God Jul och Ett Gott Nytt År

Jag vill tacka alla Medlemmar, styrelsen, sponsorer och skyttevänner för det gångna året. Många fina resultat har presterats av våra skyttar på de få Externa tävlingar som genomförts på Hemortens- Interna- och Cup-tävlingar samt träningar.
Det har inte varit ett lätt år att hantera för någon på grund av den rådande Pandemin.
Tyvärr är inte Pandemin över utan vi får kämpa vidare och följa de restriktioner som gäller eller som kan komma. Ta de vaccin som erbjuds och var försiktiga så kan vi med tillförsikt se fram mot Året 2022.
En riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR önskar jag Er Alla

Lars Werner
Ordförande