Fältträning Light

För att Klass 1 skyttar och Veteraner ska komma i gång med fältskytte arrangerar vi under lördagarna i  Juli månad fältskytteträning. Där kan även nybörjare vinna genom att skjuta lite smartare. Banan kommer även ge de vana fältskyttarna en utmaning, Stationerna kommer att innehålla stora mål och riktigt små förutom första stationen som är ett inskjutningsmål.  Klass 1 skyttarna och Veteranerna får skjuta samtliga stationer med stödhand. Klass 1 skytt är du de tre första åren. Övriga skjuter varannan station utan stödhand. Skjuttider är längre än normalt. Skottfördelning är valfri och vi räknar resultatet nationellt där antal träff,  antal figurer och däreter poäng räknas.
Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att testa och träna  den mest spännande pistolskyttegrenen enligt min personliga uppfattning.
Hälsningar
Lars Werner
Ordförande KrPK