Arbetskväll Onsdag och Torsdag den 8 och 9 juli samt funktionärer på tävlingen den 11 juli

Vi samlas så många som kan för att förbereda Kristinesmällen i Magnumfält på Lördag. Givetvis behöver vi funktionärer även på tävlingen.
Följande ska göras:
Gå igenom och bygga målen på de sex stationerna.
Göra i ordning boxarna med täcklappar, kritor, tolkar och förstaförband.
Förbereda prisutdelningskuren, måla inv. (onsdag) och sätta upp sponsorloggor.
Städa alla lokaler.
Förbereda sekretariatet.

På lördag samlas vi klockan 07.30 för att bygga banan och göra kontroll av städningen av lokalerna.
Vi ses på banan för en intensiv vecka.
//Styrelsen