Årsmöte och motioner till d.o.

Styrelsen har beslutat att senarelägga Årsmötet då det bedöms inte gå att genomföras på ett Covid19 säkert sätt utan att utestänga en allt för stor del av våra medlemmar. Årsmötet kan bli nödvändigt att hållas utomhus.
Om möjligt kommer  funktionärslotteriet att genomföras i samband med årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast den 27 mars 2021 på www.styrelsen@krpk.se eller via post eller lämnas till någon styrelsemedlem.
Skjutprogram 2021 och kalendern kommer att uppdateras på hemsidan inom kort.
Ett litet glädje ämne i den här dystra pandemin tiden är att vår förening tilldelats SM i Magnumban den 28 – 29 augusti 2021. Slutligt beslut väntas komma från Svenska Pistolskytteförbundet under mars månad 2021.
// Styrelsen

Post adressen är: Kristinehamns PK
C/O Börje Millberg
Grindvaktarvägen 6
681 37 Kristinehamn