Ordföranden har ordet

Tack alla medlemmar för förtroendet att vara Er ordförande under 2020. Jag känner mig hedrad att få leda klubben i de svåra tider som vi nu upplever med Coronasmittan.
Under den här rubriken kommer jag att informera vad som händer i klubben och framför allt information från styrelsen.
Covid-19
Viktigast just nu är de åtgärder vi bör och måste genomföra för att minska smittorisken i vår verksamhet. Därför gäller:
Åk aldrig till klubben om du känner dig sjuk eller har feber.
Håll distans och var extra försiktig om våra Veteraner.
Använd varannan plats vid banskjutning. Vid veteranskjutningarna står Veteranerna på platserna med jämna nummer till höger i hallen. Förtätning sker från vänster. Tvätta händerna innan du fikar och håll distans i klubblokalen.
Seriefälttävlingen 3 som skulle hållas den 4 april flyttas till den 22 augusti 2020. Magnumfälttävlingen den 3 maj ställs in helt då vi inte kan garantera att inte fler än 50 skyttar och funktionärer samlas.

Nyheter från Årsmötet och Styrelsen
50-cup. På årsmötet antogs en motion att starta en cup som ska öka kvalitén i träningen och uppmärksammar när en skytt har skjutit en serie om 50 poäng.  Skjuter du en 50-serie under organiserad träning eller tävling på hemmabanan ska skytten och skjutledaren signera spegeln och lämna in den på kontoret. Mer information kommer på hemsidan.
Magnum Light. På det senaste årsmötet antogs en motion att det vid klubbens cuptävlingar i Magnum Precision ska vara tillåtet att delta med pistol och revolver i kaliber .22 eller .32 med maximal piplängd om 6”. Detta för att skapa intresse för magnumskytte. Mer information kommer på hemsidan.
Funktionärsligan. Utan funktionärer kan vi inte bedriva tävlingsverksamhet. Tävlingarna ger oss ett stort ekonomiskt tillskott och gör att verksamheten kan utvecklas och medlemsavgifterna kan hållas på en rimlig nivå. Varje gång du eller en anhörig deltar i en arbetskväll/dag eller är funktionär i en inbjudningstävling får man en poäng. I slutet av året har vi en Funktionärsfest där varje poäng ger en lott i Funktionärslotteriet och fina priser lottas ut. Se mer under Resultat på hemsidan www.krpk.se.
Förvaring av klubbens vapen. Då kassunen inte längre är godkänd att förvara klubbens vapen arbetar vi på att finna en ny lösning och då i kombination med att kunna skjuta luftpistol i klubbhuset. Under tiden är förvaringen utlagd på styrelsemedlemmarna som ska försöka se till att de finns tillgängliga vid träning och tävling.
Underhållsplan. En underhållsplan antogs av styrelsen 2019 som bland annat innehåller målning av delar av klubbhuset, bygga skyddstak över målen på 25 m vallen mm. Så det kommer att bli gott om möjligheter att få funktionärspoäng. Hör av dig till någon i styrelsen eller mejla till styrelsen@krpk.se om du har tid eller maskiner som kan vara lämpliga.

Hälsningar
Lars Werner
Ordförande