Årsmöte, Prisutdelning och Funktionärslotteri Lördagen den 24 februari kl.12.00

Nu samlas vi för Årsmöte den 24 februari 2024 klockan 12.00 i Klubbstugan
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 2 februari 2024.
Dagordningen hämtas här.
Hämta förslag till Skjutprogram för 2024 här.
Efter årsmötet bjuder föreningen på förtäring och Prisutdelning för 2023 års Cuper.
Vi avslutar med Fuktionärslotteriet för 2023. Det baseras på Funktionärsligan 2023. Då lottar vi ut fina priser från våra sponsorer och från klubben. Man måste närvara för att kvittera ut sina lotter.
Funktionärsligan med antal lotter 2023 här.

Välkomna till Årsmötet din röst är viktig.
Hälsning
Styrelsen