Arbets & Funktionärskväll Onsdagen den 4 augusti klockan 17.00

På onsdag förberede vi banan för KRISTINESNABBEN i Milsnabb.
Per Andersson kommer med hjullasaren och flyttar på slipers och grusar upp parkeringen. De som kan börjar direkt efter Veteranskjutningen ca 13.30.
Övriga ansluter klockan 17.00 eller så snart de kan.
Följande ska göras:
Klippa gräs på parkeringen, trimmer och gräsklippare
Göra färdigt snabbtavlor, skruvdragare och vinkelslip
Sätta i hantag dörren på gaveln A-banan
Svetsa förstärkning på ett rör,
Städa och Coronasäkra klubbhuset.

Vi går igenom organisationen för KRISTINESNABBEN.
Anmäl dig som funktionär. Alla kan göra något.
//Styrelsen