Nu kan du se skjutresultaten.

Vi gör nu ett försök att redovisa skjutresultaten som vi gör på vår cuptävlingar och gemensamma träningar.
Under menyn resultat, så hittar du nu även de individuella skjutresultaten.
http://krpk.se/skjutresultat/

För att detta ska kunna fortsätta att fungera i framtiden, så är det viktigt att vi får frivilliga som kan hjälpa till att lägga in resultaten på hemsidan.
Vill du ta hand om inläggningen av resultaten för en eller flera grenar, så hör du av dig till Tommy, som ger dig inloggningsrättigheter att skriva på hemsidan.
Självklart visar Tommy dig hur du ska göra. Det är plättlätt.