Tack Beijer Byggmaterial Kristinehamn

Ett stort tack till Arne på Beijer Byggmaterial i Kristinehamn och hans duktiga medarbetare.  Vi uppskattar verkligen den sponsring vi fått i form av material så att vi kan utveckla vår verksamhet och minska vår miljöpåverkan.
Vi hoppas att med hjälp av våra sponsorer och medlemmar kunna ytterligare bullerdämpa våra skjuthallar för att minska bullret som är oundvikligt från skytteverksamhet.
Vi ser fram mot ett fortsatt fint samarbete med Beijer Byggmaterial AB och våra övriga sponsorer.
Kristinehamns Pistolklubb
Lars Werner
Ordförande
styrelsen@krpk.se