NYBÖRJARKURS – Pistolskyttekortet

Våra planer på att hålla nybörjarkurs i pistolskytte frampå vårkanten.
Planen är att köra kurs för pistolskyttekortet, med start någon gång i mars, för de som har varit med och tränat skytte under året men ännu inte varit med på någon nybörjarkurs. Då har vi teorikurs på Söndagar från kl. 10:00 till 11:30 och skjutträning tillsammans med övriga medlemmar kl. 12.00 till 13,00 i ca 6-8 veckor (får se hur raskt vi kan gå igenom teorikursen).
För medlemmar som inte varit med och skjutit så mycket tidigare, så blir det förmodligen en kvällskurs på tisdagar kl. 18-20, med start i slutet April eller början av Maj (när det är ljust så man kan se siktet på kvällen).
Deltagarantal på kurserna är minst 1 och max 6 personer, möjligen några fler, beroende på vilka klubbvapen och lånevapen vi har tillgängliga för träning (att ha kurs och inte få skjuta är ju inte så kul).

Du anmäler intresse att vara med på någon av nybörjarkurserna via e-mail till; styrelsen@krpk.se

Se mer information om kursen och deltagaravgift på:
Om du vill vara med på kurs, och inte är medlem i klubben, så ska du först ansöka om medlemskap, se länk nedan. Du ska vara godkänd för medlemskap av klubbens styrelse och årets medlemskapsavgift ska vara betald, innan kursen börjar.
Vi välkomnar nya medlemmar från Kristinehamn och även från grannkommunerna (och i enstaka fall från andra delar av landet).
För att ansöka om medlemskap följer du anvisningarna på
Pistolskytte i vår klubb är ett förtroende mellan klubben och medlemmen – att medlemmen är lämplig att hantera och inneha vapen – så klubben kan neka medlemskap om personen av någon orsak anses olämplig. Om du känner någon som redan är medlem i klubben och som kan ge dig referenser, så är det bra om du anger det när du söker medlemskap, men det är inget krav. Kan din kompis dessutom vara din mentor och eventuellt låna ut vapen för din träning vid träningstillfällen, så kan vi ta in ytterligare någon person på nybörjarkursen.

PS – Att låna vapen av en kompis eller klubben, när man är nybörjare, är inget skamligt, det måste alla göra. Enligt reglerna måste man vara medlem minst 6 månader och klara skjutprov innan man kan ansöka om en egen vapenlicens, så ingen kan göra det utan att låna vapen vid träningstillfällen. DS

Hälsning
Johan Brandelid
Utbildningsansvarig