Förslag på nya Stadgar

Dagen för föreningens årsmöte börjar nu närma sig, och inför det så har vi i styrelsen tagit fram ett förslag på nya Stadgar till föreningen.

Föreningens årsmöte kommer att hållas 29.e februari 2020, och kallelse kommer inom kort.

Vi kommer att lägga fram förslaget om stadgeändring till årsmötet för beslut, men vill redan nu på detta sätt ge alla medlemmar möjlighet att ta del av de föreslagna stadgarna och komma med frågor och synpunkter.
Det finns självklart utrymme för diskussioner om detta under årsmötet.

Anledningen till att vi föreslår ändring av stadgarna är för att de vi nu har är från 1968, och det är hög tid att dessa moderniseras och anpassas efter vår nuvarande verksamhet.
Som underlag för de nya stadgarna har vi använt den mall som Pistolskytteförbundet föreslår på sin hemsida att föreningarna ska använda sig av.
Utifrån den mallen har vi anpassat vårt förslag till vad vi upplever passar bäst in i vår förening.

Här kan ni ta del av både de nuvarande stadgarna och det nya förslaget på stadgar.

Nuvarande stadgar

 

Förslag på nya stadgar