Luftpistolskytte Brogårdshallen

Nu startar Luftpistolträningen i Brogårdshallens källare.
Samling kl 17.30 så kommer vi igång 18.00. Vi har tid till kl 20.00 då vi plockar ihop utrustningen.
Klubben har införskaffat ytterligare en Feinwerkbau P11 tävlingspistol med både höger och universalkolv även S-kolv för damer och juniorer.
Vi börjar med fri träning i oktober för att koppla på lite tävlingsmoment senare under hösten.
I skiftet av mars/april kommer vi att skjuta klubbens KM-Luftpistol.
Ett pris till bästa nybörjare kommer också att delas ut på KMet.
Så kom igång med träningen redan nu.
Nybörjare är den som inte tränat eller tävlat med luftpistol tidigare.
Har du frågor eller funderingar ring Lasse W. 070 544 80 60