Anmäl dig till RIKSTÄVLINGEN I PRECISION 2024 före 11 april

Svenska pistolskytteförbundet inbjuder skyttar till rikstävling med pistol i precisionsskjutning på hemortens banor.

Vapengrupper: A1, A2, A3, B, C normalt tre max fem starter. Se Inbjudan.
Tävlingsklasser:
Klass 3: Öppen för skyttar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning,
enligt riksmästarklasslistan på förbundets hemsida. Damer kan tävla i egen
damklass.
Klass 2: Öppen för skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i
guld men inte hänförs till klass 3. Damer, Veteraner och Juniorer kan tävla i
egen klass.
Klass 1s: Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i silver.
Damer kan tävla i egen damklass.
Klass 1b: Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i brons.
Damer kan tävla i egen damklass.
Klass 1u: Skyttar som före aktuellt tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke i
någon valör. Damer kan tävla i egen damklass.
Klass 3 jun: Damer och herrar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning, enligt riksmästarklasslistan på förbundets hemsida och som under aktuellt tävlingsårfyller högst 20 år.
Klass 2 jun: Damer och herrar som före aktuellt tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i
guld och som under aktuellt tävlingsår fyller högst 20 år.
Klass 1s jun: Dam- och herrjunior som före aktuellt tävlingsår erövrat högst
pistolskyttemärke i silver och som under aktuellt tävlingsår fyller högst 20 år.
Klass 1b jun: Dam- och herrjunior som före aktuellt tävlingsår erövrat högst
pistolskyttemärke i brons och som under aktuellt tävlingsår fyller högst 20 år.
Klass 1u jun: Dam- och herrjunior som före aktuellt tävlingsår inte erövrat
pistolskyttemärke i någon valör och som under aktuellt tävlingsår fyller
högst 20 år.
Klass Vet Y: Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 60 år eller mer.
Klass Vet Ä: Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 70 år eller mer.

Tävlingstid 27/4 – 6/6 2024
Kostnad 90 kronor/start.
Hämta den kompletta Inbjudan här.

Anmälan göres på mail till www.tavling@krpk  Ange Din Klass och vapen Grupp.

Samt  betala via swich 1236703854 eller bankgiro 440-1535. Senast den 11/4 – 2024
Se anmälda skyttar här.
Ange i meddelande endast Hemoten Precision.
Hälsning
Styrelsen