Ok. att använda friskvårdsbidrag till startavgifter.

Om du jobbar på ett företag som har friskvårdsbidrag, så kommer här lite glada nyheter.

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om hästkörning och skytte meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget.

Ny dom från HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två nya prejudicerade domar konstaterat att fält- och westernskytte samt kurser i hästkörning räknas som aktiviteter som omfattas av reglerna om skattefria friskvårdsbidrag. Enligt HFD saknar det betydelse att aktiviteterna är avancerade eller ställer krav på viss utrustning eller medlemskap i en förening. Om aktiviteterna innehåller praktiska moment som innebär motion kan de ändå omfattas av skattefriheten för friskvårdsbidrag.

Räckvidden för friskvårdbidrag utökas

Enligt Skatteverket innebär domarna från HFD att räckvidden för vilka aktiviteter som friskvårdsbidraget kan omfatta har utökats. Under förutsättning att övriga villkor (se ovan) är uppfyllda kan friskvårdsbidraget användas för alla aktiviteter som innehåller moment av motion.

Det innebär att t ex hobby- och fritidsaktiviteter omfattas så länge aktiviteten innehåller moment av motion. Exempel på aktiviteter som därmed omfattas är:

 • Agility
 • Bergsguide
 • Enduro
 • Fortsättningskurs i hästkörning
 • Forsränning
 • Friluftsaktiviteter och naturupplevelser med inslag av motion
 • Motorcross
 • Paintball
 • Personlig startavgift i tävling eller lopp
 • Självförsvarskurs
 • Speedway
 • Sportfiske
 • Westernskytte

Friskvårdsbidraget kan bara användas till själva motionsaktiviteten, t ex startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort, samt hyra av den utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då. Det kan dock inte användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand. Friskvårdbidraget kan inte heller användas för att köpa utrustning eller personliga medlemskap i föreningar.

Krav på enklare slag för naturaförmån

För naturaförmåner gäller fortfarande kravet på enklare slag. Det är alltså bara aktiviteter som ersätts genom friskvårdsbidrag som omfattas av utökningen.

Skatteverkets ställningstagande 8-375481