Ordförande har ordet

Hej alla Medlemmar!
Nu har datum och tid för årsmötet fastställts till Lördagen den 21 maj klockan 12.00. Mötet kommer att om vädret tillåter hållas utomhus vid klubbstugan.
Efter mötet kommer Funktionärslotteriet för först 2020 och därefter 2021 att genomföras. Har Du deltagit som funktionär i våra inbjudnings tävlingar eller deltagit i Arbetsdag/kväll har du fått en poäng för varje aktivitet. Poängerna omvandlas till lotter enligt senare. Priserna i lotterierna består av fina priser skänkta av våra Sponsorer och av Klubben. Se dina funktionärspoäng i Funktionärsligan 2020 och 2021. Klubben kommer att bjuda på förtäring.
Kom och gör din röst hörd.
Krav för att anses vara aktiv medlem 
Svenska Pistolskytteförbundet kräver att att för att föreningen ska få utfärda föreningsintyg måste skytten uppfylla skjutkraven enligt skjuthandboken. Men skytten ska också aktivt delta i föreningens arbete.
Styrelsen har fastställt att minimi kravet för att anses som aktiv skytt är minst tre (3) poäng i Funktionärsligan den senaste 12 månadsperioden. Respektive minst tre poäng per år de senaste fem åren för förnyelse av licens.
Klubben kommer att arrangera ett antal inbjudningstävlingar i Magnumfät/Ban Banprecision  och Militär Snabbmatch och dessutom ett antal arbetsdagar/kvällar. Så det finns goda möjligheter att uppfylla kravet.  Se Tävlingskalendern.
Kriget i Ukraina
Det som händer i Ukraina just nu är fruktansvärt och helt obegripligt att det kan ske i Europa 2022. Det påminner oss om att ett starkt Totalt och Militärt försvar är en försäkring för att motsvarande inte ska hända hos oss men ingen garanti.
Några av oss är också medlemmar i Försvarsutbildarna en del av Totalförsvararet. Försvarsutbildarna ska vidmakthålla och kunna utbilda i hantering av handeldvapen när så påkallas.
Bibliotek
Då jag är Militärhistoriskt och Vapentekniskt intresserad har och kommer jag att skänka intressanta böcker till ett litet bibliotek där medlemmar kan låna böcker.
Det kommer en intressant bok: Rysslands krig i Syrien kanske kunde man förutspå hur Putin skulle agera mot sina grannar och kriget i Ukraina.
Fyll bara i loggboken och låna.
Har du böcker om vapen eller militärhistoriska böcker som du kan skänka till klubbens bibliotek. Hör av dig till mig.
Tidningen MP har haft många intressanta artiklar. Äldre tidningar kan du läsa på

Hälsning
Lars Werner
Ordförande