Vinterfältskjutning 2019-2020

Vinter Grovfält  kan skjutas med A, B, C eller R vapen med
möjlighet att skjuta två varv där första varvet räknas.

Vinter Grovfält 2020-02-29
Kay Dufström                            77/96 p A-vapen
Robyn Myrén                             76/92 p C-vapen
Fidan Jashari                              72/85 P C-vapen
Lars Werner                               71/95 p B-vapen
Patrik Renman                           70/104 p Vapen ?
Jimmy Spelling                            70/88 P C-vapen
Christoffer Carlström                70/79 p A-vapen
Rolf Andersson                           69/93 p C-vapen
Per – Erik Söderberg                    ? /71 P R-vapen
Tommy Nässén                           62/81 p R-vapen

Vinter Grovfält 2020-02-22
Per-Erik Söderberg                    46/27/78p R-vapen
Kay Dufström                             44/27/68p A-vapen
Lars Werner                                43/22/90p B-vapen
Stig Eriksson                               42/25/79p A-vapen
Jimmy Spelling                           38/20/75p  A-vapen
Rolf Andersson                          37/19/78p C-vapen


Vinter Grovfält 2020-02-15
Stig Eriksson                               46/28/104p A-vapen
Per-Erik Söderberg                    45/28/88p   R-vapen
Kay Dufström                             43/27/81p   A-vapen
Lars Werner                                42/25/102p A-vapen

Vinter Grovfält 2020-02-08
Lars Werner                               46/24/32p C-vapen
Per-Erik Söderberg                   45/25/26p R-vapen
Patrik Renman                          45/23/29p A-vapen
Kay Dufström                            44/24/32p A-vapen
Jimmy Spelling                           44/23/36p C-vapen
Stig Eriksson                               43/23/26p A-vapen
Johan Brandelid                         42/21/23p A-vapen
Robin Myrén                               41/23/24p B-vapen

Vinter Grovfält 2020-02-01
Robbin Myrén                           85/23p  C-vapen
Stig Eriksson                              83/19p  A-vapen
Kay Dufström                            81/21p  A-vapen
Lars Werner                               77/21p  B-vapen
Per-Erik Söderberg                   74/19p  R-vapen
Jimmy Spelling                           35/25p  A-vapen

Vinter Grovfält 2020-01-25
Robin Myrén                            48/34/21p C-vapen
Per-Erik Söderberg                 46/34/14p R-vapen
Stig Eriksson                             44/32/23p A-vapen
Kay Dufström                           44/31/20p A-vapen
Mikael Stefansson                   44/30/16p A-vapen
Lars Werner                              40/29/15p A-vapen
B-H Rolfsson                             32/24/18p A-vapen
Jon Christian                             26/20/13p A-vapen
Jimmy Spelling                          26/19/13p A-vapen

Vinter Grovfält 2020-01-18
Robin Myrén                            81/87p A-vapen
Per-Erik Söderberg                 76/87p A-vapen
Stig Eriksson                            73/90p A-vapen
Kay Dufström                          65/86p A-vapen
Jimmy Spelling                        36/58p A-vapen

Vinter Grovfält 2020-01-10
Stig Eriksson                            47/28/71p  A-vapen
Robin Myrén                            47/28/70p  R-vapen
Kay Dufström                          46/27/66p  A-vapen
Per-Erik Söderberg                 45/28/61p  A-vapen
Lars Werner                             43/25/71p  A-vapen
David                                         38/25/55p C-vapen
Fidan Jashari                             37/25/14p A-vapen
Jimmy Spelling                         18/14/12p A-vapen

Vinter Grovfält 2020-01-04
Stig Eriksson                           80/39p  A-vapen
Lars Werner                            74/35p  A-vapen
Mikael Österberg                   73/42p  A-vapen
Per-Erik Söderberg                66/34p  A-vapen
Rolf Andersson                      66/24p  C-vapen
Kay Dufström                         65/42p  A-vapen
Adam Nilsson                         55/41p  R-vapen

Vinter Grovfält 2019-12-28
Lars Werner                            71/42p A-vapen
Stig Eriksson                           71/34p A-vapen
Robin Myrén                           63/37p R-vapen
Jon Christian                           59/33p R-vapen
Jack Christian                          50/15p C-vapen

Jul Grovfält 2019-12-24
Stig Eriksson                          47/18/59p A-vapen
Lars Werner                           46/18/65p A-vapen
Pontus Nilsson                      42/17/38p R-vapen
Fredrik Rudmalm                  40/19/69p C-vapen
Karl-Arne Rudmalm              36/15/37p C-vapen

Vinter Grovfält 2019-12-14

Robin Myrén                          73/176p
Kay Dufström                         69/161p
Patrik Renman                       67/142p
Lars Werner                           62/143p
Pelle Söderberg                     61/153p
Miguel Gil                                52/124p
Jon Christian                           52/86p

Vinter Grovfält 2019-11-23
Robbin Myrén                      47/21/131p
Lars Werner                         43/21/119p
Pelle Söderberg                   43/21/88p
Kay Dufström                       38/21/95p

Vinter Grovfält 2019-11-23
Kay Duftström 72/77p
Tommy Nässén 65/65p
Anders Granhagen 55/62p