                            41/22/110p

FältCup 8 Fin 2020-06-20
Robin Myrén                              48/23/119p
Patrik Renman                           47/24/129p
Per-Erik Söderberg                    47/24/111p
Stig Eriksson                               47/24/117p
Lars Werner                                46/21/127p
Kay Dufström                              43/22/90p
Miguel Gil                                     40/21/106p

FältCup 8 Grov 2020-06-20
Per-Erik Söderberg                      46/23/106p R-vapen
Lars Werner                                  45/22/127p
Stig Eriksson                                 45/22/121p
Robin Myrén                                 
45/22/117p
Patrik Renman                              43/23/93p R-vapen
Kay Dufström                                41/19/74p R-vapen

FältCup 7 Fin 2020-06-13
Robin Myrén                             47/23/107p
Stig Eriksson                              46/23/110p
Per-Erik Söderberg                   45/23/116p
Lars Werner                               44/22/90p
Per Andersson                           35/19/55p
Miguel Gil                                    33/18/87p

FältCup 7 Grov 2020-06-13
Robin Myrén                               46/24/98p
Per-Erik Söderberg                    45/23/108p
Kay Dufström                              44/22/65p
Stig Eriksson                                44/21/118p
Per Andersson                            43/23/105p
Lars Werner                                 43/21/93p
Jimmy Spelling                             40/22/81p

FältCup 6 Fin 2020-05-30
Per-Erik Söderberg                   46/24/97p
Jens Syrén                                  46/24/92p
Lars Werner                               46/22/102p
Patrik Renman                          45/23/107p
Robin Myrén                              45/23/86p
Anders Nilsson                          38/20/64p
Miguel Gil                                   38/17/84p
Elin Isaksson                              37/18/77p
Jimmy Spelling                           36/20/77p
Christer Warnqvist                    33/15/54p

FältCup 6 Grov 2020-05-30
Patrik Renman                              46/23/80p R-vapen
Lars Werner                                  46/21/106p
Per-Erik Söderberg                       43/21/97p R-vapen
Jens Syrén                                      40/21/51p
Jimmy Spelling                               37/20/77p


FältCup 5 Fin 2020-05-23
Patrik Renman                           45/23/79p
Lars Werner                               45/22/110p B-vapen
Per-Erik Söderberg                   45/22/100p
Robin Myrén                              44/21/107p
Kay Dufström                            41/19/108p

FältCup 5 Grov 2020-05-23
Lars Werner                                47/23/109p
Robin Myrén                               46/23/108p
Per-Erik Söderberg                    46/22/102p R-vapen
Kay Dufström                              44/20/110p
Patrik Renman                            43/22/108p R-vapen

FälttCup 4 Fin 2020-05-02
Patrik Renman                          40/29/21p
Anders Granhagen                   39/26/15p
Lars Werner                               39/25/23p B-vapen
Jimmy Spelling                           38/28/14p
Per-Erik Söderberg                    38/27/16p
Kay Dufström                             38/27/15p
Robin Myrén                               38/26/18p
Miguel Gil                                    29/18/17p

FälttCup 4 Grov 2020-05-02
Per-Erik Söderberg                  46/34/13p R-vapen
Patrik  Renman                        42/27/25p R-vapen
Robin Myrén                             41/31/11p
Lars Werner                              41/29/34p
Kay Dufström                           31/20/27p
Jimmy Spelling                          25/20/4p

FälttCup 3 Fin 2020-04-11
Patrik Renman                         46/34/98p
Robin Myrén                             46/34/95p
Lars Werner                              46/34/92p B-vapen
Christer Eriksson                      44/33/67p
Per-Erik Söderberg                   43/33/68p
Kay Dufström                            40/30/75p
Jimmy Spelling                           39/30/76p
Christoffer Carlström               39/30/71p

FälttCup 3 Grov 2020-04-11
Robin Myrén                              45/34/82p A-vapen
Per-Erik Söderberg                   44/33/78p R-vapen
Patrik Renman                           43/33/60p R-vapen
Lars Werner                               43/30/92p A-vapen
Jimmy Spelling                           41/30/77p A-vapen
Christoffer Carlström                39/28/76p R-vapen
Kay Dufström                             33/25/48p A-vapen

FälttCup 2 Fin 2020-04-04
Patrik Renman                        47/31/116p
Per-Erik Söderberg                 47/30/122p
Robin Myrén                            46/31/95p
Lars Werner                             46/30/118p
Jimmy Spelling                         42/29/67p
Christer Eriksson                     39/25/70p
FälttCup 2 Grov 2020-04-04
Per-Erik Söderberg                  46/31/89p
Lars Werner                              45/32/112p
Patrik Renman                          45/32/82p
Robin Myrén                              43/31/67p
Jimmy Spelling                           42/28/84p

Fältträning Fin 2020-03-28
Tommy Nässén                       47/23/89p
Lars Werner                             46/24/87p
Prer-Erik Söderberg                42/25/88p
Chrieter Eriksson                     41/21/67p
Jimmy Spelling                          39/23/77p
Calin Toma                                38/21/69p
Kay Dufström                            37/20/93p
Fältträning Grov 2020-03-28
Tommy Nässén                          48/26/94p
Lars Werner                                48/26/78p
Per-Erik Söderberg                    45/24/93p
Patrik Renman                            42/25/83p
Kay Dufström                              38/19/64p
Jimmy Spelling                            30/19/61p

Fältcup 1 Fin 2020-03-14
Kay Dufström                         46/29/65p
Robin Myrén                          45/29/67p
Tommy Nässén                     44/29/50p
Lars Werner                           42/26/71p
Per-Erik Söderberg               41/29/69p
Christer Eriksson                   40/24/68p
Fidan Jashari                          40/22/69p
Jimmy Spelling                       38/26/40p
B-H Rolfsson                          36/21/59p
Olof Nilsson                           26/15/64p
Fältcup 1 Grov 2020-03-14
Per Erik Söderberg                 47/31/73p
Kay Dufström                         43/38/64p
Lars Werner                            43/25/58p
Robin Myrén                           40/27/65p
Fidan Jashari                           26/14/67p
Jimmy Spelling                        25/18/27p

Fältcup 19 Fin 2019-11-16
Kay Dufström                         43/24/109p
Patrik Renman                       43/24/102p
Lars Werner                           42/23/109p
Rolf Andersson                      42/22/104p

Fältcup 19 Grov 2019-11-16
Lars Werner                              44/24/106p
Patik Renman                           39/24/91p
Kay Dufström                           37/21/67p
Rolf Andersson                         27/15/75p

Fältcup 18 Fin 2019-11-09
Stig Eriksson                           78/85p
Rolf Andersson                       67/60p
Lars Werner                            60/81p

Fältcup 17 Fin 2019-11-02
Stig Eriksson                           47/26/131p
Pelle Söderberg                     47/25/134p
Patrik Renman                       44/23/130p
Rolf Andersson                      42/21/121p
Lars Werner                           39/23/90p
Kay Dufström                        38/19/115p

Fältcup 17 Grov 2019-11-02
Pelle Söderberg                      46/25/138p
Stig Eriksson                            45/23/132p
Patrik Renman                        44/23/121p
Per Andersson                        40/22/99p
Kay Dufström                          39/22/83p
Lars Werner                            38/18/127p

Fältcup 16 Fin 2019-10-26
Patrik Renman                       46/27/77p
Robin Myrén                          46/24/75p
Pelle Söderberg                     45/25/77p
Stig Eriksson                           45/25/75p
Lars Werner                            42/22/72p

Fältcup 16 Grov 2019-10-26
Lars Werner                             45/23/51p
Patrik Renman                        44/23/53p
Pelle Söderberg                      43/22/47p
Stig Eriksson                            42/22/58p
Robin Myrén                            41/24/51p

Fältcup 15 Fin 2019-10-19
Pelle Söderberg                      70/115p
Lars Werner                             69/101p
Stig Eriksson                            68/121p
Patrik Renman                        68/113p
Robin Myrén                           66/121p
Kay Dufström                         65/103p
Adam Nilsson                         64/104p

Fältcup 15 Grov 2019-10-19
Kay Dufström                          70/108p
Patrik Renman                        70/105p
Stig Eriksson                            69/118p
Robin Myrén                            69/111p
Adam Nilsson                          68/118p
Pelle Söderberg                       67/112p
Lars Werner                             67/99p

Fältcup 14 Fin 2019-10-12
Tommy Nässén                     45/19/85p
Johan Brandelid                    42/21/78p
Lars Werner                           42/19/68p
Fidan Jashati                          40/18/64p
Kay Dufström                        39/20/85p

Fältcup 14 Grov 2019-10-12
Lars Werner                           41/20/48p
Tommy Nässén                     38/18/66p
Johan Brandelid                    35/19/65p
Kay Dufström                        35/18/59p

Fältcup 13 Fin 2019-10-05
Pelle Söderberg                    48/22/110p
Stig Eriksson                          48/22/90p
Lars Werner                           45/22/121p
Robin Myrén                          39/20/76p
Anders Nilsson                      37/18/123p

Fältcup 13 Grov 2019-10-05
Pelle Söderberg                     47/22/110p
Stig Eriksson                           44/22/163p
Lars Werner                            43/20/83p
Robin Myrén                           43/20/82p

Fältcup 12 Fin 2019-09-21
Lars Werner                         67/111p
Pelle Söderberg                   66/109p
Patrik Renman                     63/99p
Björn-Henrik Rolfsson        61/95p
Robin Myrén                         49/80p

Fältcup 12 Grov 2019-09-21
Pelle Söderberg                    70/122p
Patrik Renman                      64/101p
Robin Myrén                          64/63p
Lars Werner                           63/98p
Tommy Nässen                      57/82p

Fältcup 11 Fin 2019-08-31
Stig Eriksson                        47/23/88p
Pelle Söderberg                  46/23/90p
Kay Dufström                      44/23/82p
Simon Orr                            40/21/74p
Lars Werner                         39/19/95p

Fältcup 11 Grov 2019-08-31

Lars Werner                         45/21/82p
Stig Eriksson                        43/20/87p
Pelle Söderberg                  42/21/71p
Kay Dufström                      34/18/57p

Fältcup 10 Fin 2019-08-17
Lars Werner                       48/20/115p
Stig Eriksson                      47/20/108p
Pelle Söderberg                46/20/114p
Kay Dufström                    45/19/102p
Per Andersson                  45/19/88p
Patrik Renman                  44/19/111p
Simon Orr                          43/18/107p
Robin Myrén                      43/17/97p

Fältcup 10 Grov 2019-08-17
Stig Eriksson                       48/20/108p
Pelle Söderberg                 47/18/113p
Robin Myrén                      46/20/79p
Patrik Renman                   44/20/107p
Lars Werner                        44/18/107p
Kay Dufström                     42/19/82P

 

Fältcup 9 Fin 2019-06-29
Pelle Söderberg                48/24/119p
Lars Werner                      45/24/121p
Simon Orr                          45/24/106p
Kay Dufström                    41/21/89p

Fältcup 9 Grov 2019-06-29
Pelle Söderberg                 46/24/126p
Lars Werner                       46/23/110p
Kay Dufström                    37/20/82p

Fältcup 8 Fin 2019-06-08
Stig Eriksson                      48/18/187p
Pelle Söderberg                 48/18/158p
Simon Orr                           47/18/168p
Tommy Nässén                  47/17/194p
Lars Werner                        45/16/136p
Robbin Myrén                     44/18/178p
Mikael Kaiding                    35/14/119p
Fältcup 8 Grov 2019-06-08
Robin Myrén                         48/18/186p
Pelle Söderberg                    48/18/177p
Tommy Nässén                     48/18/174p
Stig Eriksson                          48/18/174p
Lars Werner                           47/17/189p
Adam Nilsson                        44/18/151p
Per Andersson                       43/16/139p
Anders Pettersson                37/14/131p

Fältcup 7 Fin 2019-06-01

Stig Eriksson                      47/25/69p
Pelle Söderberg                47/25/68p
Robin Myrén                      46/24/67p
Lars Werner                       42/22/71p
Fältcup 7 Grov 2019-06-01
Pelle Söderberg                 48/25/109p
Stig Eriksson                       47/24/109p
Lars Werner                        47/24/107p
Robin Myrén                       45/22/106p

Fältcup 6 Fin 2019-05-18
Patrik Renman                 46/23/77p
Lars Werner                      44/19/74p
Simon Orr                          41/19/57p
Fältcup 6 Grov 2019-05-18
Lars Werner                      40/18/76p
Patrik Renman                  38/19/82p
Jens Syrén                          38/17/60p
Andreas Pettersson          29/12/45p

Fältcup 5 Fin 2019-05-11
Jens Syrén                         47/26/82p
Patrik Renman                 46/27/79p
Lars Werner                      43/23/85
p
Björn-Henrik Rolfsson     43/23/79p
Per Andersson                  40/23/84p
Simon Orr                         39/21/68p
Fidan Jashari                     37/23/66p
Kay Dufström                   34/21/69p
Fältcup 5 Grov 2019-05-11
PatrikRenman                  44/24/80p
Kay Dufström                   41/23/50p
Lars Werner                     40/22/77p
Jens Syrén                         37/24/81p
Fidan Jashari                     32/17/26p

Fältcup 4 Fin 2019-04-20
Pelle Söderberg               47/22/44p
Jon Christian                     46/21/49p
Stig Eriksson                     45/21/49p
Micke Stefansson             44/21/46p
Adam Nilsson                    43/18/45p
Lars Werner                       41/21/38p
Simon Orr                           40/20/47p
Fredrik Rudmalm               35/14/38p
K-A Rudmalm                      26/14/41p
Fältcup 4 Grov 2019-04-20
Stig Eriksson                         45/25/45p
Micke Stefansson                 43/20/41p
Pelle Söderberg                    42/20/39p
Lars Werner                           38/16/42p
Jon Christian                          36/16/44p
Fredrik Rudmalm                  32/16/37p
Adam Nilsson                        32/15/43p

Fältcup 2 Fin 2019-03-30

Patrik Renman                 46/33/92p
Stig Eriksson                     46/32/99p
Adam Nilsson                   46/32/95p
Per-Erik Söderberg          45/31/94p
Jon Christian                     45/31/93p
Simon Orr                          43/29/100p
Kay Dufström                    43/29/92p
Lars Werner                       40/28/70p
Fältcup 2 Grov 2019-03-30
Per-Erik Söderberg        47/35/96p
Stig Eriksson                   46/32/98p
Lars Werner                    43/30/87p
Adam Nilsson                 42/30/84p
Kay Dufström                  42/28/73p
Patrik Renman                41/28/89p
Jon Christian                    40/28/75p

Fältcup 1 Fin 2019-03-16
Stig Eriksson                  48/24/71p
Patrik Renman              46/23/66p
Kay Dufström                46/22/65p
Jon Christian                  45/22/70p
Lars Werner                   40/18/63p
Johan Brandelid            35/15/64p
Fältcup 1 Grov 2019-03-16
Stig Eriksson                48/24/75p

Patrik Renman            47/23/68p
Kay Gufström              45/22/65p
Lars Werner                 45/19/55p
Per Andersson             44/23/63p
Jens Syrén                     42/23/63p
Andreas Pettersson    37/18/34p
Jon Christian                 36/16/56p

Fältcup 19 Fin 2018-11-10

Jon Christian 74/121p
Tommy Nässén 74/117p
Robin Myrén 73/106p
Per-Erik Söderberg 72/117p
Stella Jansson 71/61p
Fidan Jashari 69/115p
Kay Dufström 67/92p
Jesper Ringvall 56/37p

Fältcup 19 Grov 2018-11-10
Robin Myrén 77/123p
Per-Erik Söderberg 71/110p
Jon Christian 68/114p
Kay Dufström 68/106p
Per Gustafsson 54/88p
Jidan Jashari 49/154p

Fältcup 18 Fin 2018-11-03
Mikael Stefansson 77/101p
Per-Erik Söderberg 77/90p
Patrik Renman 73/93p
Robin Myrén 69/59p
Simon Orr 66/63p
Kay Dufström 63/59p
Johan Brandelid 61/67p

Fältcup 18 Grov 2018-11-03
Per-Erik Söderberg 77/88p
Kay Dufström 74/68p
Robin Myrén 72/61p
Patrik Renman 71/84p
Mikael Stefansson 70/98p

Fältcup 17 Fin 2018-10-27
Tommy Nässén                        48/21/105p
Stig Eriksson                             47/21/106p
Per-Erik Söderberg                  47/21/102p
Jens Syrén                                 46/21/75p
Lars Werner                              44/20/94p
Patrik Renman                          42/21/77p
Simon Orr                                  42/15/83p
Stella Jansson                            30/18/39p
Johnny Jansson                          29/16/35p

Fältcup 17 Grov 2018-10-27
Stig Eriksson                               45/20/95p
Lars Werner                                44/19/91p
Per-Erik Söderberg                    42/19/102p
Adam Nilsson                             41/18/93p
Jens Syrén                                   39/19/72p
Patrik Renman                           38/20/70p
Stella Jansson                             26/16/40p
Johnny Jansson                          23/14/67p

Fältcup 16 Fin  2018-10-20
Stig Eriksson                         47/24/92p
Per-Erik Söderberg              47/23/88p
Jon Christian                         45/22/82p
Simon Orr                             40/19/88p
Anders Pettersson               39/20/37p
Lars Werner                          37/18/75p

Fältcup 16 Grov 2018-10-20
Stig Eriksson                         45/24/85p
Per-Erik Söderberg              44/23/88p
Lars Werner                          43/21/76p
Jon Christian                         42/21/77p
Anders Pettersson              32/17/72p

Fältcup 15 Fin 2018-10-13
Per-Erik Söderberg             47/29/86p
Tommy Nässén                   46/29/85p
Jon Christian                        45/29/83
Lars Werner                         44/26/91p
Stig Eriksson                        43/28/83p
Patrik Renman                     41/29/81p
Jens Syrén                             41/29/64p
Björn- Henrik Rolfsson       40/26/82p
Mikael Österberg                 40/24/99p
Johnny Jansson                     37/24/62p
Adam Nilsson                       37/23/72p
Kay Dufström                       37/22/85p
Margareta Melin                  35/21/73p

Fältcup 15 Grov 2018-10-13
Per-Erik Söderberg             46/28/97p
Tommy Nässén                   43/28/74p
Stig Eriksson                        41/26/82p
Jens Syrén                            41/24/85p
Lars Werner                         39/22/72p
Kay Dufström                      38/23/84p
Jon Christian                        37/24/82p
Mikael Österberg                37/22/61p
Adam Nilsson                      34/19/62p
Stella Jansson                      31/20/59p
Patrik Renman                     30/20/53p
Andreas Jansson                  25/17/44p


Fältcup 14 fin 2018-10-06
Per- Erik Söderberg       42/25/42p
Stig Eriksson                    36/23/37p
Robbin Myrén                 34/20/36p
Adam Nilsson                  34/20/29p
Per Andersson                 33/21/42p
Andreas Pettersson         33/17/37p
Stella Jansson                    32/21/21p
Margareta Melin               32/16/30p
Simon Orr                          25/18/14p

Fältcup 14 Grov 2018-10-06
Per-Erik Söderberg          43/27/41p
Patrik Renman                 39/25/30p
Adam Nilsson                   39/22/34p
Stig Eriksson                     38/22/30p
Robin Myrén                     33/18/33p
Andreas Pettersson         29/17/38p
Miguel Gil                          28/15/28p
Jens Syrén                          26/15/21p

Fältcup 13 fin 2018-09-22
Stig Eriksson 46/22/91p
Tommy Nässén 43/21/93p
Per-Erik Söderberg 40/18/90p
Stella Jansson 35/18/58p

Fältcup 13 Grov 2018-09-22
Per-Erik Söderberg 46/26/153p
Stig Eriksson 45/25/146p
Tommy Nässén 44/25/152p

Fältcup 12 Fin 2018-09-01
Lars Werner                 48/17/68p
Pelle Söderberg          45/17/72p
Simon Orr                    42/17/65p
Kay Dufström              40/17/57p
Olof Nilsson                 39/17/63p

Fältcup 12 Grov 2018-09-01
Pelle Söderberg        46/21/123p
Lars Werner              46/21/99p
Kay Dufström           29/14/75p
Olof Nilsson              21/10/64p

Fältcup 11 Fin 2018-08-18
Jens Syrén                46/20/72p
Tommy Nässén       44/18/74p
Per Andersson         43/20/63p
Lars Werner              29/16/72p
Fältcup 11 Grov 2018-08-18
Lars Werner               42/17/70p
Jens Syrén                   39/18/62p
Per Andersson           35/12/65p

Fältcup 10 Fin 2018-07-21
Per-Erik Söderberg 48/28/200
Jon Christian 47/27/197
Simon Orr 44/25/175
Miguel Gil 32/21/116

Fältcup 9 Fin 2018-07-07
Per-Erik Söderberg 46/21/177p
Jon Christian 44/23/176p
Patrik Renman 41/20/177p
Jens Syrén 40/20/106p
Kay Dufström 38/19/153p
Mikael Österberg 35/17/99p
Andreas Pettersson 26/12/86p

Fältcup 9 Grov 201/-07-07
Robin Myrén 45/22/165p
Patrik Renman 40/22/124p
Per-Erik Söderberg 38/21/146
Jon Christian 37/21/134p
Kay Dufström 35/20/109p
Mikael Österberg 35/18/83p
Jens Syrén 30/15/77p
Andreas Pettersson 27/16/44p

Fältcup 8 Fin 2018-06-09
Tommy Nässén                           46/24/22p
Sig Eriksson                                  42/21/13p
Per-Eik Söderberg                       41/21/20p
Jon Christian                                 40/23/19p
Patrik Renman                             38/20/15p
Adam Nilsson                               36/20/20p
Kay Dufström                               32/19/5p
Lars Werner                                  31/16/22p
Robin Myrrén                                27/17/23p

Fältcup 8 Grov 2018-06-09
Per-Erik Söderberg                         47/25/14p
Robin Myrrén                                  46/24/23p
Tommy Nässén                               42/24/16p
Kay Dufström                                  40/24/19p
Stig Eriksson                                    39/22/18p
Patrik Renman                                36/18/14p
Lars Werner                                     34/17/11p
Jon Christian                                    30/15/7p

Fältcup 7 Fin 2018-06-02
Per-Erik Söderberg                       48/28/55p
Stig Eriksson                                   45/28/39p
Jon Christian                                   43/27/51p
Lars Werner                                    43/27/41p
Christoffer Carlström                    43/26/37p
Simon Orr                                        37/25/40p
Stella Jansson                                  33/24/40p
Miguel Gil                                         33/24/24p
Adam Nilsson                                  30/17/20p

Fältcup 7 Grov 2018-06-02
Per-Erik Söderberg                          47/29/57p
Lars Werner                                      40/27/48p
Jon Christian                                     40/26/48p
Stig Eriksson                                     40/26/40p
Robin Myrén                                     37/27/48p
Adam Nilsson                                   35/26/40p

Fältcup 6 Fin 2018-05-19

 1. Tommy Nässén            46/26/67
 2. Jon Christian                 45/22/58
 3. Per-Erik Söderberg      44/26/60
 4. Lars Werner                  44/25/53
 5. Jens Syrén                      42/25/51
 6. Stig Eriksson                  42/24/46
 7. Fidan Jashari                  41/26/53
 8. Christoffer Carlström   41/25/47
 9. Simon Orr                       35/20/54
 10. Stella  Jansson               34/23/24
 11. Miguel Gil                       28/16/36

Fältcup  6  Grov 2018-05-19

 1. Stig Eriksson               45/25/53
 2. Per-Erik Söderberg    43/24/53
 3. Lars Werner                43/21/55
 4. Jon Christian               40/21/45
 5. Jens Syrén                    39/24/50
 6. Christoffer Carlström 27/21/11
 7. Fidan Jashari                17/12/15

Fältcup 5 Fin 2018-05-12

 1. Per-Erik Söderberg      47/25/104
 2. Patrik Renman             45/24/104
 3. Stig Eriksson                 45/23/97
 4. Rolf Andersson            44/25/105
 5. Lars Werner                  42/25/95
 6. Simon Orr                      42/23/91
 7. Christer Eriksson           42/22/101
 8. Jon Christian                   42/20/100
 9. Tommy Nässén              40/21/101
 10. Adam Nilsson                  37/20/83
 11. Stella Jansson                36/22/69
 12. Kay Dufström                   35/20/82

Fältcup 5 Grov 2018-05-12

 1. Stig Eriksson                     45/22/83
 2. Per-Erik Söderberg          44/24/101
 3. Lars Werner                      43/22/110
 4. Patrik Renman                  42/25/68
 5. Jon Christian                      41/19/89
 6. Kay Dufström                     35/20/98
 7. Christer Eriksson               34/21/49
 8. Adam Nilsson                    32/19/81

Fältcup 4 Fin 2018-04-28
Tommy Nässén 75/66
Per-Erik Söderberg 75/54
Jon Christian 75/52
Kay Dufström 75/42
Patrik Renman 73/45
Stig Eriksson 73/38
Lars Werner 72/41
Per Anderssson 71/44
Stella Jansson 71/43
Karl Schwed 71/42
Simon Orr 66/38

Fältcup 4 Grov 2018-04-28
Stig Eriksson 76/60
Lars Werner 69/50
Per-Erik Söderberg 65/50
Patrik Renman 65/45
Kay Dufström 64/47
Jon Christian 64/38
Tommy Nässén 27/0

Fältcup 3 Fin 2018-04-14
Tommy Nässén 48/29/97
Jon Christian 46/2872
Per-Erik Söderberg 44/28/79
Stig Eriksson 44/28/76
Kay Dufström 42/26/91
Lars Werner 41/26/45
Rolf Andersson 39/26/74
Simon Orr 38/23/87

Fältcup 3 Grov 2018-04-14
Per-Erik Söderberg 46/28/93
Stig Eriksson 44/27/81
Jon Christian 39/24/66
Lars Werner 28/26/64
Tommy Nässén 38/25/61
Kay Dufström 38/25/48