Rikstävling med pistol på hemorten.

Hej alla tävlings sugna !

Nu finns möjligheten att tävla mot hela pistolskytte Sverige i precision och magnum ban enligt ställningsregler i skjuthandboken.

Skjutning skall ske under perioden 1 maj – 6 juni 2021

Anmälnings mottagare Börje Millberg (precision). Miguel Gil (magnum ban).

Vi finns tillgängliga för anmälan söndagen den 4 April från klockan 11.00 – 13.00. samt den 11 April 11.00 – 13.00. Andra dagar däremellan kontaktas vi per mail: precision: borjemillberg@gmail.com samt Magnum: miguelgil2001@hotmail.com

Kostnad för varje start 70 kronor. Man kan deltaga i max 5 klasser i precision alternativt 8 klasser för magnum

Avgift skall erläggas vid anmälnings tillfället via swish eller kontant alternativt bangiroinbetalning.