Extra Årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte i klubbstugan kl 12.30 Lördag 31/3.

De punkter som kommer att behandlas är de som bordlades vid ordinarie årsmöte:

11. Ekonomisk redogörelse
12. Föredragning av revisionsberättelsen
13. Beslut om ansvarsfrihet

Välkomna

Styrelsen