För Allmänheten

Kristinehamns Pistolklubb kommer att arrangera tävling i Magnumfält Söndagen  den 26 september 2021på våra banor. Banorna är avlysta och tillträde är absolut förbjudet.
Tävlingen beräknas starta 09.00 och vara avslutad ca 17.00.
Störande ljud kan förekomma under tävlingen.
//Styrelsen KrPK