Årsmötet flyttas framåt i tid

Årsmöte och motioner till d.o.

Styrelsen har beslutat att senarelägga Årsmötet då det bedöms inte gå att genomföras på ett Covid19 säkert sätt utan att utestänga en allt för stor del av våra medlemmar. Årsmötet kan bli nödvändigt att hållas utomhus.
Funktionärslotteriet för både 2020 och 2021 kommer att genomföras i samband med årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast den 26 februari 2022 på www.styrelsen@krpk.se eller via post (se nedan) eller lämnas till någon styrelsemedlem.
KrPKs Tävlingskalendern kommer att uppdateras kontinuerligt med minst tre månaders framförhållning. Förslag till Skjutprogram med samtliga inbjudningstävlingar kommer att presenteras då kretsen godkänt vårt förslag under ”Skjutprogram” på vår hemsidan och på www.kretsen,se. Formellt fastställs Skjutprogrammet på vårt Årsmöte.

Om tid för Årsmötet se kommande information på hemsidan och vår Facebooks sida.

// Styrelsen

Post adressen är: Kristinehamns PK
C/O Börje Millberg
Grindvaktarvägen 6
681 37 Kristinehamn