Vill du bli Grenkontakt?

Styrelsen har jobbat med ett förslag att skapa en grenorganisation där en person är särskilt utsedd kontaktperson för sin gren. Vill du bli grenkontakt för din specialgren – Banprecision, Fältskytte, Luftpistol, Magnumskytte eller MilSnabb?

Anteckna i så fall ditt namn på tavlan i klubbstugan, mejla till styrelsen@krpk.se, eller prata med någon i styrelsen.

Din uppgift som grenkontakt är att vara den som är huvudansvarig och kontaktperson när KrPK arrangerar tävlingar i grenen. Du håller också koll på att allt material som behövs för utförande av grenen finns hemma, både inför tävlingar och för träning. När målmaterial behöver köpas in, meddelar du kassören.

Tack, hälsningar Styrelsen 🙂