Skjutprogram

Skjutprogram 2022 fastställs på årsmötet
Tillsvidare gäller vår Skjutkalender på förstasidan.
Hämta förslag till Skjutprogram 2023 här.

Detta skjutprogram är ENBART ett stomprogram som visar vilka skjutningar som var planerade då programmet lades. Vilket normalt sker i oktober året innan då kretsen ska ha datum för våra planerade krets och rikstävlingar.
Alla tillägg, ändringar, SKJUTFÖRBUD och utlåning av bana läggs löpande in i  vår öppna  TÄVLINGSKALENDER.
Det är alltså mycket viktigt att du ofta tittar på Tävlingskalendrarna för att ha koll på om det är skjutförbud eller inte.

På grund av den pågående  Covid19 pandemin kommer planerade inbjudnings tävlingar att ställas in tills restriktionerna medger att mins 50 personer får samlas och att tävlingen kan genomföras på ett smittosäkert sätt.

Det förekommer med andra ord, vid ett flertal tillfällen, under året att det står skjutförbud i Tävlingskalendern, men inte står något i skjutprogrammet. Då gäller alltså skjutförbud.

TÄNK PÅ SÄKERHETEN! Är det mer än en skytt på banan ska en skjutledare utses

Vi vill påminna om att skjutning ej får ske före kl  07.00 och efter kl 21.00 på vardagar, samt före 09.00 och efter 19.00 på helger och röda dagar.
Det innebär att det är tillåtet att skjuta på klubbens skjutbanor 07.00 till 21.00 alla vardagar, och 09.00 till 19.00 på helger och röda dagar, förutom då skjutprogrammet eller anslag på skjutbanan eller hemsidan, informerar om restriktioner.

2022 års skjutprogram är nu publicerat ovan.
Organiserad skjutning i form av nybörjarträning och cuper börjar på vardagar kl 18.00 (12.00 för vet. ons-, fre- och söndag) och på lördagar kl 10.00 och ca 12.00
De dagar och tider det inte är inplanerat skjutning eller annat enl programmet är det träning enl stomprogram eller fri träning.
Ev. ändringar och restriktioner anslås vid skjutbanan och på klubbens hemsida krpk.se.

CUPERNA
Cuperna skjuts vid 5-16 tillfällen vardera. De tre till fem bästa resultaten (beroende på cup) räknas för resp. skytt och cup i sluträkningen. Poängräkning görs så att bästa resultat för dagen får 30 p, 2an 28 p, 3an 26 p osv.
Skjutkort läggs i brevlådan eller lämnas till redovisningsansvarig.
För att cupskjutningen ska genomföras ska minst tre skyttar vara med.

Bancup
Skjuts som bana 7 serier med en föregående provserie. Två delcuper: Fin(C+B) och grov (A+R). Endast en klass går att skjuta i vid resp. tillfälle.
”Final skjutning” för grov sker i näst sista cupomgången, och i FIN den sista.

Fältcup
Skjuts på 8 stationer a 6 skott. Två delcuper: Fin(C+B) och grov (A+R). Möjlighet finns att skjuta bägge vid resp. tillfälle.
VÄ får använda stödhand på alla stationer

Magnumfältcup
Skjuts på åtta stationer a 6 skott. Alla vapengrupper utom friklass tillåtna.          Varannan gång begränsas piplängden till max 6,5″.

Magnumbancup
Skjuts i sex serier a 5 skott+ provserie. Ej friklass. Varannan gång begränsas piplängden till max 6,5″.

Magnumban Vintercup
Skjuts i sex serier á 5 skott + provserie. Ej friklass (M5). Var tredje gång är alla vapen upp till 12″ därefter max 6,5″ och tredje gängen Pistol M6 och M22.
Om någon deltävling inte kan genomföras ställs den in och skjuts vid nästa möjliga tillfälle. Finalen skjuts med pistol M6 eller M22. De 6 bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör resultatet i senaste cuptävlingen.

Veterancup
Skjuts som ban 6 serier +provserie. Endast skytt som  fyller 60 eller mer under året deltar i cupen. Stödhand tillåten.

Snubby
Skjuts endast med snubbyvapen revolver max piplängd 3 tum, pistol max 4 tum och kaliber 380 acp.

Militär snabbmatch
Skjuts som helmatch 4 stycken 5 skotts serier på 10, 8 och 6 sekunder, totalt 65 skott inkl. provserie. Två delcuper: Fin(C+B) och grov (A+R).

Priser utdelas dels i form av  medalj till 1 – 3 plats i slutsammandraget. 1:an får också inteckning i Cupens vandringspris där skylt graveras.  Priser delas normalt ut på årsmötet. Cuppens vandringspris kan inte erövras.
Vid lika resultat i slutsammandraget för två skyttar vinner den som har högst resultat vid sista cuptävlingen.
Resultat publiceras löpande på klubbens hemsida

Ev. ändringar, restriktioner och utlåningar av banan anslås på hemsidan KRPK.SE och på banan.
TÄNK PÅ SÄKERHETEN. Propp, bricka ska alltid användas
och skjutledare ska utses vid varje skjutning.