Att börja skjuta

Du kan läsa mer om hur man blir medlem här.

Det finns många fördomar om pistolskytte. Många tror att det är ”häftigt” att skjuta pistol. Man är macho.
Inget kan vara mer fel! Den som vill lyckas i sporten måste ha helt andra egenskaper. Ödmjukhet och förmåga att kunna ta en motgång är viktigt. Snabbtänkthet, reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga och finmotorisk känsla är andra bra egenskaper.

Hur kommer man igång?
För att kunna börja med pistolskytte söker man inträde och går med i en pistolskytteklubb.
Individer som antas som medlemmar i vår förening ska ha personlig
mognad samt förmåga och vilja att följa lagar och regler. De får inte heller ägna
sig åt kriminell verksamhet eller missbruka alkohol eller droger. Det är inte
heller förenligt med medlemskap i föreningen, att samtidigt vara
medlem i organisation som associeras med organiserad brottslig verksamhet
eller terrorism.

Intagning av nya medlemmar sker löpande under året. Vanligast är att man kontaktar någon som man redan känner i kubben, och följer med den till våra skjuttillfällen, så att klubben får möjlighet att lära känna individen.
Utöver detta så sker många intagningar av nya medlemmar i samband med de utbildningstillfällen som anordnas av klubben.

Säkerheten vid hanterandet av vapen är av största vikt och utbildningen ger grundläggande kunskaper i säker vapenhantering. Du får givetvis också lära dig att skjuta och förstå hur skyttet bedrivs.

Ungdomar kan börja skjuta luftpistol i 10 års åldern, givetvis får även föräldrarna skjuta. Luftpistol skjuts på 10 m på en inomhusbana och bedrivs huvudsakligen under tiden september till april. I luftpistolshallen finns vapen att låna och tavlor och kulor att köpa

För att börja skjuta krutvapen bör man vara minst 14–15 år och gärna (men inget krav) ha provat luftpistolsskytte först då det är en mycket bra skytteutbildning. Krutladdad pistol skjuts på 25 m på bana utomhus. Under utbildningen får man låna vapen av klubben. Ammunition har vi att sälja vid träningstillfället. Krutskytte sker under vår, sommar och höst.

Vill du prova pistolskytte?
Hör av dig till styrelsen i Kristinehamns Pistolklubb så får du mer information.

Tävlingsgrenar
Det finns många olika pistolskyttegrenar. De första grenarna du kommer i kontakt med är i regel precisionsskjutning. Precisionsskyttet är grunden i allt pistolskytte.

Skyttarna är indelade i klasser allt efter ålder och skjutskicklighet. Hela familjen kan vara med och tävla mot jämbördiga.

Fältskjutning
Den största och populäraste grenen i Sverige är fältskjutning. Man tävlar på särskilt avlysta områden, ofta i skogsterräng. Målen består av olika fältskyttemål av papp. Det kan vara cirklar, trianglar, ovaler och även militära figurer. Tiderna är korta, i regel mellan 6 och 18 sekunder. Man går i patruller om 5 – 12 skyttar och skjuter på olika skjutstationer oftast åtta till antalet. Målen är uppsatta på olika avstånd och i olika skjutriktningar och visas på varierande sätt. De kan vara fasta, rörliga i sida, uppdykande – försvinnande och fallande. Fältskytte är en uppskattad tävlingsform som brukar samla ett stort antal skyttar.

Läs mer…..

Precisionsskjutning
En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 5 minuter. Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. En mästerskapstävling såsom svenskt mästerskap, landsdelsmästerskap eller kretsmästerskap omfattar 10 serier, d.v.s. 50 skott. En nationell tävling eller en kretstävling kan omfatta 6 serier. Även 7 och 10 serier förekommer.

Läs mer…..

Magnumfältskjutning
Magnumfältskjutning är en relativt ny gren inom pistolskyttet. Man skjuter på fältskyttefigurer på långa avstånd och på längre tider (40 – 100 sek) än i vanlig fältskjutning. Man skjuter med grovkalibriga revolvrar och pistoler som laddas med magnumammunition. Det gäller här, som i vanlig fältskjutning, att träffa målen, men också att träffa mitt i de ringade mål som finns på många stationer. Poängen i de ringade målen är ofta avgörande för placeringen på tävlingarna.

Läs mer……

Magnumprecision
Förbundets yngsta gren, upptagen 2014. En banskyttegren där man skjuter mot pistoltavla på 50 m med grovkalibriga vapen. 10:ans ring är precis som i vanlig precisionsskjutning endast 50 mm. Detta kräver enorm precision med de grovkalibriga vapen skyttarna använder.

Läs mer….

Militär snabbmatch
Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid.
Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupp A, B,C och R. Eftersom samtliga vapengrupper har samma skjuttid, tillåts stödhand i vapengrupp A och R. Veteran äldre har även tillåtelse att använda stödhand i vapengrupp C.
Tavlan som används är den internationella snabbpistoltavlan.

Läs mer…..

Ammunition
Ammunitionen bekostar man själv. Priset för kaliber .22 ligger mellan 30 öre och 1 kr per patron, beroende på kvalitet. Det går åt mellan 35 och 70 patroner på en tävling. En patron grovkalibrig pistolammunition kostar från 2 kr och uppåt, beroende på ammunitionssort.
Luftpistolkulor kostar ca 55 kr för 500 st.

Vapen och vapenskåp
För att få köpa ett eget krutvapen måste man ha sökt och fått en vapenlicens. Denna utfärdas av polisen och man måste uppfylla ett antal specificerade krav för att få den. Polisen eller klubbens styrelse kan ge mer information.
De vanligaste tävlingsvapnen kostar mellan 9.000 och 15.000 kr. Det finns billigare vapen, men dessa saknar oftast bra skjutegenskaper. Begagnade vapen finns att köpa i begränsad omfattning, men andrahandsvärdet på bra vapen är ofta högt. Det går ofta att hitta ett begagnat vapen av hyfsad kvalité för 3-5000kr.
Ett säkerhetsskåp måste man ha. Kostnad 4.000 kr och uppåt.