Styrelse och funktionärer

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen har ordinarie möte en gång per månad, undantaget januari och juli.
Årsmöte ska hållas varje år innan mars månads utgång.

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller en speciell funktion är du välkommen att skicka e-post: styrelsen@krpk.se där du når samtliga styrelsemedlemmar.

Klubbens styrelse 20224
Ordförande Lars Werner  070 544 80 60
styrelsen@krpk.se
Vice ordförande Mats Nilsson 0706482330
nnm@telia,com
Sekretera

Vice  Sekreterare

Olof Nilsson

Christoffer Carlström

styrelsen@krpk.se

0736274891

Kassör Johan Dahlin 0703025520
styrelsen@krpk.se
Ledamöter
Kay Dufström

Patrik Högdahl

0704992628

0707181069

Suppleanter Björn-Henrik Rolfsson
Christina Andersson
0723418075

0734333964

Banprecision
Johan Brandelid
Annette Brandelid
Björ-Henrik Rolfsson

Magnum Ban & Fält
Patrik Renman
Miguel Gil
Adam NilssonMilitär Snabbmatch
Lars Werner
Kay Dufström