Vapenlicens

Krav för vapenlicens
Hårda krav ställs på den som söker licens för innehav av skjutvapen. För att få inneha vapen och ammunition måste du ansöka om vapenlicens. Du ska ha fyllt 18 år (vissa undantag finns), vara laglydig och skötsam och kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen.

Du ska ha varit aktiv medlem i en skytteförening, som utövar den skyttegren som vapnet är avsett för, i minst sex månader och ha visat särskild skjutskicklighet (ha skjutit guldmärke). Dessutom krävs att förvaringskraven är uppfyllda.

När du ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen kontrollerar polisen att du är lämplig. Om du gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter viss tid, beroende på exempelvis brottets svårighetsgrad, kan du ansöka på nytt.

Tidsbegränsad licens
Licens för enhandsvapen är tidsbegränsad och gäller fem år i taget. Sedan måste du ansöka på nytt. Du måste skicka in ansökan om förnyelse av ditt tillstånd (licens) senast fyra veckor innan det blir ogiltigt.

Krav på skjutskicklighet (Guldmärke)
En skytt som söker licens, måste ha klarat fodringarna för pistolskyttemärket i Guld, någon gång under de senaste 24 månaderna. Detta kan göras på lite olika sätt, beroende på statusen på skytten.

Grundkraven är att man ska skjuta 3 st precisionsserier där kraven är lite olika beroende på ålder och vapen mm, samt 3 st tillämpningsserier där det smidigaste är ett cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående 45°, där man ska ha 6 träff med en skjuttid på 15 sekunder.

Godkända guldserier i precision kan endast uppnås genom vanlig precisionsskjutning, stående utan stödhand mot en precisionstavla, när det gäller nybörjare och alla andra som ännu inte har erövrat det faktiska Pistolskyttemärket i Guld.

Om man tidigare har erövrat pistolskyttemärket i guld, så kan man de efterföljande åren (alltså tidigast 4 år efter att man börjat med skytte), istället för vanlig precisionsskjutning, skjuta godkända guldserier genom Magnumprecisionsskytte istället. Detta ska då göras med vapen och krav enligt skjuthandbokens krav för magnumprecision (kikare får ej användas för att guldserien ska räknas).
Även här går det att använda magnumvapen i tillämpningsserierna. Mer om detta står i skjuthandboken.

Poängkrav och rabatter
Vapengrupp                                 A                          B                          C
Guldkrav                                        43                        45                        46

För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.
För Magnumprecision gäller samma krav som vapengrupp A ovan, samt att samma åldersrabatter ges.

Pistolskyttekort.
Förbundet (inte polisen) kräver av oss föreningar att de skyttar vi skriver föreningsintyg till, ska ha pistolskyttekort. Det innebär att alla som har för avsikt att söka vapenlicens i framtiden, måste skaffa pistolskyttekort först.

Aktivitetskrav
För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som inte sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning och söker ett första enhandsvapen:
– ha  varit  medlem  i  en skytteklubb i minst sex månader och
– under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar, tränat eller tävlat och/eller representerat föreningen i externa  tävlingar,  sammantaget  i  genomsnitt  minst  två  gånger  per  månad.

För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning och söker ytterligare enhandsvapen:
– ha  varit  medlem  i  en skytteklubb i minst sex månader och
– Under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar, tränat eller tävlat och/eller representerat föreningen i externa  tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad.
– kan visa att han eller hon inom ramen för kravet på aktivt medlemskap  har  tränat  eller  tävlat  minst  två  gånger  under  de  senaste  sexmånaderna  med  respektive enhandsvapen  som  sökanden redan innehar tillstånd för.

För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning och söker förnyelse av ett tillstånd för ett enhandsvapen:
– ha  varit  medlem  i  en skytteklubb i minst sex månader och
– under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar, tränat eller tävlat och/eller representerat föreningen i externa  tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad.
– kan  visa  att  han  eller  hon  har  tränat  eller  tävlat  med  sökt  vapen minst fyra gånger per år de senaste två åren.

Undantag från kravet på aktivitet får göras vid ansökan om förnyat tillstånd att inneha vapen om det finns särskilda skäl, såsom uppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller utlandstjänstgöring.