Veteranresultat

Resultat
Där inget annat anges gäller C-Vapen

2022-12-30 Veteranträning
Göran  Högfält               180p 
Övriga 25m
Stig Eriksson                  266p 3x (4G)
Fredik Grahn                 245p 1x (2G)
Övriga 50m
Christer Warnqvist        233p (1G) M7

2022-12-28 Veteranträning
Lars Werner                   277p 6x (6G)
Stig Eriksson                  258p 2x (1G) 
Christina Andersson     219p 
Övriga 25 m
Håkan Eriksson              262p 2x (4G) A-vapen
Fredrik Gran                   208p 

2022-12-23 Veteranträning
Mats Nilsson                            270p 6x (4G)
Göran Högfält                          248p 3x 
Övriga 25 m
Håkan Eriksson                        268p 9x (3G)
Övriga 50 m
Christer Warnqvist                  238p (2G) M7

2022-12-21 Veteranträning
Lars Werner                               270p 5x (5G)
Christina Andersson                 242p 
Göran Högfält                            229p 1x
Miguel Gil                                    216p B-vapen
Sune Lindblom                           211p (1G)
Övriga 25m
Fredrik Gran                                248p

2022-12-18 Veteranträning
Lars Werner                               262p 2x (2G)
Sune Lindblom                          248p 1x 
Göran Högfält                           227p 1x (1G)

2022-12-14 Veteranträning
Lars Werner                              260p 2x (5G)
Christina Andersson                254p 3x (1G)
Miguel Gil                                  231p (1G) B-vapen

2022-12-11 Veteranträning
Lars Werner                                   263p 1x (4G)
Sune Lindblom                              245p 1x (1G)
Christina Andersson                     214p 
Övriga 25 m
Johan Dahlin                                   224p
Marcus Andersson                          96p 2x (1B)   A-vapen                        
Övriga 50 m Se Magnumprecision

2022-12-09 Veteranträning
Lars Werner                                   260p 2x (3G)
Sune Lindblom                              250p 2x (1G)
Miguel Gil                                        174p A-vapen
Övriga 25 m
Johan Dahlin                                  217p 3x
  
2022-12-07 Veteranträning
Lars Werner                                   268p 3x (4G)
Sune Lindblom                              256p 3x (3G)
Christina Andersson                    246p 5x (1G)
Göran Högfält                               222p 1x
Fältträning
Miguel Gil                                      34/42 7fig 310 p (2TG) R-vapen

2022-12-04 Veteranträning
Mats Nilsson                                 259p 2x (3G)
Sune Lindblom                             252p 2x (2G)
Göran Högfält                               245p         
Övriga 25 m
Andreas Öhlén                             219p 2x (6B)
Ville Öhlén                                     218p (5B)
Sixten Öhlén                                 197p (3B)
Övriga 50 m Se Magnumprecision

2022-12-02 Veteranträning
Lars Werner                                  262p 3x (5G)
Stig Eriksson                                 260p 2x (3G)
Göran Högfält                              256p 2x (1G)
Sune Lindblom                            244p 1x (1G)
Miguel Gil                                      194p 1x  B-vapen

2022-11-30 Veteranträning
Lars Werner                                264p 2x (3G)
Sune Lindblom                           253p 1x (1G)
Göran Högfält                             249p 
Miguel Gil                                     232p 2x (1G) B-vapen
Christina Andersson                   212p 
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                             216p 3x

2022-11-27 Veteranträning
Lars Werner                               269p 3x (5G)
Göran Högfält                            251p 1x (2G)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                       257p 4x (3G)
Andreas Öhllén                        233p 2x 
Ville Öhlén                                 181p 1x
Henrik Guldhammer                173p       
Övriga 50 m Se Magnumprecision

2022-11-25 Veteranträning
Stig Eriksson                              259p 1x (2G)
Lars Werner                               258p 3x (5G)
Göran Högfält                            252p 1x
Christina Andersson                 221p 1x
Miguel Gil                                    191p 
Övriga 50 m
Mikael Österberg                       233p 1x (1G) M6

2022-11-23 Veteranträning
Sune Lindblom                          260p 3x (2G)
Christina Andersson                 256p 1x (1G)
Lars Werner                                245p 4x (2G)
Göran Högfält                             245p (2G)
Miguel Gil                                     188p 2x (1G)

2022-11-20 Veteranträning
Sune Lindblom                           257p 5x (2G)
Övriga 50 m Se Magnumprecision

2022-11-18 Veteranträning
Lars Werner                                270p 5x (5G)
Christina Andersson                  251p 
Göran Högfält                             231p 2x
Sune Lindblom                           225p (1G)
Miguel Gil                                    179p
Övriga 25 m
Johan Dahlin                                222p

2022-11-16 Veteranträning
Lars Werner                               273p 6x (5G)
Sune Lindblom                          248p 1x (1G)
Christina Andersson                 243p (1G)
Göran Högfält                            220p 1x (1G)
Börje Millberg                             203p (1G) A-vapen
Miguel Gil                                    201p 1x 
Övriga 25 m
Jens Syrén                                   276p 4x (6G)
Ola Stein                                      226p 1x

2022-11-13 Veteranträning

Sune Lindblom                          220p 1x
Göran Högfält                            (156p 1x) (Endast serie 1-4)
Övriga 25 m
Jens Syrén                                   278p 4x (4G)
Annette Brandelid                     261p 5x
Andreas Öhlén                           230g 1x
John Gren                                    225p
Ville Öhlén                                   203g 1x
Sixten Öhlén                               191p 2x
Johan Dahlin                               184p
Övriga 50 m Se Magnumprecision

2022-11-11 Veteranträning
Lars Werner                              265p 3x (4G)
Stig Eriksson                              258p 1x (1G)
Göran Högfält                            246p 1x 
Sune Lindblom                          241p 1x (2G)
Roland Tunér                             212p 1x
Miguel Gil                                    210p (1G) B-vapen
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                          277p 4x (6G)
Fidan Jashari                              249p 1x (1G)
Johan Dahlin                               226p 2x 

2022-11-09 Veteranträning
Göran Högfält                          252p 1x (2G)
Miguel Gil                                  250p 3x (1G)
Lars Werner                              246p (2G)
Sune Lindblom                         242p 2x (1G)
Stellan Andersson                    219p 3x (1G)
Roland Tunér                             198p
Övriga 25 m
Jens Syrén                                   273p 4x (4G)

2022-11-06 Veteranträning

Miguel Gil                                 239p 2x (1G)
Calin Thoma                            239p 1x
Sune Lindblom                        235p 3x
Kay Dufström                           226p
Per Asplund                             190p
Roland Turnér                         189p 1x
Övriga 25m
Annette Brandelid                   259p 5x
Jacob Asplund                          233p 2x
Andreas Öhlén                         223p 1x (3B)
Sixten Öhlén                             203p 1x (3B)
Ville Öhlén                                200p 1x (3B)
John Gren                                 200p
Johan Dahlin                            133p 1x (A-vapen)
Övriga 50 m Se Magnumprecision

2022-11-04 Veteranträning
Lars Werner                           262p 1x (5G)
Göran Högfält                        249p 
Sune Lindlbom                      240p 1x
Miguel Gil                                229p 1x (3G)
Övriga 25 m
Johan Dahlin                           215p
Övriga 50 m
Kay Dufström                         272p 4x (7G) M4
Christer Warnqvist                232p 1x (2G) M7

2022-11-02 Veteranträning
Lars Werner                            274p 3x (6G)
Göran Högfält                         257p 2x (3G)
Miguel Gil                                 294p 1x (1G)
Sune Lindblom                        224p 2x
Roland Tunér                          196p 
Stellan Andersson                   191p
Övrga 25 m
Anders Granhagen               247p 2x (2G) A-vapen

2022-10-30
Veterantränin
g
Lars Werner                          273p 4 (6G)
Sune Lindblom                      230p 1x (1G)

Övriga 25 m
Joakim Virtanen                     263p 3x (3G) En 50 serie
Mikael Lönn                            231p 1x
Daniel Grath                            208p 1x
Anders Öhlén                          204p 1x  (3B)
Ville Öhlén                                202p 1x (3B)
Tone Berggren                         202p
Sixten Öhlén                             172p 1x                               
Övriga 50 m Se Magnumprecision

2022-10-28 Veteranträning
Lars Werner                          270p 3x (6G)
Patrik Renman                      248p 1x (1G)
Miguel Gil                               248p (1G)
Sune Lindblom                      239p (3G)
Roland Tunér                         202p 1x (1G)
Christina Andersson             178p 
Övriga 25 m
Johan Brandelid                    263p 2x (7G) A-vapen

2022-10-26 Veteranträning
Lars Werner                           271p 4x (7G)
Miguel Gil                               237p 2x (3G) B-vapen
Sune Lindblom                      236p 4x (1G)
Roland Tunér                         216p 
Karl-Arne Rudmalm              113p

2022-10-23 Veteranträning
Mats Nilsson                          272p 2x (4G)
Sune Lindblom                      226p 2x
Janne Övringe                        198p    
Övriga 25 m
Anders Nilsson                      248p 2x
Jocke Virtanen                        221p (2G)
Övriga 50 m Se Magnumprecision

2022-10-21 Veteranträning
Lars Werner                          272p 3x (6G)
Patrik Renman                     246p 1x (1G)
Göran Högfält                       242p 1x
Christina Andersson            236p (1G)
Miguel Gil                               226p 1x (1G)
Roland Tunér                        210p 1x

Övriga 25 m
Jimmy Spelling                      220p 1x A-vapen
Johan Dalin                            210p 
Pontus Nilsson                      198p B-revolver
Ronald Ekegren                     186p B-revolver
Övriga 50 m
Kay Dufström                       269p 5x (6G) M4
Christer Warnqvist               238p (2G) M7
Mikael Österberg                  235p 2x (1G) M6 
          
2022-10-19 Veteranträning
Göran Högfält                     265p 3x (2G)
Miguel Gil                             247p (1G)
Roland Tunér                       220p 
Janne Övringe                      212p 1x
Christina Andersson           211p
Övriga 25 m
Ola Stein                                249p 

2022-10-16 Veteranträning
Mats Nilsson                        272p 6x (4G)
Göran Högfält                      255p 1x
Janne Övringe                       221p 1x 
Övriga 25 m
Johan Brandelid                  268p 4x (4G) 
Johan Dahlin                        235p 1x (1G)
Mikael Lönn                         184p 
Övriga 50 m Se Magnumprecision          

2022-10-14 Veteranträning
Lars Werner                        252p 3x (3G)
Christina Andersson          236p 2x (1G)
Janne Övringe                     234p 1x
Roland Tunér                       224p 1x
Övriga 25 m
Patrik Reman                       251p 3x (1G)
Kay Dufström                       251p 1x (1G)
Johan Dahlin                         228p 1x

2022-10-12 Veteranträning
Lars Werner                        257p 5x (3G)
Christina Andersson          235p 4x (1G)
Göran Carlström                 228p (1G)
Roland Tunér                       216p 
Janne Övringe                      208p
Karl-Arne Rudmalm             132p
Tomm Wiker                            13p 
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                      288p 8x (7G) 
Christoffer Carlström           275p 5x (4G) B-vapen
Göran Matutonovi´c              143p A-vapen

2022-10-09 Veteranträning
 Lars Werner                      270p 1x (5G)
Mats Nilsson                      261p 3x (3G)
Janne Övringe                    243p 1x (2G)
Göran Högfält                    237p 
Övriga 25 m
Håkan Eriksson                  267p 2x (2G)
Jacob Asplund                    259p 1x (2G)
Anders Nilsson                  258p 3x (1G)
Olof Nilsson                        224p A-vapen
Haris Dzindo                       212p A-vapen
Mikael Lönn                        212p
Johan Dahlin                       198p 
Övriga 50 m se Magnomprecision

2022-10-07 Veteranträning
Lars Werner                          271p 4x (5G)
Göran Högfält                       241p 
Miguel Gil                               211p 2x (1G) A-vapen
Roland Tunér                         210p 2x (1G)
Christina Andersson             207p 1x
Övriga 25 m
Kay Dufström                        240p 1x 
Johan Dahlin                          217p 1x              

2022-10-05 Veteranträning
Lars Werner                          270p 4x (5G)
Göran Högfält                       246p 3x 
Christina Andersson            246p 3x (2G)
Janne Övringe                       240p 2x (3G)
Miguel Gil                               232p 2x (2G) A-vapen
Roland Tunér                         188p (1G)
Karl-Arne Rudmalm              162p 

2022-10-02 Veteranträning
Lars Werner                         274p 5x (5G)
Miguel Gil                              228p (3G) A-vapen                      
Övriga 25 m 
Jacob Asplund                       263p 6x (2G)
Ola Stein                                 254p 1x
Tone Berggren                       225p 4x (1G)
Johan Dahlin                           216p 1x 
Per Asplund                            175p
Christer Warnqvist                 151p 1x A-vapen     

2022-09-30 Veteranträning
Lars Werner                                  268p 4x (5G)
Göran Högfelt                               263p 6x (2G)
Janne Övringe                               254p 2x (2G)
Miguel Gil                                       243p 1x (5G) A-vapen
Karl-Arne Rudmalm                      142p
Övriga 25 m
Adam Nilsson                               252p 2x (1G)
Kay Dufström                                250p 1x (1G)
Johan Dahlin                                  238p 1x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                           264p 3x (6G) M4

2022-09-28 Veteranträning
Lars Werner                                  263p 1x (3G)
Miguel Gil                                      249p (2G) B-vapen
Göran Höffelt                                238p 2x 
Christina Andersson                    233p (1G)
Janne Övringe                                224p
Karl-Arne Rudmalm                     122p 1x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                              280p 7x (6G)

2022-09-25 Veteranträning
Janne Övringe                                270p 4x (5G)
Miguel Gil                                       258p 1x (5G) A-vapen
Mats Nilsson                                 249p 3x (3G)
Börje Millberg                               239p (1G)
Göran Högelt                                 229p 1x
Övriga 25 m
Håkan Eriksson                             278p 3x (4G)
Jacob Asplund                               266p 1x (3G)
Anders Nilsson                              235p
Per Asplund                                   230p 1x
Henrik Guldhammer                    196p
Övriga 50 m
Kay Dufström                                278p 7x (7G) M4
Mikael Österberg                          272p 2x (6G) M7
Christer Warnqvist                        231p 1x (3G) M7

2022-09-21 Veteranträning
Göran Högfelt                               260p 1x (1G)
Miguel Gil                                       251p 2x (4G) A-vapen
Janne Övringe                                251p 1x (3G)
Lars Werner                                   238p 
Stellan Andersson                         208p  2x
Christina Andersson                     198p 1x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                                274p 4x (5G)
Ola Stein                                           356p 3x (1G)           
Övriga 50 m
Mikael Österberg                           271p 3x (7G) M7

2022-09-18 Veteranträning
Mats Nilsson                                 279p 7x (6G)
Lars Werner                                  259p 3x (3G)
Miguel Gil                                      250p 2x (3G) B-vapen
Övriga 25 m
Anders Nilsson                             254p 4x (1G)
Margareta Melin                          254p 1x (3G)
Jacob Asplund                               243p (1G)
Janne Övringe                               224p 1x 
Mikael Kaiding                              221p 1x
Kay Dufström                                217p
Johan Brandelid                            209p 
Daniel Birath                                  191 1x (1G)
Christina Andersson                      179p 1x
Per Asplund                                     176p 2x
Tone Berggren                                 164p
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                    272p 5x (5G) M4                                 

2022-09-16 Veteranträning
Miguel Gil                                      259p 2x (4G)
Övriga 50 m
Mikael Österberg                          268p 1x (5G) M7
Per Gustefsson                              217p (1G) M4

2022-09-14 VeteranCup 19 Final
Lars Werner                                 254p 2x (2G)
Janne Övringe                              246p 2x (1G)
Christina Andersson                   228p 
Per Gustafsson                            195p 1x
Miguel Gil                                      98p A-vapen DNF
Övriga 25 m
Ola Stein                                        252p 1x 

2022-09-09 Veteranträning
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                           288p 8x (7G) en 50 serie
Ola Stein                                      254p 4x (1G)
Göran Högfelt                             257p 3x (2G)
Övriga 50 m
Kay Dufström                              276p 4x (7G) M4
Mikael Österberg                        274p 6x (6G) M4
Adam Nilsson                               269p 2x (6G) M4


2022-09-07 VeteraCup 18

Lars Werner                                 246p 2x (2G)
Janne Övringe                              224p 
Christina Andersson                   213p (1G)
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                             278p 10x (4G)
2022-09-04 Veteranträning
Lars  Werner                                  274p (5G)
Miguel Gil                                       239p
Övriga 25 m
Kay Dufström                                 227p
Mikael Lönn                                    218p
Jokim Asplund                                215p
Daniel Birath                                   210p
Janne Övringe                                 187p                                                              

2022-09-02 Veteranträning

Börje Millberg                               227p 2x
Janne Övringe                               193p
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                              279p 3x (6G)
Kay Dufström                                 250p 
Göran Matutinovic                        201p
Övriga 50 m
Mikael Österberg                           284p 8x (7G) M4
              

2022-08-31 VeteraCup 17
Lars Werner                                 268p 5x (4G) en 50 serie
Magnus Töhresson                     227p 1x
Christina Andersson                   153p  
Övriga 25 m            
Göran Mitutinovic                        195p 1x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                          281p 7x (7G) M4
                

2022-08-28 Veteranträning
Mats Nilsson                                267p 3x (4G)
Lars Werner                                 263p 1x (4G)
Miguel Gil                                      243p 2x (3G)
Roland Tunér                                237p 2x
Övriga 25 m
Joakim Virtanen                            264p 1x (1G)
Anders Nilsson                            245p 1x
Ola Stein                                       244p 3x
Tone Berggren                             243p 2x
Mikael Lönn                                  234p 1x
Per Gustafsson                             209p 2x
Jakob Asplund                               194p 1x                   

2022-08-26 Veteranträning
Patrik Renman                           260p 5x (3G)
Miguel Gil                                    252p 1x (3G) B-vapen
Janne Övringe                             183p 
Christina Andersson                  166p
Övriga 50 m
Kay Dufström                              257p 2x (5G) M7

2022-08-24 VeteraCup 16
Miguel Gil                                    246p 1x (2G)
Roland Tunér                              205p 1x
Gert Hedström                            154p 1x
Övriga 25m
Pontus Nilsson                            279p 4x (6G)
Joakim Virtanen                           260p 2x (3G)

2022-08-21 Veteranträning
Mats Nilsson                                271p 3x (3G)
Lars Werner                                 270p 4x (6G)
Roland Tunér                               242p                           
Övriga 25m
Jimmy Spelling                             251p 1x
Anders Nilsson                            248p 1x
Olof Nilsson                                 228p 3x A-vapen
Adam Holm                                  222p 1x
Ronald Ekegren                           190p
Henrik Guldhammer                   185p
 Tone Berggren                            184p
Christina Andersson                    121p

Övriga 50 m
Adam Nilsson                              280p 3x (5G)
Kay Dufström                              271p 5x (6G)
Magnus Larsson                          263p 5x (5G)
Mikael Österberg                         258p 4x (5G)   

2022-08-19 Veteranträning

Janne Övringe                             160p
Christina Andersson                    96p 1x

2022-08-17 VeteranCup 15
Lars Werner                                  268p 6x (6G)
Roland Tunér                                218p 
Miguel Gil                                      215p
Börje Millberg                               181p 1x A-vapen

2022-08-14 Veteranträning

25m C-vapen
Annette Brandelid                       266p  1x (2G)
Johan Brandelid                           258p  3x (4G) A-vapen
Anders Nilsson                             252p  3x
Kay Dufström                               242p  1x R/B-vapen
Olof Nilsson                                  231p  (2G) A-vapen
Johan Dalin                                   192p
Adam Holm                                  175p
Jan Övringe                                   163p
50m Magnum
Adam Nilsson                               291p 7x M5
Mikael Österberg                         279p  7x (7G) M8
Miguel Gil                                      165p  2x M7

2022-08-12 Veteranträning
Patrik Renman                        255p 1x (2G)
Miguel Gil                                 241p 1x (3G)

2022-08-10 VeteranCup 14
För få deltagare
Miguel Gil                                 254p 2x (2G)
Gert Hedström                        201p (3G)
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                          252p 1x (3G)

2022-08-05 Veteranträning

Miguel  Gil                                  219p (1G) A-vapen
Roland Tunér                             204p
Övriga 25 m
Christina Andersson                  179p (3 Brons)
Övriga 50 m
Adam Nilsson                             288p 11x M5-Fri
Mikael Österberg                       278p 3x (7G) M8
Kay Dufström                              253p 4x (6G) M7

2022-08-03 VeteranCup 13
Mats Nilsson                               271p 3x (6G)
Lars Werner                                269p 4x (5G)
Miguel Gil                                     255p  3x( 2G)
Roland Tunér                               183p
Stellan Andersson                       176p 
Janne Övringe                               67p 1x (4 serier)
Övriga 50 m
Mikael Österberg                          273p 4x (7G) M8
Kay Dufström                                 265p 3x (4G) M7

2022-07-31 Veteranträning

Övriga 25 m

Jacob Asplund                             228p  1x
Göran Högfeldt                           223p
Johan Brandelid                          221p (A-vapen)
Tone Berggren                            218p  2x
Daniel Birath                               214p
50m Magnum
Mikael Österberg                        294p 12x M5
Kay Dufström                              267p 7x (7G) M3
Christer Warnqvist                     229p  2x (2G)
Miguel Gil                                     216p (1G)

2022-07-29 Veteranträning
Miguel Gil                                     251p 3x (5G) A-vapen
Övriga 50 m
Kay Dufström                               270p 4x (7G) M4

2022-07-27 Veteranträning
Mats Nilsson                                261p 2x (3G)
Lars Werner                                 250p 3x (3G)
Göran Högfelt                              228p 1x
Stellan Andersson                       180p 1x
Roland Tunér                                179p 1x

2022-07-24 Veteranträning

25m Veteran
Mats Nilsson                                270p  4x (4G)
Miguel Gil                                     252p  2x (4G) M8
Göran Högfeldt                           244p  1x
Börje Millberg                              236p 1x
Kay Dufström                               201p B-vapen
25m Övriga
Johan Brandelid                           262p  5x (1G)
Tone Berggren                             234p  2x
Henrik Guldhammer                   201p  1x

2022-07-20 Veteranträning
Roland Tunër                                155p 
25m Övriga
Adam Nilsson                                 247p 2x (2G)
Pontus Nilsson                              236p 2x
Mikael Kaiding                               234p 
Göran Matutinovi´c                       157p

2022-07-17 Veteranträning
25m C-vapen
Mats Nilsson                                266p  5x (2G)
Oscar Askling                               257p  3x
Daniel Birath                                200p
Henrik Guldhammer                   198p  2x
Göran Matutinovich                    163p
Peter Johansson                          102p  1x
25m A-vapen
Johan Brandelid                           243p  2x (3G)
Olof Nilsson                                  241p  2x (3G)
Annette Brandelid                       150p  1x
50m Magnum
Kay Dufström                               268p  3x (6G) M4
Mikael Österberg                         260p  6x (5G) M7
Christer Warnqvist                      248p  1x (3G) M7

2022-07-16 Veteranträning
Miguel Gil                                       253p 3x (3G)
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                               240p 3x
Övriga 50 m
Kay Dufström                                271p 3x (7G)
Christer Warnqvist                       243p 2x (3G)


2022-07-10 Veteranträning
Mats Nilsson                                263p 3x (2G)
Göran Högfeldt                            248p (1G)
Stellan Andersson                       197p 1x
Övriga 25 m
Johan Brandelid                           250p (3G)) A-vapen
Daniel Birath                                231p 1x
Ola Stein                                        206p 
Annette Brandelid                        172p A-vapen
Mii.snabb                    10s     8s    6s   Totalt
Lars Werner               188+180+183 = 551p
Övriga 50 m
Adam Nilsson                              297p 13x M5 Fri
Kay Dufström                              277p 8x (7G) M4
Miguel Gil                                     216p (1G) M8

2022-07-06 Veteranträning
Lars Werner                                262p 3x (3G)
Börje Millberg                            238p  3x (1G)
Roland Tunér                             206p 2x (1G)
Övriga 25 m
Ola Stein                                      248p 2x (1G)  

2022-07-03 Veteranträning
Mats Nilsson                               267p 3x (4G)
Lars Werner                                264p 4x (5G)
Göran Högfeldt                          243p (1G)
Roland Tuner                             222p (1G)
Övriga 25 m
Oscar Askling                              237 2x
Mobin                                          215p
Johan Dahlin                               213p
Marcus Dahlin                            213p
Mikael Lönn                                198p 2x
Daniel Birath                               196p (2B)
Peter J                                           178p
Annette Brandelid                      118p A-vapen
Christina Andersson                    83p 1x
Övriga 50 m
Miguel Gil                                       209p (1G) M8

2022-06-29 VeteranCup 12
Lars Werner                                264p 4x (4g) 
Miguel Gil                                    255p 1x (3g)
Göran Högfeldt                           238p 2x
Stellan Andersson                      162p
Övriga 25 m 
Pontus Nilsson                            272p 6x (4g)
Ola Stein                                        232p 2x (1g)
Mikael Kaiding                              195p

2022-06-26 Veteranträning
Mats Nilsson                               259p 3x (3g)
Lars Werner                                242p 3x (2g) A-vapen
Övriga 25 m
Evert Larsson                              233p
Ola Stein                                      226p
Övriga 25 m
Kay Dufström                              273p 4x (7g) M4
Fredrik Rudmalm                        270p 3x (5g) M4
Christer Warnqvist                      228p 2x (1g) M7
Patrik Renman                             204p (2g) M6

2022-06-24 Veteranträning
Mats Nilsson                              228 1x C&A-vapen
Övriga 25 m
Kay Dufström                             216p 1x B-vapen
Övriga 50 m
Miguel Gil                                    211p 1x  M7

2022-06-22 VeteranCup 11
Lars Werner                              263p 6x (4g)
Börje Millberg                           237p 1x
Miguel Gil                                  233p 1x (1g)
Stellan Andersson                    218p 1x
Övriga 25 m
 Johan Brandelid                        256p 3x (1g)
Ola Stein                                     255p 2x
Evert Larsson                             236p 1x (1g)

2022-06-19 Veteranträning

Mats Nilsson                            269p 3x (4g)
Börje Millberg                          258p 2x (2g)
Roland Tunér                           200p
Övriga 25 m
Annette Brandelid                  263p 2x (2g)
Fredrik Rudmalm                    260p 3x (2g)
Johan Brandelid                      260p (5g) A-vapen
Kay Dufström                          250p 5x (1g) B-vapen
Anders Nilsson                        239p 1x
Olof Nilsson                             239p 1x A-vapen
Tone Berggren                         229p 1x
Evert Larsson                           190p 2x                      
Övriga 50 m
Christer Warnqvist                  224p 3x

2022-06-17 Veteranträning
Miguel Gil                                 237p 1x (2g)
Övriga 25 m
Patrik Renman                        250p 3x (1g)
Evert Larsson                          232p 2x (1g)
Övriga 50 m
Kay Dufström                          266p 1x (6g) M3
                            

2022-06-15 VeteranCup 10
 Miguel Gil                                256p 3x (1g)
Roland Tunér                           226p
Stellan Andersson                   215p 2x (1g)
Gert Gedström                         189p

2022-06-08 VeteranCup 9
Lars Werner                             266p 1x (4g)
Göran Högfeldt                        253p 1x (1g)
Miguel Gil                                 251p 3x (2g)
Stellan Andersson                   215p 1x (1g)
Roland Tunér                            203p 2x
Gert Hedström                         159p (1g)

2022-06-05 Veteranträning
Lars Werner                             274p 4x (7g)
Miguel Gil                                 241p 1x
Roland Tunér                           226p 1x (1g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                      259p 2x (2g)
Annette Brandelid                  256p 3x
Tone Berggren                         225p 
Jacob Asplund                          205p 1x (2 Brons)
Per Asplund                             184p (4 Brons)                       
Övriga 50 m
Adam Nilsson                           267p 2x (5g) M7
Kay Dufström                           256p 5x (6g) M3
Christer Warnqvist                   254p 3x (5g)

2022-06-03 Veteranträning
Miguel Gil                                   254p 2x (2g) B-vapen
Lars Werner                               254p 1x (4g)
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                           284p 5x (6g) en 50 serie
Evert Larsson                             222p 
Ola Stein                                     221p 1x 
Övriga 50 m
Mikael Österberg                       272p 5x (4g) M4
Kay Dufström                              257p 6x (3g) M7

2022-06-01 VeteranCup 8
Lars Werner                               267p 3x (5g)
Göran Högfeldt                          238p 3x (1g)
Roland Tunér                              201p 2x 
Stellan Andersson                      163p 
Gert Hedström                            159p 1x
Karl-Arne Rudmalm                    146p 
Övriga 25 m 
Margareta Melin                       239p 1x

2022-05-29 Veteranträning
Mats Nilsson                             274p 7x (5g)
Göran Högfeldt                        247p 1x (3g)
Lars Werner                              246p 2x
Roland Tunér                            233p 2x
Börje Millberg                           232p (1g) 
Övriga 25 m
Johan Brandelid                       246 3x (2g) A-vapen
Marcus Dahlin                          240p 2x
Kikael Lönn                               229p 1x
Johan Dahlin                             223p 1x
Olof Nilsson                              210p (1g) A-vapen
Jacob Asplund                          202p 1x
Per Asplund                              141p 

2022-05-27
Veteranträning
Mats Nilsson                             277p 6x (5g)
Miguel Gil                                  260p 4x (3g)
Göran Högfeldt                        252p 2x (1g)
Lars Werner                              247p 1x
Börje Millberg                           243p 3x
Roland Tunér                            229p 1x (1g)
Anders Skoglund                      170p 
Övriga 25 m
Ola Stein                                    214p 2x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                      289p 9x   
Kay Dufström                            265p 3x (5g) M4
Fredrik Rudmalm                      248p (3g) M7

2022-05-25 VeteranCup 7
Lars Werner                             266p 3x (5g)
Miguel Gil                                 244p 1x (2g)
Göran Högfeldt                       239p 1x
Roland Tunér                           206p 
Stellan Andersson                   179p
Gert Högström                         170p
Carl-Arne Rudmalm                 144p
Övriga 25 m
Margareta Melin                      269p 4x (5g)
Pontus Nilsson                         261p 1x (4g) B-vapen

2022-05-22 Veteranträning
Calin Toma                               271p 2x (7g)
Mats Nilsson                            270p 3x (5g)
Lars Werner                             257p 2x (2g)
Göran Högfeldt                       249p 1x (1g)
Stellan Andersson                  235p 1x (2g)
Börje Millberg                         230p 1x
Roland Tunér                          209p 
Övriga 25 m
Johan Brandelid                     266p 5x (1g) 
Anders Nilsson                       233p 1x (1g) A-vapen
Oscar Askling                          222p 1x
Tone Berggren                        219p 1x
Mikael Kaiding                        218p 2x          
Övriga 50 m
Per Andersson                       296p 15x M5 Fri
Mikael Österberg                  294p 12x M5 Fri
Kay Dufström                         283p 7x M5 Fri
Christer Warnqvist                257p 3x (5g) M7
Patrik Renman                       253p 3x (4g) M6
Miguel Gil                                213p 1x

2022-05-20 Veteranträning
Göran Högfeldt                       218p 2x 
Stellan Andersson                  204p 
Miguel Gil                                 183p 
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                       241p 2x (1g) B-vapen

2022-05-18 VeteranCup 6
Lars Werner                            269p 6x (4g)
Börje Millberg                         238p 2x
Göran Högfeldt                      235p 
Roland Tunér                          221p 1x
Stellan Andersson                  218p 
Gert Hedström                        186p 1x
Övriga 25 m
Margareta Melin                     265p 1x (4g)
Ola Stein                                   237p 1x
Johan Brandelid                       229p (1g) A-vapen
Övriga 50 m
Patrik Renman                         266p 6x (7g) M8

2022-05-15 Veteranträning

Mats Nilsson                           269p 3x (4g)
Göran Högfeldt                       243p 3x (1g)
Lars Werner                            243p 2x (1g)
Roland Tunér                          221p 3x
Miguel Gil                                 215p
Stellan Andersson                  195p 2x         
Övriga 25 m
Margareta Melin                     256p 3x (2g)
Ola Stein                                   251p
Anders Nilsson                        244p 3x
Marcus Dahlin                          228p 2x
Johan Dahlin                             228p
Anders Skoglund                      215p 1x
Mikael Lönn                              197p 1x
Tone Berggren                          196p 1x
Oscar Askling                            195p 1x
Anja Rech                                   188p
Peter Johansson                        144p 2x
Övriga 50 
Mikael Österberg                      291p 8x M5 Fri
Fredrik Rudmalm                     260p 1x (4g) M3
Adam Nilsson                            259p 1x (5g) M7
Kay Dufström                            1x (4g) M3

2022-05-13 Veteranträning
Miguel Gil                               263p 2x (4g)
Lars Werner                           259p (2g)
Börje Millberg                        246p 3x (2g)
Göran Högfeldt                      206p 1x
Övriga 50 m
Kay Dufström                         262p 4x (5g) M7

2022-05-11
 VeteranCup 5
Lars Werner                          271p 5x (6g)
Calin Toma                            238p 5x (1g)
Roland Tunér                        231p 1x (1g)
Göran Högfeldt                     227p (1g)
Stellan Andersson                210p 1x (1g)
Gert Hedström                      201p 1x
Börje Millberg                        191 1x (inskjutning av klubbvapen)
Karl-Arne Rudmalm              151p 2x
Övriga 25 m
Ola Stein                                 233p 1x

2022-05-08 Veteranträning
Lars Werner                            275p 7x (6g)
Mats Nilsson                           272p 2c (4g)
Göran Högfeldt                       244p 
Roland Tunér                          208p 1x (1g)
Calin Toma                              191p 2x
Stellan Andersson                  158p          
Övriga 25 m
Anders Nilsson                        263p 4x (1g)
Annette Brandelid                   248p 5x
Ola Stein                                    243p 1x
Johan Brandelid                        242p 1x (3g) A-vapen
Marcus Dahlin                           219p 1x
Oscar Askling                             210p 
Jacob Asplund                            195p 1x
Mikael Lönn                                179p
Pär Asplund                                 135p 1x
Peter Johansson                           94p
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                290p 13x M5 Fri
Per Andersson                              286p 12x  (2g) M5+M1
Mikael Österberg                          280p 5x (7g) M8
Christer Warnqvist                        207p 1x (1g) M7

2022-05-06 Veteranträning
Göran Högfeldt                      227p 3x 
Stellan Andersson                 184p 1x
Övriga 25 m
Olof Nilsson                            227p (3g) A-vapen
Ola Stein                                  225p 1x
Övriga 50 m
Kay Dufström                          264p 4x (7g) M4
Lars Werner                            188p 1g (1g) M6

2022-05-04 VeteranCup 4
Lars Werner                           271p 3x (7g)
Börje Millberg                        230p 2x 
Roland Tunér                         218p 2x
Göran Högfeldt                      215p 1x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                       273p 3x (5g)
Ola Stein                                  251p 1x

2022-04-29 Veteranträning
Övriga 25 m
Fredrik Rudmalm                    255p 3x (2g)
Mikael Larsson                        228p
Övriga 50 m
Adam Nilsson                          280p 6x (7g) M4
Kay Dufström                          272p 2x (5g) M7
                       

2022-04-27 VeteranCup 3
Lars Werner                             272p 6x (6g)
Patrik Renman                         265p 2x (3g)
Göran Högfeldt                        230p (1g)
Roland Tunér                           202p 1x
Stellan Andersson                   186p
Övriga 25 m
Ola Stein                                   219p 2x

2022-04-24 Veteranträning
Mats Nilsson                           255p 1x (2g)
Göran Högfeldt                       231p 2x
Övriga 25 m
Annette Brandelid                 266p 3x (1g) 
Anders Nilsson                       255p 1x
Adam Nilsson                         254p 2x (4g) A-vapen
Sören Haglund                        243p 3x
Harald Brandelid                    238p 2x (3g) A-vapen
Marcus Dahlin                         217p 1x
Mikael Lönn                             212p
Johan Dahlin                            204p
Anja Rech                                  201p
Oscar Askling                           194p 4x A-vapen
Hampus Haglund                     183p 2x
Tone Berggren                          168p 
Peter Johansson                        134p
Ida Dahlin                                    85p
Övriga 50 m
Kay Dufström                              271p 2x (7g) M4
Christer Varnqvist                       261p 2x (6g) M7
Lars Werner                                 136p M7

2022-04-22 Veteranträning
Lars Werner                            261p 1x (4g)
Göran Högfeldt                      218p 
Roland Tunér                          207p 1x
Övriga 50 m
Adam Nilsson                         274p 6x (7g) M4
Miguel Gil                                258p 2x (6g) M8
Kay Dufström                          257p 1x (6g) M3

2022-04-20 VeteranCup 2
Lars Werner                              273p 4x (7g)
Miguel Gil                                  223p 2x
Roland Tunér                            222p 1x
Göran Högfeldt                        213p 1x
Övriga 25 m 
Ola Stein                                    233p 
Övriga 50 m
Mikael Österberg                      295p 13x M5 Fri

2022-04-17 Veteranträning
 
Mats Nilsson                             257p 4x (3g)
Lars Werner                              246p 2x (2g) 
Göran Högfeldt                         221 2x
Stellan Andersson                    208p 1x           
Övriga 25 m
Adam Nilsson                             257p 1x (5g) A-vapen
Anders Nilsson                           230p 1x A-vapen
Ola Stein                                      223p 1x
Anja Rech                                     162p
Tone Berggren                             135p 1x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                         293p 11x M5 fri
Kay Dufström                               274p 4x (6g) M4
Magnus Larsson                           266p 5x (4g) M2
            

2022-04-15 Veteranträning
Lars Werner                               263p 1x (3g)
Fredrik Rudmalm                      252p 2x (1g)
Göran Högfeldt                          227p 1x
Stellan Andersson                      210p 

2022-04-13 VeteranCup 1
Lars Werner                               265p 1x (5g)
Göran Högfeldt                          219p 1x
Karl-Arne Rudmalm                  133p 1x

2022-04-10 Veteranträning
Mats Nilsson                             269p 5x 4g
Lars Werner                              267p 2x (4g)
Börje Millberg                           230p 1x
Göran Högfeldt                        225p 1x
Övriga 25 m
Annette Brandelid                    260p 1x
Marcus Dahlin                           251p 4x (1g)
Johan Brandelid                         247p 1x (4g) A-vapen
Haris Dzindo                               245p 2x (1g)
Anders Nilsson                           243p 1x
Oscar Askling                              242p 1x
Johan Dahlin                               216p 4x
Mikael Lönn                                211p
Tone Berggren                            205p 1x
Anja Rech                                     151p
Peter Johansson                          122p
Jörgen Strandberg                       30p
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                295p 16x M5 Fri
Kay Dufström                                263p 3x (5g) M7
Mikael Österberg                          260p 3x (6g) M7
Patrik Renman                               256p 1x (6g) M7
Miguel Gil                                        251p 2x (4g) M8
Christer Warnqvist                        238p (3g) M7
   
2022-04-08 Veteranträning
Lars Werner                               271p 1x (6g)
Göran Högfäldt                         235p 2x
Börje Millberg                            199p
Övriga 50 m
Kay Dufström                             272p 3x (7g) M4

2022-04-06 Veteranträning
Lars Werner                               275p 5x (6g)
Stellan Andersson                     207p
Miguel Gil                                    204p (2g) B-vapen
Göran Högfeldt                          194p 1x

2022-04-03 Veteranträning
Lars Werner                               268p 3x (5g)
Mats Nilsson                              260p 3x (2g) 
Börje Millberg                             233p 1x 
Övriga 25 m
Anders Nilsson                            252p 3x (1g)
Fredrik Rudmalm                        252p 3x (1g)
Johan Brandelid                           248p 2g A-vapen
Johan Dahlin                                 243p 2x (1g)
Marcus Dahlin                              232p 1x (1g)
Haris                                              225p 3x
Mikael Lönn                                  214p 2x
Tone Berggren                              170p 1x
Anja Rech                                        151p
Oscar Askling                                 141p 1x
Peter Johansson                            140p
Ida Dahlin                                         75p 
Övriga 50 m
Patrik Renman                           272p 6x (7g) M7
Mikael Österberg                       267p 7x (6g) M7
Adam Nilsson                             261p 5x (3g) M7
Kay Dufström                             253p 5x (4g) M7
Christer Warnqvist                    237p 4x (4g) M7
Miguel Gil                                    236p 2x (3g)

2022-04-01 Veteranträning
Lars Werner                               262p 4x (4g)
Göran Högfäldt                          213p 1x
Stellan Andersson                     185p
Övriga 25 m
Ola Stein                                     223p 1x 
Övriga 50 m
Adam Nilsson                             292p 16x M5 Fri
Kay Dufström                             267p 2x (6g) M3
Miguel Gil                                    238p 1x (2g) M7

2022-03-30 Veteranträning
Lars Werner                              266p 4x (4g)
Göran Högfeldt                         223p (1s+2b)
Stellan Andersson                    221p 1x
Börje Millberg                            217p 1x B-vapen

Övriga 25 m
Johan Brandelid                        257p 3x
Ola Stein                                     195p A-vapen
Övriga 50 m
Miguel Gil                                  259p 1x (5g) M8

2022-03-27 Veteranträning
Lars Werner                             271p 3x (6g)
Stellan Andersson                   257p 5x (1g)
Mats Nilsson                            257p 1x (2g)
Börje Millberg                          193p 1x B-vapen
Övriga 25 m                             
Margareta Melin                      257p 4x (1g)
Anders Nilsson                         244p 1x (1g)
Johan Dahlin                             243p 2x (1g)
Mikael Lönn                               218p (2b+2s)
Tone Berggren                          213p 1x (2b)
Oscar Askling                            188p  1x (1s+1b)
Peter Johansson                        127p 1x 
Ida Dahlin                                   87p
Övriga 50 m
Kay Dufström                          270p 6x (7g) M4
Mikael Österberg                    257p 2x (3g) M7
Fredrik Rudmalm                    252p 3x (4g) M7
Patrik Renman                         248p 2x (5g) M7
Christer Warnqvist                  248p 2x (3g) M7
Miguel Gil                                  213p M7

2022-03-25 Veteranträning
Lars Werner                            267p 4x (4g)
Miguel Gil                                242p 2x (3g) B-vapen
Börje Millberg                         227p 2x (2g) A-vapen 
Göran Högfeldt                       212p 1x (2s)
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                         212p 1x
Övriga 50 m
Adam Nilsson                          292p 9x M5 Fri
Kay Dufström                          277p 8x M5 Fri
Patrik Renman                         254p 1x (5g) M7

2022-03-23 Ve
teranträning
Lars Werner                            267p 2x (4g)
Börje Millberg                         206p 1x (1g) A-vapen
Göran Högfeldt                      170p
Övriga 25 m
Margareta Mellin                   258p 3x
Mikael Kaiding                        191p 
Christina Andersson              175p 
Ola Stein                                   167p 1x A-vapen

2022-03-20 Veteranträning

Mats Nilsson                           276p 5x (5g)
Övriga 25 m
Patrik Renman                       257p 2x (2g)
Rolf Andersson                       251p 3x (2g)
Anders Nilsson                       249p (1g)
Johan Brandelid                     247p 2x
Börje Millberg                         237p (1g)
Göran Högfeldt                      197p
Olof Nilsson                            193p (A-vapen)
Johan Dahlin                           134p 1x (1b)
Ida Dahlin                                134p
Christina Andersson                83p
Övriga 50 m
Mikael Österberg                      286p 9x M5 Fri
Kay Dufström                            285p 10x M5 Fri
Christer Warnqvist                   2254p 1x (4g) M7
Fredrik Rudmalm                     224p (4g)
Miguel Gil                                   240p 2x (1g) M8

2022-03-18 Veteranträning
Miguel Gil                                  214 p 2X
Göran Högfeldt                        213 1X
Övriga 50 m
Kay Dufström                            285 p 5X M5
Mikael Österberg                      278 p 3X (6g) M4
Adam Nilsson                            271 p 8X (1g) M5 – M6
Christer Warnqvist                   248 p 1X (4g) M7

2022-03-16 Veteranträning
Margareta Melin                    252 p 4X (3g)
Miguel Gil                                196 p 2X
Stellan Andersson                  182 p

2022-03-13 Veteranträning
Mats Nilsson                           271p 4x (5g)
Lars Werner                            264p 3x (4g)
Per-Erik Söderberg                200p 1x A-vapen
Övriga 25 m
Annette Brandelid                 253p 1x 
Harald Brandelid                   252p 2x (2g) A-vapen
Fredrik Rudmalm                   224p 1x
Kikael Lönn                              222p
Marcus Dahlin                         206p (1s)
Anders Skoglund                     172p
Johan Dahlin                            166p 1x (1b)
Oscar Askling                           164p1x
Viktor Gustafsson                    156p 1x
Tone Berggren                          146p 1x
Peter Johansson                        117p
Övriga 50 m
Mikael Österberg                      296p 12x M5 Fri
Adam Nilsson                            295p 12x M5 Fri
Kay Dufström                            280p 7x M5 Fri
Patrik Renman                          265p 6x (6g) M4
Miguel Gil                                   240p 1x (3g) M8

2022-03-11 Veteranträning
Lars Werner                           273p 4x (5g)
Per-Erik Söderberg               241p (1g) A-vapen
Börje Millberg                        238p 3x (1g)
Karl-Arne Rudmalm              158p
Övriga 50 m
Adam Nilsson                         299p 17x M5-fri (Pers)
Kay Dufström                         249p 2x (4g) M7

2022-03-09 Veteranträning
Lars Werner                           278p 4x (7g)
Per-Erik Söderberg               252p 3x  (1g)
Miguel Gil                               243p 2x (2g) A-vapen
Övriga 25 m
Annette Brandelid                 252p 1x (2g)
Mikael Kaiding                        231p 1x  
Johan Brandelid                     230p   

2022-03-06 Veteranträning
Lars Werner                          269p 3x (7g)
Mats Nilsson                         262p 5x (3g)
Övriga 25 m
Emil Lennartsson                 240p 2x
Mikael Kaiding                      234p (1g)
Anders Nilsson                     220p 1x
Fredrik Rudmalm                 220p (1g) A-vapen
Johan Dahlin                         198p 2x
Gustaf Dahlin                        193p 1x
Christer Warnqvist               162p 1x R-vapen
Ola Stein                                 127p A-vapen
Christina Andersson             81p

2022-03-04 Veteranträning
Lars Werner                          264p 2x (3g)
Övriga 50 m
Mikael Österberg                 298p 13x M5 fri
Kay Dufström                        261p 2x (6g) M3
Christer Warnqvist               255p 2x (6g) M7

2022-03-02 Veteranträning
Lars Werner                         254p (1g) 
Miguel Gil                             246p 5x (1g)
Karl-Arne Rudmalm            161p
Övriga 50 m
Patrik Renman                    255p 3x (5g) M7

2022-02-27 Veteranträning
Lars Werner                        276p 4x (6g)  
Mats Nilsson                       272p 5x (6g)
Per-Erik Söderberg            241p 1x (2g) R-vapen  
Övriga 25 m
Emil Lennartsson                250p 1x (1g)
Marcus Dahlin                     218p (1S+2B)
Mikael Lönn                         205p 1x (1S+2B)
Johan Dahlin                        187p (1B)
Gustaf Dahlin                       181p
Övriga 50 m
Mikael Österberg              287p 8x (7g) M4
Adam Nilsson                     279p 7x M5 Fri
Miguel Gil                            257p 3x (6g) M7
Christer Warnqvist            244p 1x (3g) M7
Kay Dufström                     244p 1x (3g) M7
Patrik Renman                    237p 3x (2g) M7
Johnny Jansson                   225p 1x (1g) M7

2022-02-25 Veteranträning
Per-Erik Söderberg          269p 8x (5g)
Lars Werner                      262p 3x (2g)
Miguel Gil                          238p 1x (2g)          
Övriga 25 m
Kay Dufström                    216p (1g) A-vapen
Övriga 50 m
Mikael Österberg               286p 8x M5-fri
Adam Nilsson                     256p 4x (3g) M7

2022-02-23 Veteranträning
Lars Werner                      265p 5x (4g)
Per-Erik Söderberg          233p (1g) A-vapen
Miguel Gil                          209p B-vapen
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                  224p 1x

2022-02-20 Veteranträning
Lars Werner                      268p 3x (3g)
Mats Nilsson                     266p 3x (3g) En 50 serie
Per-Erik Söderberg           243p 2x (3g) A-vapen
Övriga 25 m
Christoffer Carlström       262p (1g)
Ola Stein                             239p (2s+2b)
Markus Dahlin                   231p (2s+2b)
Jimmy Spelling                   166p 1x A-vapen
Christina Andersson         162p 
Ida Dahlin                            149p
Johan Dahlin                        130p A-vapen
Övriga 50 m
Kay Dufström                      268p 4x (7g) M4
Mikael Österberg               266p 6x (5g) M7
Christer Warnqvist             261p 1x (5g) M7
Johnny Jansson                   243p (4g) M4                  

2022-02-18 Veteranträning
Lars Werner                     273p 2x (6g)
Miguel Gil                         209p (1g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid              242p 3x (2g) A-vapen
Anders Nilsson                228p 
Övriga 50 m
Adam Nilsson                  282 7x M5 Fri
Mikael Österberg            272p 3x (6g) M4
Kay Dufström                   264p (6g) M3
Christer Warnqvist          253p 4x (3g) M7

2022-02-16 Veteranträning
Per-Erik Söderberg        263p 4x (5g)
Lars Werner                    260p 2x (4g)
Calin Toma                      240p 4x (3g)
Miguel Gil                        227p 1x

2022-02-13 Veteranträning
Mats Nilsson                  271p 2x (5g)
Lars Werner                   262p 2x (5g)
Per-Erik Söderberg        239p 1x (2g) A-vapen
Miguel Gil                        193p 
Övriga 25 m
Ola Stein                          240p 1x (1s+1b)
Övriga 50 m
Fredrik Rudmalm            274p 5x (6g) M4
Mikael Österberg             271p 6x (7g) M4
Christer Warnqvist          262p 2x (5g) M7
Kay Dufström                   255p 4x (3g) M3

2022-02-11 Veteranträning
Lars Werner                   262p 5x (3g)
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                230p 1x
Kay Dufström                  225p 1x A-vapen
Övriga 50 m
Mikael Österberg            284p 9x (7g) M4
Adam Nilsson                  281p 7x M5
Miguel Gil                          237p 3x (3g) M8

2022-02-09 Veteranträning
Evert Larsson                 218p/(1g) 

2022-02-06 Veteranträning
Mats Nilsson                  258p 2x (1g)
Lars Werner                   258p 1x (3g)
Övriga 25m
Johan Brandelid            254p 3x (4g) A-vapen
Annette Brandelid        252p 3x (1g)
Johan Dahlin                  230p (4 brons)
Mikael Kaiding               212p
Per-Erik Söderberg       210p 3x (3g) A-vapen
Markus Dahlin               210p 1x (2 brons)
Evert Larsson                 192p 1x
Gustav Dahlin                187p (2 brons)
Tone Berggren               176p 
Övriga 50 m
Mikael Österberg           279p 11x M5 Fri
Kay Dufström                  278p 6x (7g) M4
Christer Warnqvist          250p 2x (3g) M3
Jonny Jansson                  222p (1g) M7
    
2022-02-04 Veteranträning
Lars Werner                   257p 2x (4g)  6/1/51p (1tg)
Övriga 50 m
Christer Warnqvist       251p 1x (3g) M7
Kay Dufström                238p 2x (3g) M5

2022-02-02 Veteranträning
Lars Werner                  223p (1g) A-vapen
Miguel Gil                      31/6/88p (2tg) Fältträning

2022-01-30 Veteranträning
Lars Werner                 269p 2x (6g)
Mats Nilsson                257p 4x (1g)
Nils Sabre                     246p 1x
Miguel Gil                     33/36 6 (3tg) Fältträning
Övriga 25 m
Christoffer Carlström  270p 4x (3g)
Rolf Andersson             253p (4g)
Per Erik Söderberg       250p (3g) A-vapen
Anders Nilsson              248p 3x
Övriga 50 m
Kay Dufström                 278p 3x M5 Fri
Per Gustafsson               262p 3x (4g) M4
Christer Warnqvist         234p 7x (1g) M7

2022-01-28 Veteranträning
Miguel Gil                       31/6/273p (4tg) Fältträning
Lars Werner                  271p 5x (5g)
Nils Sabre                      241p 3x (2g)
Övriga 50 m
Mikael Österberg          296p 13x M5 Fri
Adam Nilsson                284p  6x M5 Fri
Kay Dufström                249p 5x (2g) M6
Christer Warnqvist        249 1x (4g) M7

2022-01-26 Veteranträning
Lars Werner                  258p 2x (3g)
Nils Sabre                      244p 2x (2g)
Miguel Gil                       225p 2x 
Övriga 25 m
Johan Brandelid            261p 4x (4g) A-vapen
Mikael Kaiding               224p
Övriga 50 m 
Mikael Österberg           285p 7x (7g) M4

2022-01-23 Veteranträning
Lars Werner                  268p 3x (4g)
Mats Nilsson                 246p (1g) 
Nils Sabre                      244p 1x (2g)
Övriga 25 m
Rolf Andersson            229p 1x
Per-Erik Söderberg      225p 2x (2g) A-vapen
Olof Nilsson                  218p 2x A-vapen
Tone Berggren             158p 1x
Öviga 50 m
Mikael Österberg        272p 11x (4g) M4 en 50 poängsserie
Kay Dufström              266p 5x (5g) M7
Adam Nilsson              255p (5g) M6
Christer Warnqvist     251p 1x (5g) M7

2022-01-21 Veteranträning
Lars Werner               263p 2x (4g)
Miguel Gil                    205p
Övriga 50 m
Mikael Österberg       269p 3x (6g) M7
Adam Nilsson             265p 1x (6g) M7
Kay Dufström             260p  3x (4g) M7
Christer Warnqvist     251p 4x (3g) M7

2022-01-19 Veteranträning
Lars Werner              269p 2x (4g)
Miguel Gil                  217p 1x (1g)

2022-01-16 Veteranträning
Lars Werner             262p 1x (5g)
Mats Nilsson            260p 2x (4g)
Övriga 25 m
Emil Lennartsson     254p 3x (1g)
Rolf Andersson         245p
Tone Berggren          243p
Stig Eriksson              242p 1x (1g) A-vapen
Övriga 50 m 
Johnny Jansson           271p 1x M5 Fri
Mikael Österberg       257p 1x (3g) M7
Kay Dufström              251p 2x (4g) M7
Miguel Gil                     251p 2x (4g) M8
Christer Warnqvist      251p (5g) M7
Adam Nilsson               242p 1x (3g) M7      

2022-01-14 Veteranträning
Mats Nilsson             266p 4x (4g)
Övriga 50 m
Patrik Renman          267p 3x (6g) M4
Kay Dufström            252p (3g) M7
Miguel Gil                   239p 1x (2g) M7

2022-01-12 Veteranträning
Mats Nilsson            248p 2x (1g)
Miguel Gil                  223p 

Övriga 50 m
Adam Nilsson           277p 4x (7g) M3
Mikael Österberg     253p 2x (2g) M7

2022-01-09 Veteranträning
Lars Werner            272p 5x (5g)
Stig Eriksson            267p 1x (6g) A-vapen
Mats Nilsson            256p 1x (1g)
Övriga 25 m
Anders Nilsson         246p 
Olof Nilsson              209p
Tone Berggren          187p
Övriga 50 m
Adam Nilsson             293p 14x M5 Fri
Mikael Österberg       285p 8x M5 Fri
Fredrik Rudmalm       262p 4x (5g) M7
Christer Warnqvist     259p 6x (5g) M7
Kay Dufström              257p 2x (4g) M7
Miguel Gil                     232p 1x (2g) M7

2022-01-07 Veteranträning
Mats Nilsson         272p 5x (7g)
Lars Werner          262p 1x (5g)
Miguel Gil               218p
Övriga 50 m
Adam Nilsson           292p 16x M5 Fri
Fredrik Rudmalm     281p 8x (7g) M4
Christer Warnqvist  258p 4x (4g) M7
Kay Dufström           241p 1x (5g) M7

2022-01-05 Veteranträning
Lars Werner         271p 3x (6g)
Miguel Gil             213p 2x
Nils Sabre            188p 2x (1g) A-vapen                                  

Övriga 50 m
Mikael Österberg     287p 7x M5 Fri
Kay Dufström            255p 1x (5g) M7

2022-01-02 Veteranträning Första Chansen
Lars Werner               256p (4g) 
Nils Sabre                   187p A-vapen
 Övriga 25 m
Cristoffer Carlström   274p 5x (2g)
Johan Brandelid          256p 2x (5g) A-vapen
Annette Brandelid      254p 3x (1g)
Rolf Andersson            252p 5x (2g)
Stig Eriksson                 244p 1x (3g) A-vapen
Olof Nilsson                  216p 3x (1g) A-vapen
Övriga 50 m
Adam Nilsson              280p 6x (7g) M4
Mikael Österberg        262p 4x (5g) M4
Christer Warnqvist      248p 2x (3g) M7
Kay Dufström               244p 2x (2g) M7
Miguel Gil                      207p (3g) M8
Johnny Jansson              70p 

2021-12-29 Veteranträning Sista Möjligheten
Lars Werner                                   274p 4x (4g)
Övriga 25 m
Stig Eriksson                                  254p 1x (5g) A-vapen
Rolf Andersson                              249p 3x (1g)

Övriga  50 m
Adam Nilsson                                296p 13x M5 Fri
Mikael Österberg                          269p 6x (4g) M4
Kay Dufström                                269p 2x (7g) M4
Christer Warnqvist                       234p 1x M7

2021-12-29 Veteranträning
Lars Werner                                   258p 2x (5g
Övriga 50 m
Mikael Österberg                          287p 10x F5 Fri
Kay Dufström                                 267p (5g) M4
Christer Warnqvist                         251p 2x (4g) M7
Miguel Gil                                          249p 2x (3g) M7

2021-12-26 Veteranträning
Kay Dufström                                279p 5x (6g) M4
Christer Warnqvist                       233p 2x (1g) M7
Miguel Gil                                       218p 1x

2021-12-22 Veteranträning(
Lars Werner                                  257p 1x (4g)
Miguel Gil                                      219p 1x
Stellan Andersson                        174p
Övriga 50 m
Kay Dufström                                 274p 5x (7g) M4
Adam Nilsson                                 261p 5x (4g) M3
Anton Nilsson                                 254p 1x

2021-12-19 Veteranträning
Lars Werner                                  262p 1x (4g)
Övriga 25 m 
Stig Eriksson                                 243p 1x (3g) A-vapen
Övriga 50 m
Mikael Österberg                           290p 10x M5 Fri
Adam Nilsson                                 279p 7x (7g)  M4
Kay Dufström                                  276p 3x (7g) M4
Patrik Renman                                 267p 4x (7g) M4
Christer Warnqvist                          250p 4x (4g) M7

2021-12-17 Veteranträning
Lars Werner                                  284p 7x (7g) en 50 serie Pers
Miguel Gil                                      249p 2x (2g) B-vapen
Övriga 50 m
Adam Nilsson                               292p 13x M5 Fri
Mikael Österberg                         291p 9x  M5 Fri
Kay Dufström                                249p (2g) M3

2021-12-15 Veteranträning
Lars Werner                                  257p 2x (3g)
Miguel Gil                                       224p 1x B-vape
Roland Tunér                                 197p 
Karl-Arne Rudmalm                       139p
Övriga 25 m
Jens Syrén                                        273p 2x (3g)

2021-12-12 Veteranträning

Övriga 25 m
Anders Nilsson                           268p 5x
Jon Christian                               257p 2x (3g)
Annette Brandelid                     239p 2x
Per Andersson                           201p 2x
Övriga 50 m
Kay Dufström                             288p 4x (7g) M4
Mikael Österberg                       264p 2x (5g) M4
Adam Nilsson                             256p 2x (4g) M7
Miguel Gil                                    202p M7
Christer Warnqvist                    218p 2x (1g) M7

2021-12-10 Veteranträning
Övriga 50 m
Kay Dufström                              274p (7g) M4
Christer Warnqvist                     233p 2x (1g) M7

2021-12-08 Veteranträning 25 m
Lars Werner                               257p 1x (3g)
Miguel Gil                                   234p 1x (2g) M8
Stellan Andersson                     227p (1g)
Roland Turner                           202p

2021-12-05 Veteranträning 25 m
Lars Werner                              265p (5g)
Mats Nilsson                              261p 3x (3g)
Stellan Andersson                     207p 1x
Övriga 25 m
Anders Nilsson                           263p 6x (2g)
Jon Christian                               243p 1x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                       295p 14x M5 Fri
Adam Nilsson                             289p 10x M5 Fri
Fredrik Rudmalm                       274p 8x (7g) M?
Kay Dufström                              274p 2x (7g) M4
Christer Warnqvist                     246p 2x (3g) M?
 
2021-12-03 Veteranträning 25 m
Lars Werner                              259p 1x (4g)
Stellan Andersson                    219p
Övriga 50 m
Kay Dufström                           275p 2x (6g) M4
Miguel Gil                                  226p 1x (2g) M8 light

2021-12-01 Veteranträning 25 m
Lars Werner                            262p 2x (5g)
Calin Toma                              228p 2x
Övriga 50 m
Miguel Gil                               DNF

2021-11-28 Veteranträning 25 m
Mats Nilsson                         270p 2x (4g)
Lars Werner                          264p 3x (5g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                    259p 2x (6g) A-vapen
Jon Christian                          247p 1x (1g)
Mikael Lönn                           165p 1x
Övriga 50 m
Adam Nilsson                         297p 18x M5 Fri
Mikael Österberg                   292p 12x M5 Fri
Kay Dufström                          280p 5x (7g) M4
Christer Warnqvist                  225p 1x (2g) M7

2021-11-26 Veteranträning 25 m
Lars Werner                         262p 3x (5g)
Stellan Andersson               225p 3x
Övriga 25 m  
Anders Granhagen               230p (2g) A-vapen
Övriga 50 m
Adam Nilsson                       299p 18x M5 Fri Pers
Mikael Österberg                 290p
Kay Dufström                        269p 3x (6g) M4
Christer Warnqvist               253p 1x (4g) M7
Miguel Gil                               95p 1x DNF M8

2021-11-24 Veteranträning 25 m
Lars Werner                         263p 2x (4g)
Stellan Andersson               211p
Roland Tunér                        206p
Karl-Arne Rudmalm             158p
Övriga 25 m
Adam Nilsson                        270p 3x (3g)

2021-11-21 Vetera
nträning 25 m
Mats Nilsson                        280p 6x (5g) Pers
Lars Werner                         265p 3x (5g)
Nils Sabre                             234p (1g)
Övriga 25 m
Anders Nilsson                     247p 1x
Johan Brandelid                   227p 1x
Evert Larsson                        197p
Övriga 50 m
Kay Dufström                        278p 4x 6g M4
Adam Nilsson                        269p 5x (7g) M4
Mikael Österberg                   268p 5x (5g) M4

2021-11-19 Veteranträning 25 m
Lars Werner                        268p 3x (7g)
Miguel Gil                            227p 2x (2g) A-vapen
Roland Tunér                      208p
Karl-Arne Rudmalm           143p  
Övriga 50 m
Adam Nilsson                    289p 12x M5
Mikael Österberg              289p 11x M5
Kay Dufström                     274p 4x (7g)  M4

2021-11-17 Veteranträning 25m3x
Lars Werner                           269p 5x (4g)
Miguel Gil                              234p 2x (1g)
Roland Tunér                        194p
Karl-Arne Rudmalm              175p
Övrigav 25 m   
Pontus Nilsson                       269p 3x (3g)
                               
2021-11-14 Veteranträning 25m
Mats Nilsson                                      272p 5x (5g)
Lars Werner                                       266p 2x (5g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                                254p 2x
Mikael Lönn                                       226p 2x (5 Brons)
Tone Berggren                                   193p 2x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                              283p 9x (6g) M4
Adam Nilsson                                    278p 6x (7g) M4
Kay Dufström                                    276p 6x (7g) M4
Christer Warnqvist                            218p (1g)

2021-11-12 Veteranträning 25m
Lars Werner                                      239p (1g)
Stellan Andersson                            219p
Roland Tunér                                    216p 2x
Miguel Gil                                          192p
Övriga 50 m
Mikaels Österberg                           293p 12x M5 Fri
Kay Dufström                                   281p 8x (6g) M4
Adam Nilsson                                   279p 5x (7g) M4
Christer Warnqvist                           224p 3x

2021-11-10 Veteranträning 25m
Lars Werner                                     246p 1x (3g) B-vapen
Stellan Andersson                           242p 2x (1g)
Roland Tunér                                   224p
Miguel Gil                                         222p
Gert Hedström                                182p
Karl-Arne Rudmalm                        144p 1x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                                 245p 5x (5g)
Övriga 25 m
Adam Nilsson                                   283p 10x (7g) M4 två 50 serier
Mikael Österberg                             291p 10x M5 Fri
         
2021-11-07 Veteranträning 25m
Mats Nilsson                                    273p 6x (4g)
Lars Werner                                     263p 4x (5g)
Ronald Ekegren                               174p  B-vapen
Övriga 25 m
Johan Brandelid                               254p 4x (1g)
Jimmy Spelling                                  220p (2g) A-vapen
Per Gustafsson                                193p 2x
Oscar Askling                                    166p (1 brons)
Peter Johansson                               139p 1x 
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                    294p 14x M5 Fri
Mikael Österberg                              286p 6x M5 Fri
Kay Dufström                                    270p 2x (7g) M4
Patrik Renman                                  236p 1x (3g) M7   
 Christer Warnqvist                          191p 2x

2021-11-05 Veteranträning 25m
Lars Werner                                   263p 4x (5g)
Roland Tunér                                 224p 1x
Calin Toma                                     223p 1x
Övriga 25 m
Johan Brandelid                             267p 4x (2g) en 50 serie
Jimmy Spelling                                243p 2x (2g) A.vapen
Anders Nilsson                               234p 2x (1g)
Patrik Renman                                239p (1g)
Övriga 50 m
Mikael Österberg                            292p 13x M5 Fri
Kay Dufström                                   253p 2x (3d) M3
Adam Nilsson                                   249p 

2021-11-03 Veteranträning 25m
Lars Werner                                   238p 1x (4g) A-vapen
Nils Sabre                                       229p 1x (1g)
Roland Tunér                                 227p
Gert Hedström                              189p
Karl-Arne Rudmalm                       122p 
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                 294p 15x M5 Fri

2021-10-31 Veteranträning 25m
Mats Nilsson                                 270p 6x (3g) en 50 serie
Lars Werner                                  233p 1x (4g) A-vapen
Ronald Ekegren                            166p 1x (1g) 
Nils Sabre                                      100p A-vapen
Övriga 25 m
Annette Brandelid                        254p (2g)
Christina Persson                         218p 1x
Jimmy Spelling                              215p 2x
Mikael Lönn                                   215p (5 brons)
Tomas Persson                             179p
Anders Skoglund                          151p 
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                 296p 13x M5 Fri
Mikael Österberg                           289p 8x M5 Fri
Kay Dufström                                 281p 9x M5 Fri
Fredrik Rudmalm                           269p 5x (4g) M4 
Christer Warnqvist                         191p 2x    

2021-10-29 Veteranträning 25m
Lars Werner                                 265p 1x (5g)
Roland Tunér                               219p
Nils Sabre                                     185p A-vapen
Övriga 25 m
Jens Syrén                                      254p 1x (3g) A-vapen
Öriga 50 m
Adam Nilsson                                 290p 12x M5 Fri
Mikael Österberg                           281p 6x M5 Fri                

2021-10-27 Veteranträning 25m
Lars Werner                                  264p 3x (5g) 
Roland Tunér                                218p 
Karl-Arne Rudmlm                       218p 1x 
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                289p 7x M5 Fri
                           
2021-10-24 Veteranträning 25m
Mats Nilsson                                266p 7x (3g)
Roland Tunér                               213p 1x (1g)
Miguel Gil                                      175p                        
Övriga 25 m
Harsld Brandelid                          268p 2x (1g)
Sören Haglund                             238p 1x
Johan Brandelid                           222p 1x
Hampus Haglund                         209p 1x
Tone Berggren                              147p 1x
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                291p 11x M5 Fri
Mikael Österberg                          290p 9x M5 Fri
Kay Dufström                                 264p 8 M5 Fri
Christer Warnqvist                        213p 3x (1g) M7
Lars Wernern                                 196p 

2021-10-22
Veteranträning 25m
Miguel Gil                                     234p 3x (1g)
Roland Tunér                               206p
Stellan Andersson                       204p 2x
Johan Brandelid                           192p
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                           262p 3x (2g)
Övriga 50 m                               
Kay Dufström                              273p 8x M5 Fri
Mikael Österberg                        235p (2g) M7
Lars Werner                                 223p 1x (1g) M3

2021-10-20 Veteranträning 25m
Lars Werner                                240p (1g)
Nils Sabre                                    227p 
Miguel Gil                                    220p 1x
Rokland Tunér                            202p
Karl-Arne Rudmalm                   151p
Gert Hedström                           114p
 Övriga 50 m
Adam Nilsson                              290p 6x M5 Fri
Mikael Österberg                        275p 6x M5 Fri

2021-10-17 Veteranträning 25m
Lars Werner                                270p 3x (5g)
Mats Nilsson                               263p 2x (3g) En 50-serie
Klas Hedengren                          229p
Roland Tunér                              196p 1x
Nils Sabre                                       98p A-vapen
Övriga 25 m
Anders Nilsson                            239p 2x
Olof Nilsson                                  228p 2 (1g)
Mikael Kaiding                             218p
Tone Berggren                             168p 1x
Övriga 50 m
Patrik Renman                            277p 5x M5 Fri
Mikael Österberg                        277p 4x M5 Fri
Kay Dufström                              270p 1x M5 Fri
Miguel Gil                                     238p 3x (2g)

2021-10-15 Veteranträning 25m
Lars Werner                                 266p 2x (5g)
Nils Sabre                                     255p 1x (3g)
Roland Tunér                               228p 1x
Miguel Gil                                      227p
Stellan Andersson                       223p 1x
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                292p 9x M5 Fri
Kay Dufström                                274p 5x M5 Fri

2021-10-13 Veteranträning 25m
Miguel Gil                                      244p 2x (3g) A-vapen
Roland Tunér                                217p 1x
Stellan Andersson                        192p 1 x (1g)
Karl-Arne Rudmalm                      166p
Gert Hedström                              134p 1x

Övriga 25 m
Patrik Renman                              251p 2x (1g)
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                256p 1x (4g) M4

2021-10-10 Veteranträning 25m
Mats Nilsson                                 270p 3x (5g)
Lars Werner                                  264p 3x (3g)
Övriga  25 m
Tomas Andersson                        278p 2x (2g)
Christoffer Carlström                   258p 3x (1g) B-vapen
Margareta Melin                           256p 3x
Roland Tunér                                 238p 3x (1g)
Nils Sabre                                        225p 1x
Mikael Kaiding                                215p
Stellan Andersson                          214p 1x
Victor Gustafsson                           154p 1x
Anders Skoglund                             140p
Övriga 50 m
Kay Dufström                                   272p 3x (7g) M4
Micke Österberg                              269p 5x Friklass
Per Gustavsson                                242p 3x (4g) ?
Patrik Renman                                  176p Auto

2021-10-08 Veteranträning 25m
Lars Werner                                266p 4x (5g)
Miguel Gil                                     246p 4x (4g)
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                            286p 9x (7g)
Övriga 25 m
Kay Dufström                                273p 5x (7g)
Mikael Österberg                          264p 3x (5g)

2021-10-06 Veteranträning 25m
Lars Werner                               267p 4x (5g)
Miguel Gil                                   245p 5x (3g) B-vapen
Stellan Andersson                     230p 3x (1g)
Roland Tunér                             221p (2g)
Karl-Arne Rudmalm                  176p 1x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                          285p 6x (6g)
Mikael Kaiding                           203p

2021-10-03 Veteranträning 25m
Lars Werner                               275p 6x (5g)
Mats Nilsson                              251p 2x (1g)
Stellan Andersson                    193p 1x
Övriga 25 m
Johan Brandelid                         263p 4 (1g)
Per Gustavsson                          222p (1g)
Tone Berggren                            192p 
Anders Skoglund                        152p
Victor Gustfsson                          112p
Övriga 50 m
Kay Dufström                               271p 3 (6g) M4

2021-10-01 Veteranträning 25m
Lars Werner                               270p 2x (6g)
Roland Tunér                             224p 2x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                      271p 8x (7g) M3
Adam Nilsson                            270p 3x (6g) M7
Kay Dufström                            265p 1x (5g) M4       

2021-09-29 Veteranträning 25m
Lars Werner                               272p 2x (6g)
Karl-Arne Rudmalm                  187p 
Övriga 25 m
Adam Nilsson                             261p 4 (1g)

2021-09-24 Veteranträning 25m
Milsnabb (Hemmorten)
Resultat                                     10s    8s    6s    Totalt                 
Lars Werner                               180+167+166 = 513p B-vapen
Mikael Österberg                      160+176+172 = 508p C-vapen

2021-09-22 Veteranträning 25m
Lars Werner                                272p 2x (6g)
Nils Sabre                                    222p 2x
Roland Tunér                              217p 2x (1g)
Karl-Arne Rudmalm                   206p 1x (1g)
Miguel Gil                                     196p 1x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                             279p 3x (6g)
Mikael Kaiding                             203p
Övriga 50 m
Patrik Renman                              274p 6x (7g) M8
Adam Nilsson                                254p 3x (6g) M3

2021-09-17 Veteranträning 25m
Lars Werner                                 264p 4x (3g)
Calin Toma                                   218p 2x
Roland Tunér                               208p 2x
Stellan Andersson                       182p
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                             232p 
Övriga 50 m
Adam Nilsson                               278p 5x (7g) M8
Kay Dufström                               277p 3x (6g) M4
Mikael Österberg                         253p 3x M5
Miguel Gil                                      226p (1g) M7

2021-09-15 VeteranCup Final 25m
Lars Werner                                 272p 5x (6g)
Miguel Gil                                      239p 2x
Roland Tunér                                208p
Stellan Andersson                        196p
Gert Hedström                              176p
Karl-Arne Rudmalm                      167p 1x
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                 267p 5x (6g)

2021-09-12 Veteranträning 25m
Lars Werner                                254p 1x (2g)
Mats Nilsson                               236p 2x (1g)
Nils Sabre                                    236p 2x (1g)
Roland Tunér                              192o 1x
Stellan Andersson                      126p
Övriga 25 m 
Rolf Andersson                            255p 2x
Anders Nilsson                            239p 3x (1g)
Margareta Melin                          232p
Övriga 50 m
Adam Nilsson                               271p 3x (6g) M4
Mikael Österberg                         215p 1x (2g) M7
Miguel Gil                                      211p 1x (1g) M22

2021-09-10 Veteranträning 25m
Lars Werner                               272p 2x (6g)
Nils Sabre                                   238p (1g)
Roland Tunér                             218p (1g)
Karl-Arne Rudmalm                  190p (1g)
Stellan Andersson                      134p  

Övriga 25 m     
Christoffer Carlström                268p 4x (2g)
Övriga 50 m
Kay Dufström                              276p 7x (6g) M4
Adam Nilsson                              265p 1x (5g) M8
Miguel Gil                                     241p (3g) M7
Mikael Österberg                        239p 2x (3g) M8

2021-09-08 VeteranCup 11
Lars Werner                               259p 5x (5g)
Nils Sabre                                   242p 3x (1g)
Miguel Gil                                    221p 4x (2g)
Roland Tunér                              213p (1g)
Karl-Arne Rudmalm                   152p (1g)
Gert Hedström                            136p 

Övriga 25 m
Pontus Nilsson                            281p 5x (5g)
Johan Brandelid                           263p 2x (2g) 
Harald Brandelid                          255p 3x (4g) A-vapen

2021-09-03 Veteranträning 25m 

Miguel Gil                                   203p 2x (1g)
Nils Sabre                                  142p (2g)
Stellan Andersson                    170p
Övriga 50 m 
Kay Dufström        M4              274p 4x (6g)
Adam Nilsson        M7              271p 3x (4g)
Mikael Österberg  M3              255p 3x (2g)


2021-09-02 veteranträning 25m 
Stellan Andersson                    89p 1x (2g) Skj-ledare Miguel Gil

2021-09-01 VeteranCup 10
Miguel Gil                                   ?
Nils Sabre                                   ?
Stellan Andersson                     ?
Övriga 25 m
Sören H                                       ?  (1g) en 50 serie
Övriga 50 m
Mikael Österberg                       ? (6g)
Adam Nilsson                             ?

2021-08-29 Veteranträning 25m 
Harald Brandelid                     265p 2x (1g)
Anders Nilsson                         258p 1x (1g)
Johan Brandelid                       256p 3x (1g)
Nils Sabre                                  247p 1x (3g)
Olof Nilsson                              233p 5x (1g)
Viktor Gustavsson                    191p
Anders Skoglund                      159p
Övriga 50 m 
Kay Dufström                            280p 5x (7g)
Patrik Renman                          267p 3x (7g)
Adam Nilsson                            262p 2x (5g)
Mikael Österberg                      257p 8x (6g)
Miguel Gil                                   240p 2x (3g)  
Christer Warnqvist                   233p (3g)

2021-08-27 Veteranträning 25 m
Lars Werner                             269p 1x (5g)
Miguel Gil                                 255p 1x (2g) 
Roland Tunér                           201p 1x
Övriga 25 m 
Adam Nilsson                           259p 3x (1g)
Mikael Kaiding                          211p           

2021-08-25 VeteranCup 9

Lars Werner                              268p 3x (5g)
Miguel Gil                                  240p 3x (1g) B-vapen
Stellan Andersson                    218p
Roland Tunér                            216p 1x
Gert Hedström                         162p
Karl-Arne Rudmalm                 134p
Övriga 25 m
Mikael Österberg                      264p 5x
Adam Nilsson                            249p 5x (1g)

2021-08-20 Veteranträning 25 m
Lars Werner                              264p 6x /4g)
Miguel Gil                                  247p 3x (2g)
Roland Tunér                            222p 2x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                          286p 8x (6g) B-vapen en 50 serie
Anders Granhagen                   249p 3x (3g) A-vapen
Patrik Renman                           245p 2x
Övriga 50 m
Kay Dufström                             275p 4x (7g) M4
Mikael Österberg                       270p 3x (7g) M3

2021-08-18 VeteranCup 8
 
Lars Werner                              269p 3x (4g)
Miguel Gil                                  240p (1g) B-vapen
Roland Tunér                            220p
Gert Hedström                         188p 1x
Karl-Arne Rudmalm                 149p
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                         277p 5x (4g) B-vapen
Adam Nilsson                           252p (1g)
Övriga 50 m
Mikael Österberg                     241p 1x (2g) M7

2021-08-15 Veteranträning 25 m
Lars Werner                             275p 4x (7g)
Mats Nilsson                            235p 2x
Miguel Gil                                 235p 2x (1g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                       272p 6x (7g) A-vapen
Harald Brandelid                     251p 1x (2g) A-vapen
Annette Brandelid                   245p 1x
Christina Persson                     236p 2x
Victor Gustavsson                    191p 1x
Tomas Persson                         175p 3x
Tone Berggren                          160p 1-brons
Anders Skoglund                      120p
Övriga 50 m
Adam Nilsson                             272p 7x (7g) M3
Mikael Österberg                       268p 3x (6g) M3
Kay Dufström                              267p 4x (5g) M4

2021-08-13 Veteranträning 25 m
Lars Werner                             268 3x (6g)
Klas Hedengren                       233p
Calin Toma                               207p 1x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                        278p 5x (5g) B-vapen
Margareta Melin                     258p 1x (1g)
Adam Nilsson                          257p 1x
Mikael Kaiding                         232p 3x
Övriga 50 m
Kay Dufström                          260p 3x (5g) M4
Mikael Österberg                    257p 4x (4g) M3    

2021-08-11 VeteranCup 7

Lars Werner                             268p 1x (5g)
Miguel Gil                                 250p 2x (4g)
Börje Millberg                          240p (1g)
Gert Hedström                        153p
Karl-Arne Rudmalm                117p  
Övriga 25 m
Adam Nilsson                           258p 3x (1g)

2021-08-08 Veteranträning 25 m
Miguel Gil                                 271p 6x 1x50p R-vapen Milsnabb
Patrik Renman                        250p 2x (1g)
Calin Toma                              188p
Övriga 25 m
Johan Brandelid                     257p 3x (5g) A-vapen
Harald Brandelid                   245p 1x (2g) A-vapen
Ulf Karlsson                            190p
Tone Berggren                       161p
Anders Skoglund                   113p
Övriga 50 m
Kay Dufström                         283p 9x (7g) M4
Mikael Österberg                   237p 2x (2g) M-vapen

2021-08-06 Veteranträning 25 m
Inga veteraner på plats
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                      258p 1x (2g) (B-vapen)
Christina Persson                 212p 1x
Tomas Persson                     209p

2021-08-04 VeteranCup 6 
Lars Werner                           266p 2x (4g)
Ronald Ekegren                     234p 3x
Mats Nilsson                          224p 2x
Gert Hedström                      181p 
Anders Skoglund                   161p
Karl-Arne Rudmalm               138p
Övriga 25 m
Johan Brandelid                       267p 5x (4g)
Miguel Gil                                  260p 1x Milsnabb
Christina Persson                    241p 3x (1g)
Tomas Persson                        197p (2g)
Jimmy Spelling                         175p 1x A-vapen
Övriga 50 m
Kay Dufström                            280p 6x (7g) M4
Mikael Österberg                      263p 2x (5g) M3
Patrik Renman                           248p (4g) M4

2021-08-01 Veteranträning 25 m
Lars Werner                             259p 5x (4g) B-vapen
Miguel Gil                                 252p 4x R-vapen Milsnabb
Övriga 25 m

Johan Brandelid                     269p 4x (1g)
Patrik Renman                        263p 2x (2g)
Olof Nilsson                            255p 3x (4g) A-vapen
Tone Berggren                       153p
Övriga 50 m
Kay Dufström                         274p 6x (7g) M4

2021-07-30 Veteranträning 25 m
Lars Werner                            265p 1x (4g)
Klas Hedengren                      246p 2x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                       284p 6x (6g)
Christina Persson                   230p 3x (1g)
Tomas Persson                       170p 1x A-vapen
Övriga 50 m
Kay Dufström                          276p 7x (7g) M4
Mikael Österberg                    253p 2x (3g) M7

2021-07-28 Veteranträning 25 m
Miguel Gil                                247p 1x (1g)
Mats Nilsson                           211p
Nils Sabre                                249p A-vapen Milsnabb
Karl-Arne Rudmalm               120p
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                        286p 9x (7g) en 50 serie
Fredrik Rudmalm                    247p 3x
Mikael Kaiding                         221p 
Anders Skoglund                     111p
Övriga 50 m
Kay Dufström                          281p 3x  (7g) M4

2021-07-25 Veteranträning 25 m
Lars Werner                            270p 4x (4g) en 50-serie
Nils Sabre                                248p 2x (2g)
Mats Nilsson                           209p 1x
Övriga 25 m
Johan Brandelid                     249p 1x
Christina Persson                   228p 3x
Tomas Persson                       130p A-vapen
Anders Skoglund                    90p
Övriga 50 m
Kay Dufström                         272p 4x (6g) M4
Fredrik Rudmalm                  252p (3g) M7

2021-07-23 Veteranträning 25 m
Lars Werner                            271p 4x (7g)
Magnus Thöresson               260p (1g) Fripistol
Miguel Gil                                240p 1x (1g)
Calin Toma                              234p 1x
Övriga 25 m
Anders Nilsson                       254p 2x 
Övriga 50m
Kay Dufström                          269p 6x (7g) M4

2021-07-21 Veteranträning 25 m
Calin Toma                             257p 4x (3g)
Christina Persson                  256 p
Nils Sabre                                237p 1x (1g)
Haris Dzindo                           223p 1x
Miguel Gil                                212 (1g) 
Jörgen Strandberg                 170p 1x
K-A Rudmalm                          155p
Tomas Persson                       150p (1g)
Övriga 50 m
Kay Dufström                           272p 3x (7g) 

2021-07-19 Veteranträning 50 m
Kay Dufström                       285p 8x (7g) en 50 poängare
Miguel Gil                              235p (4g)

2021-07-18 Veteranträning 25 m
Lars Werner                         260p 2x (4g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                   271p 4x (2g)
Mobin                                     228p 1x
Övriga 50 m
Kay Dufström                        266p 3x (6g) M4
Adam Nilsson                        264p 1x (6g) M4
Mikael Österberg                  239p 2x (1g) M3

2021-07-16 Veteranträning 25 m

Pontus Nilsson                    283p 2x (7g)
Nils Sabre                             255p 1x (2g)
Anders Nilsson                    249p 2x
Miguel Gil                             248p1x (2g)
Övriga 50 m
Kay Dufström                       271p 5x (5g) 1 st 50 poängare
Adam Nilsson                       269p 6x (6g)

2021-07-14 Veteranträning 25 m
Pontus Nilsson                    283p 6x (7g)
Calin Toma                           245p 2x (2g)
Klas Hedengren                   244p 4x (2g)
Nils Sabre                             242p2x (2g)
Miguel Gil                             224p (2g) A-vapen
Mikael Kaiding                     179p
Övriga 50M
Adam Nilsson                        271p 3x (6g) M4
Kay Dufström                        268p 5x (5g)

2021-07-11 Veteranträning 25m
Lars Werner                      262p 2x (4g)
Mats Nilsson                     223p 2x 
Miguel Gil                           217p
Karl-Arne Rudmalm          156p 1x

Övriga 25 m
Ulf Magnusson                  279p 2x (7g)
Jens Syrén                           269p (3g)
Annette Brandelid             249p 1x
Haris Dzindo                       239p 1x (1g)
Olof Nilsson                        238p 3x (4g) A-vapen
Johan Brandelid                 238p A-vapen
Per Gustafsson                  197p
Tomas Persson                  186p 2x
Christina Persson              183p 1x
Jörgen Strandberg             174p (1 Brons)
Victor Gustavsson              159p 1x (1 Brons)
Anders Skoglund                152p 1x (1 Brons)

Övriga 50 m
Adam Nilsson                     277p 5x (7g) M4
Fredrik Rudmalm               269p 4x (7g) M4
Kay Dufström                     266p 3x (6g) M4

2021-07-02 Veteranträning 25m
Roland Tunér                      246p 1x (1g)
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                    265p 3x (2g) B-vapen
Anders Nilsson                    232p 1x (1g) A-vapen
Övriga 50 m
Kay Dufström                     272p 5x (7g) M?
Patrik Renman                    268p 2x (6g) M4
Adam Nilsson                     250p 3x (3g) M?

2021-06-30 VeteranCup 5
Lars Werner                        253p 1x (2g)
Ronald Ekegren                  243p 1x (1g)
Miguel Gil                             240p 1x
Gert Hedström                    186p 2x
Karl-Arne Rudmalm            185p 1x

Övriga 25 m
Johan Brandelid                 270p3x (3g)
Pontus Nilsson                   255p 1x (1g) B-vapen
Mikael Kaiding                    216p
Jimmy Spelling                    214p 2x A-vapen
Emil Lennartsson               196p 1x 

2021-06-27 Veteranträning 25m
Lars Werner                       275p 3x (7g)  Snabb  259p 1x (2g) Tot 534p
Magnus Thöresson           270p 7x (5g)  Snabb  267p 2x (3g) Tot 537p
Miguel Gil                            247p 2x (1g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                  262p 1x (3g) 
Ronald Ekegren                   228p
Olof Nilsson                         225p 1x A-vapen
Anders Nilsson                    220p A-vapen
Ulf Karlsson                          219p 1x
Ari Jasari                                211p
Jimmy Spelling                     210p 1x A-vapen
Mobin Yegane                      202p
Annette Brandelid               197p A-vapen
Victor Gustavsson                161p 1x 
William Hasselroth               156p
Fidan Jashari                          152p 1x
Övriga 50 m
Adam Nilsson                            268p 4x (6g) M3
Kay Dufs
tröm                            262p 2x (5g) M4
Fredrik Rudmalm                      254p 1x (3g) M4
Patrik Renman                           253p 2x (5g) M4

2021-06-25 Veteranträning 25m
Övriga 25 m
Olof Nilsson                                234p 3x (1g)
Sören Haglund                           215p 1x
Övriga  50 m
Adam Nilsson                             272p 4x (7g) M?
Patrik Renman                            268p 4x (5g) M?
Kay
Dufström                              263p 5x (5g) M?

2021-06-23 VeteranCup 4 
Lars Werner                            262p 6x (4g)
Magnus Thöresson                259p 4x (1g)
Roland Tunér                           250p 2x (1g)
KarlArne Rudmalm                 135p

Övriga 25 m 
Patrik Renman                           261p 4x (3g)
Adam Nilsson                             242p 1x (4g)

2021-06-20 Veteranträning

Miguel Gil                                    253p 1x (1g)
Mats Nilsson                               220p 2x A-vapen
Övriga 25 m
Annette Brandelid                      258p 3x (1g)
Anders Nilsson                            247p 4x
Edvin Brandelid                           241p 3x (2g) A-vapen
Johan Brandelid                           238p 2x (3g) A-vapen
Christina Persson                         228p 
Hans Dzinde                                  222p 1x
Ulf Karlsson                                   210p
Jörgen Strandberg                        149p
Tomas Persson                             148p 1x
Mobin Jegahneh                            158p 1x (1g) (2021-06-15) 4 serier
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                  284p 3x (7g) M4
Mikael Österberg                            268p 5x (5g) M3
    
2021-06-18 Veteranträning 25m
Lars Werner                               253p 2x (2g)
Övriga 25 m
Anders Nilsson                          240p 1x (2g)  A.vapen
Mikael Kaiding                           210p 1x
Övriga 50 m
Miguel Gil                                    259p 2x (6g) M7

2021-06-16 VeteranCup 3
Lars Werner                               267p 2x (5g)
Roland Tunér                             239p 2x (1g)
Calin Toma                                 206p
Gert Hedström                          150p
Övriga
Pontus Nilsson                          246p Fripistol
Magnus Thöresson                   238p 4x (1g) Fripistol

2021-06-13 Veteranträning 25m
Lars Werner                               263p 3x (4g)
Miguel Gil                                   246p 2x
Nils Sabre                                   242p 1x
Klas Hedengren                         234p 3x (1g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                          262p 3x (2g)
Annette Brandelid                      261p 1x (1g)
Adam Nilsson                              259p 1x (5g) A-vapen
Patrik Renman                             256p 4x (1g)
Fredrik Rudmalm                         246p 2x
Anders Nilsson                             244p 2x (2g)
Olof Nilsson                                  233p 2x (1g) A-vapen
Mobin Yegane                              230p 1x
Kay Dufström                               223p

2021-06-11 Veteranträning 25m

Miguel Gil                                   248p 1x
Lars Werner                               239p (1g) A-vapen
Karl-Arne Rudmalm                  228p
Magnus Thöresson                   (1g) Fripistol
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                            228p 2x
Övriga 50 m
Kay Dufström                              265p 3x (6g) M4
Mikael Österberg                        262p 3x (6g) M3
Patrik Renman                             258p 2x (5g) M4

2021-06-09 VeteranCup 2
Lars Werner                                260p 4x (2g)
Calin Toma                                  250p 1x
Roland Tunér                              238p (1g)
Nils Sabre                                     222p 2x
Miguel Gil                                      219p (1g) A-vapen
Gert Hedström                             169p 
Karl.Arne Rudmalm                     168p 2x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                          261p 2x (6g)

2021-06-06 Veteranträning 25m
Lars Werner                                260p 6x (4g)
Mats Nilsson                               208p 1x
Övriga 25 m
Annette Brandelid                      265p 1x (1g)
Patrik Renman                             260p 3x (3g)
Johan Brandelid                           249p 4x (3g) A-vapen
Harald Brandelid                         232p 1x A-vapen
Olof Nilsson                                  207p         
Övriga 50 m
Kay Dufström                               271p 4x (5g) M4
Mikael Österberg                         256p 3x (3g) M4
Per Gustafsson                             203p M2

2021-06-04 Veteranträning 25m
Lars Werner                               243p 2x (1g)
Miguel Gil                                    234p 4x (2g) B-vapen
Övriga 50 m
Kay Dufström                              268p 4x (6g) M4
Adam Nilsson                              261p (5g) M6
Mikael Österberg                        260p 3x (4g) M3

2021-06-02 VeteranCup 1
Lars Werner                                249p 3x (2g)
Roland Tunér                               238p 2x
Calin Toma                                  236p 1x
Miguel Gil                                     230p 1x (1g)
Gert Hedström                            150p 1x
Karl-Arne Rudmalm                    132p
Övriga 25 m
Anette Brandelid                         264p 2x
Pontus Nilsson                             262p 4x (2g) Fripistol

2021-05-30 Veteranträning 25m
Lars Werner                                 256p 2x (3g)
Calin Toma                                   226p 2x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                             273p 3x (4g)
Johan Brandelid                           264p 4x (1g)
Patrik Renman                             262p 1x (3g)
Fidan Jashari                                 253p 5x (3g)
Olof Nilsson                                  247p 2x
Ari Jasari                                        237p 2x
Christoffer Carlström                  229p (2g) A-vapen
Ulf Karlsson                                   201p
William Hasselroth                       150p (2b)
Övriga 50 m
Kay Dufström                                279p 6x (7g) M4
Adam Nilsson                                275p 5x /6g) M4
Per Andersson                              272p 4x (5g) M1
Miguel Gil                                       225p (2g) M7
Fredrik Rudmalm                          184p  

2021-05-28 Veteranträning 25m
Övriga 25 m
Olof Nilsson                                  245p 4x (2g) 
Mikael Kaidinga                            217p 2x
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                275p 6x (7g) M4
Kay Dufström                                259p 2x (5g) M4
Mikael Österberg                          244p (2g) M3

2021-05-23 Veteranträning 25m
Övriga 25 m
Johan Brandelid                              262p 1x (1g) 
Annette Brandelid                          241p (1g) 
Evert Larsson                                   229p
Christina Persson                            213p 1x
Tomas Persson                                213p 
 Övriga 50 m
Fredrik Rudmalm                             271p 4x (5g) M4
Kay Dufström                                    266p 2x (5g) M4
Adam Nilsson                                    258p 2x (4g) M2
Christer Warnqvist                            153p M6

2021-05-21 Veteranträning 25m
Lars Werner                                       265p 2x (4g)
Miguel Gil                                            237p (2g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                                 249p (3g) A-vapen
Anders Nilsson                                   241p
Evert Larsson                                      215p 1x
Övtiga 50 m
Adam Nilsson                                      278p 6x (7g)
Mikael Österberg                                263p 3x (4g)
Kay Dufström                                       261p 4x (4g)

2021-05-16 Veteranträning 25m

Christoffer Carlström                       265p (5X) (3G)
Anders Nilsson                                  259p (2X) (2G)
Johan Brandelid                                256p (3X) (2G)  (A- Vapen)
Olof Nilsson                                       241p (1X) (1G)
Mats Nilsson                                      202p (1X)
Göran Matutinovic                            166p
Christina Persson                              164p
Tomas Persson                                  144p (A-Vapen)

2021-05-11 Veteranträning 25 m
Calin Toma                                            226p
Lars Werner                                          205p
Stellan Andersson                                196p
Karl-Arne Rudmalm                              171p 

2021-05-09 Veteranträning 25 m
Anders Nilsson                                     263p 3x
Annette Brandelid                               253p 1x
Christer Warnqvist                              161p (Tvåhandsfattning)
Harris Dzindo                                       197p 

2021-05-07 Veteranträning 25 m
Stellan Andersson                               179 1x
Övriga 50 m
Mikael Österberg                                 273p 4x (6g) M3

2021-05-05 Veteranträning 25 m
Lars Werner                                         249p (2g)
Miguel Gil                                             237p 1x(3g) A-vapen
Stellan Andersson                               234p 2x (2g)
Övriga 50 m
Mikael Österberg                                231p 1x (1g) M3

2021-05-02 Veteranträning 25 m
Nils Sabre                                            252p 3x (2g)
Lars Werner                                        250p 1x (2g)
Mats Nilsson                                       203p
Övriga 25 m
Christoffer Carlström                        267p 3x (2g)
Johan Brandelid                                  262p 2x (6g) A-vapen
Stig Eriksson                                        251p 4x (1g)
Olof Nilsson                                         248p 1x
Ulf Karlsson                                         239p 1x
Göran Matutinovic                              225p
William Hasselroth                             144p   
                                    
2021-04-30 Veteranträning 25 m
Lars Werner                                       262p 1x (4g)
Stellan Andersson                               221p (1g)
Övriga 25 m
Johan Brandelid                                262p 4x (1g)
Patrik Renman                                   261p 4x (2g)
Annette Brandelid                             245p 2x (1g)
Övriga 50 m
Kay Dufström                                     260p 3x (5g) M3
Miguel Gil                                            253p 3x (7g) M8

2021-04-28 Veteranträning 25 m
Lars Werner                                       262p (3g)
Stellan Andersson                             215p 
Karl-Arne Rudmalm                          155p
Övriga 50 m
Miguel Gil                                            250p 2x (5g) M8
Mikael Österberg                                244p (1g) M3
Nils Sabre                                            213p 1x (2g) M4

2021-04-25 Veteranträning 25 m
Lars Werner                                       263p 1x (5g)
Christoffer Carlström                       260p 1x 2g B-vapen
Stig Eriksson                                       253p 4x (1g)
Johan Brandelid                                 245p 3x (2g) B-vapen
Mikael Kaiding                                    229p 
Christina Persson                              180p
Annette Brandelid                             166p
Tomas  Persson                                 135p

Övriga 50 m
Per Andersson                                   279p 7x (7g) M1En 50 serie
Adam Nilsson                                     272p 8x (7g) M4
Mikael Österberg                               268p 6g M3
Patrik Renman                                    266p 5x (5g) M4  
Kay Dufström                                      263p 1x (5g) M3
Fredrik Rudmalm                                257p 2x (4g) 
Miguel Gil                                              238p 1x (5g) M72021-04-23 Veteranträning 25m
Lars Werner                                      237p
Stellan Andersson                            232p 1x
Miguel Gil                                           232p 1x (3g)
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                                   222p
Övriga 50 m
Adam Nilsson                                    275p 4x (7g) M4
Kay Dufström                                     256p 1x (5g) M3
Mikael Österberg                               184p 2x

2021-0r4-21 Veteranträning 25m
Miguel Gil                                          245p (1g)
Stellan Andersson                            222p 1x (1g)
Karl-Arne Rudmalm                         127p
Övriga 25 m
Margareta Melin                              257p 3x (1g)

2021-04-16 Veteranträning 25m
Lars Werner                                     268p 3x (4g)
Övriga 25m
Mikael Kaiding                                  212p
Övriga 50m
Adam Nilsson                                    280p 4x (6g) M4 
                          
2021-04-14 Veteranträning 25m
Lars Werner                                    261p 1x (3g)
Calin Toma                                      220p 1x
Stellan Andersson                          119p A-vapen
Övriga 25m
Anders Granhagen                         241p 2x (2g) A-vapen
Övriga 50m         
Miguel Gil                                          247p 2x (3g) M7

2021-04-11 Veteranträning 25m
Lars Werner                                    273p 4x (5g)
Magnus Thöresson                        265p 1x (2g)
Calin Toma                                      256p (1g)
Mats Nilsson                                   187p 

Övriga 25m
Johan Brandelid                             266p 3x (2g) 
Anders Nilsson                               257p 2x (2g) 
Olof Nilsson                                     255p 4x (1g)
Christoffer Carlström                     237p 2x (2g) A-vapen
Ari Jashari                                         229p 1x
Christer Warnqvist                          174p
           
Övriga 50m
Adam Nilsson                                284p 8x (6g) M4
Fredrik Rudmalm                          261p 2x (6g) M3
Kay Dufström                                 242p 2x (1g) M3
Miguel Gil                                        236p 3x (4g) M7
Mikael Österberg                           201p 1x M7

2021-04-09 Veteranträning 25m
Lars  Werner                                   260p 4x (5g) B-vapen
Stellan Andersson                          223p
Miguel Gil                                         215p
Nils Sabre                                         213p

2021-04-07 Veteranträning 25m 
Lars Werner                                   269p 5x (5g) B-vapen
Nils Sabre                                       232p 4x (1g)
Miguel Gil                                       227p 1x
Stellan Andersson                         208p 1x (1g)

Övriga 50m
Mikael Österberg                          233p 1x (1g) M7-vapen

2021-04-05 Träning 25m
Johan Svanberg  7 serier              278p 2x (1g) A-vapen
Miguel Gil             – ” –                     274p (3g) A-vapen

2021-04-04 Veteranträning 25 m
Miguel Gil                                       243p
K-A Rudmalm                                181p 2x

Övriga 50 m
Adam Nilsson                                271p 2x (5g) M4
Fredrik Rudmalm                          262p 3x (4g) M3
Kay Dufström                                 257p 7x (5g)M4
Per Gustavsson                              233p 2x (4g)
  

2021-04-02 Veteranträning 25 m
Lars Werner                                    268p 2x (5g)
Mats Nilsson                                   207p 2x (1g)
Stellan Andersson                          192p

Övriga 25 m
Ronald Ekegren                               210p
Jimmy Spelling                                 209p A-vapen

Övriga 50 m
Kay Dufström                                  271p 4x (6g)
Fredrik Rudmalm                            264p 2x (6g)

2021-03-31 Veteranträning 25 m
Lars Werner                                    251p 2x (1g)
Stellan Andersson                          247p 2x (1g)
Mats Nilsson                                   238p 2x (2g  enhand)
Nils Sabre                                         235p 2x (1g)
Miguel Gil                                         233p 2x (3g) A-vapen
Övriga 25 m
Mikael Österberg                            163p A-vapen

2021-03-28 Veteranträning 25 m
Lars Werner                                    260p 3x (5g)
Mats Nilsson                                   242p 

2021-03-28 Övriga 25 m
Patrik Renman                               267p 4x (4g)
Annette Brandelid                         267p 2x (1g)
Johan Brandelid                             250p 2x (2g) A-vapen
Olof Nilsson                                    247p 
Christer Warnqvist                         202p 1x
Johnny Jansson                               185p

2021-03-28 Övriga 50 m
Per Andersson                               299p 17x (7g) M5 Friklass 5 st 50 serier
Adam Nilsson                                 272p 5x (5g) M4
Kay Dufström                                 269p 5x (6g) M4
Fredrik Rudmalm                           265p 5x (5g) M3
Miguel Gil                                        241p 1x (4g) M7
Mikael Österberg                           202p M7

2021-03-26 Veteranträning  25m
Lars Werner                                  265p 4x (5g)
Nils Sabre                                      228p 2x 
Miguel Gil                                      179p 
Stellan Andersson                       102p A-vapen
Karl-Arne Rudmalm                     94p

Övriga 50 m
Kay Dufström                                263p 2x (4g)

2021-03-24 Veteranträning  25 m
Miguel Gil                                      225p (1g)
Nils Sabre                                      223p 3x
Stellan Andersson                        223p 1x
Karl-Arne Rudmalm                     149p 2x

2021-03-21 Veteranträning 25 m
Lars Werner                                 250p 2x (3g)
Miguel Gil                                     223p 2x (2g) A-vapen
Stellan Andersson                       221p (1g)
Mats Nilsson                                212p 1x
Karl-Arne Rudmalm                   187p

Övriga 25m
Stig Eriksson                                 270p 5x (3g)
Olof Nilsson                                  252p 1x (1g)
Johan Brandelid                           243p (1g)
Christoffer Carlström                  235p 1x (1g) B-vapen
Mikael  Österberg                        215p 2x (1g)
Christina Persson                         172p
Johnny Jansson                             170p
Tomas Persson                             148p A-vapen
Christer Warnqvist                       125p A-vapen

Övriga Magnum 50 m
Adam Nilaaon                              264p 2x (4g)
Kay Dufstöm                                 260p 3x (4g)
Fredrik Rudmalm                         251p 1x (3g)

Tidigare resultat hittar du i Arkivet.