Kristineträffen Banprecision Söndagen den 12 juni 2022

Kristinehamns Pistolklubb bjuder in till Kristineträffen i Banprecision söndagen den 12 juni.
Första skjutlaget klockan 9.30 därefter 11.00,12.30 och eventuellt 14.00.
Klasser: 1, 2, 3, i C D1, D2, D3, Jun, VetY och VetÄ , Vid för få deltagare kan sammanslagning av klasser göras enligt Skjuthandboken.
Vapengrupper: A, B och C
Max antal starter: 3
Hämta komplett inbjudan här.
Obs! Föranmälan  senast onsdagen den 8 juni klockan 13.00.
Hämta anmälningsblankett här.
Hämta startlista här.
Resultatlista här.

Servering finns i vår klubbstuga.

Välkomna till Kristinehamns Pistolklubb
Styrelsen

Det finns platser för efteranmälan på plats i samtliga skjutlag.