Inbjudan Kristinesmällen precision

Kristinehamns Pistolklubb har den stora äran att bjuda in till Kristinesmällen.

Ladda ner inbjudan här.

Kristinesmällen Precision 2019
Lördagen den 15.e juni

Plats: Kristinehamns PK:s skjutbanor vid Magasinsvägen, se karta på www.krpk.se

Tid: Första skjutlaget kl. 9.00, andra kl. 11.00, tredje kl. 13.00. Vapenkontroll öppen
från kl. 08.00

Anmälan: På plats på tävlingsdagen

Omfattning: Banskjutning enl. SPSF:s bestämmelser. Provserie samt 7
tävlingsserier.

Klassindelning: Vapengrupp A Klass 1 2 3
B Klass 1 2 3
C Klass 1 2 3
Dam 1 2 3
Vet, Y, Ä
juniorer

Startavgift: Individuellt 100:-

Vapen: Endast av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen får användas i
respektive vapengrupp.

Tävlingsjury: Anslås tävlingsdagen

Priser: Penningpriser utgår till bästa fjärdedelen i varje individuell klass. Klasser kan komma att slås samma i enlighet med skjuthandsbokens regler. Prisutdelning sker snarast efter sista skjutlaget. Ej avhämtade priser tillfaller Kristinehamns Pistolklubb

Servering: Enklare servering finnes i klubbstugan.

Upplysningar: Tommy: 070-1804600, tommy.nassen@realbiss.se

Webbpublicering: Resultatlista kommer att publiceras på internet
www.krpk.se. Genom sin anmälan medger skytten att skyttens namn och resultat
publiceras.

OBS! Försvarsutbildarna använder angränsande skjutbanor för egen träning/utbildning samtidigt. Därför kan det förekomma skjutning i närheten som tydligt kommer att höras av tävlingsskyttarna.