Sommar Cuppen

2024-07-13 Sommarcupträning (istället för fältträning)
Träning  Grov       Precision    Tillämpning   Totalt  Antal X   (G)     (TG)
Lars Werner    A            168p            48p               216p      1            3         3
Kay Dufström  A            162p            43p               205p      0            2        0

2024-07-11 SommarCuppen Nr 2 2024
Nybörjar Cup          Precision    Tillämpning   Totalt  Antal X     (G)     (TG)
Robert Forsling              159p             46p               205p       1             0         0
Tone Berggren               157p             42p               199p       2              0         0
Lars Lundin                     131p             40p               171p       1             0          0
Peter Karlgren                129p              30p              159p        0             0          0
Fredrik Karlgren              107p             31p               138p       0             0          1

Övriga FinCup          Precision    Tillämpning   Totalt  Antal X    (G)       (TG)
Pontus Nilsson                183p              75p               258p       4            3           4
Lars Werner                     174p              66p               240p       2           3           4
Patrik Renman                 174p              65p               239p       4           2           4
Mats Nilsson                    174p              52p               226p       3            1           2
Kay Dufström                  154p              70p               224p       1            1           4
Björn H Rolfsson             170p               48p              218p       1            2           1
Tomas Andersson           171p               45p              216p       2            2           2
Margareta Melin              175p               38p              213p       3           1           0
Rolf Andersson                 161p               52p              213p       0          0           1
Jon Christian                      161p               44p              205p       1          2           0
Mikael Kaiding                   145p               35p              180p       0          0           1
Övriga GrovCup          Precision    Tillämpning   Totalt  Antal X    (G)       (TG)
Andreas Öhlén    A             172p               56p              228p        4         3           2
Adam Rech          A             180p               44p              221p        2         4           0
Miguel Gil             A             148p               36p              184p        2         2           0
Johan Dahlin        A             139p               13p               152p       1         0           0

2024-07-04 SommarCuppen Nr 1 2024 

Nybörjar Cup          Precision    Tillämpning   Totalt  Antal X       (G)       (TG)
Tone Bergren                162p                 54p           216p         0              0           3
Tomas Skyllkvist           156p                  41p          197p          1              0           2
Lars Lundin                   143p                  44p          187p          0               0          0
Peter Karlgren               147p                  24p          171p          1              0           0
Övriga FinCup          Precision    Tillämpning   Totalt  Antal X       (G)       (TG)
Christoffer Carlström     181p                 68p          249p         4              2           4
Patrik Renman                 164p                 73p          237p         2              0           4
Margareta Melin              175p                 62p           237p        2               2           2
Johan Brandelid               178p                 58p           236p         1              1          3
Lars Werner                     168p                 48p            216p         0              1          3
Mikael Kaiding                 143p                  41p           184p         1               1         2
Göran Carlström             118p                  27p           145p         0               0         0
Övriga GrovCup          Precision    Tillämpning   Totalt  Antal X       (G)       (TG)
Andreas Öhlén    A           162p                  36p           198p         1             1           0
Jon Christian        A           130p                  16p            146p         0             0          0