Prova på tävling

Efter arbetet har slutförts Lördagen den 25 april ca 14.00 inbjuds Alla KrPKare till en provapå Tävling i lite annan form.
Vi skjuter provserie och 4 serier med 5 skott mot precisionstavla max 5 min.
Därefter skjuter vi en provserie och 4 serier mot snabbtavla som visas 5 gånger 3 sekunder med sju sekunder mellan visningarna. Skjutställning stående utan stödhand 45 grader, Veteranerna Stående 45 grader .

Den som har högst poäng när vi summerar resultatet från precision och snabbdelen vinner. Vid lika resultat vinner den som har flest Innertior (X) enligt 2020 års Skjuthandbok.
Tävlingen kan valfritt skjutas med A, B,C eller R-vapen.
Pris utgår till segraren.
Så ta med lämligt vapen och amunition till arbetsdagen.

Skyttehälsningar
Lasse W